Проучване на заболявания, резултат от въздействието на електромагнитни полета

Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ
За проучване на съобщени професионални болести, свързани с въздействието на физическите фактори на работната среда микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

1.Механизъм и зависимост на въздействието на ЕМП върху организма:

Биологичното действие на електромагнитните вълни се дължи на поглъщането им от тъканите. При интензитет на полето, надвишаващ 10 000 микроW/кв.см, погълнатата енергия се превръща в топлина, която предизвиква усилване на обменните процеси, дразнене на интерорецепторите и дистрофични изменения, засягащи основно главния мозък и миокарда. Термичният ефект е по-изразен върху по-слабо кръвоснабдените тъкани и органи, където възможността за охлаждане чрез кръвообръщението е намалена, както и върху кухите органи. Максимално прегряване настъпва в тъканите, лишени от кръвоснабдяване – напр. очната леща, което при значителна експозиция на големи дози, може да доведе до развитие на професионална катаракта.
При малка интензивност на полето, термичен ефект не се наблюдава. В този случай функционални нарушения и дистрофични процеси могат да възникнат в резултат на пряко облъчване на централната нервна система и вегетативните центрове.

Според честотата на колебанията радиовълните се делят на радиовълни с висока честота (ВЧ), с ултрависока честота (УВЧ) и със свръхвисока честота (СВЧ). Биологично най-активни са радиовълните от свръхвисокочестотния диапазон и особено дециметровите, които проникват дълбоко в тъканите, поглъщат се от вътрешните органи, където се превръщат в топлина.
Наблюденията показват възникване на отклонения при работещи в среда с наднормени ЕМП, при експозиция над 5 години.

2. Необходима информация:

При проучване на професионална болест, причинена от действието на ЕМП, ТП на НОИ следва да изиска от осигурителя (чрез конкретен текст в писмото), а той да предостави информация, съобразена с БДС 14525- 90. Охрана на труда. Полета електромагнитни радиочестотни.

Допустими стойности и изисквания за контрол:
– за максимално допустимите енергийни параметри и интензитети на електрическото и магнитното поле, съобразно честотните характеристики (и дължината на вълната);
– за максимално допустимото време на облъчване през работния ден при измерените интензитети на електрическото и магнитното поле и неговото спазване;
– за предприетите мерки за защита на работещите.
Пред вид факта, че за диагностиката на професионалните увреждания от действието на наднормени ЕМП липсват специфични маркери, информацията за динамиката в здравното състояние на лицето, изготвяна от СТМ, следва да изяснява :
– появата на първите симптоми на заболяването, отнесени към експозицията на фактора;
– изключване на предшестващи общи заболявания с аналогична клиника;
– съответствието между физическата характеристика и оценката на риска по отношение на фактора и здравната проблематика;

3. Действията на ТП на НОИ, съобразно получената информация от осигурителя, следва да бъде аналогична на тези в предходните случаи;

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Проучване на заболявания, резултат от въздействието на електромагнитни полета”

 1. Здравейте, господин Иванов,
  Моят съвет е да потърсите компетентна медицинска помощ, за да се установи източника на главоболието (ако това е упоменатия от Вас „проблем с главата“) – това става с последователни изследвания за възможните източници.
  Във връзка с Вашия коментар подготвям в момента статия, целта на която е да запозная читателите с признатите професионални заболявания, причинени от електромагнитни лъчения и условията за тяхното признаване.. С нея ще можете да се запознаете в утрешния ден.

  Отговор
 2. Здравейте,сайта Ви е много хубав,а статията за ЕМП май е писана за мен.Работя от 3-4 г. като ,,мачтовик“ и работата ми е все около твърде мощни антени.Сега имам сериозен проблем с главата и си мисля дали не съм я изпекъл под антените.Повече от два месеца съм ,,болнични“ ама май не им се вижда края.Aнтените не са за GSM по-сериозни са.
  Благодаря за вниманието и моля за съвет.

  Отговор