Професионални болести, свързани с въздействието на микроклиматa

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ

При ред физически фактори на работната среда (шум, вибрации, електромагнитни полета (ЕМП), въздействието върху организма на работещите е в пряка зависимост не само от параметъра на фактора, но и от неговите конкретни физични характеристики (честотен диапазон, дължина на вълната, характер на излъчване – постоянен или променлив, направление на разпространение и др.).

В зависимост от последните, могат да се наблюдават различни клинични прояви. Ето защо, детайлното изясняване на характеристиките на съответния фактор, придобива все по-голямо значение при проучването и експертизата на професионалните болести.

Във връзка с изложеното и с цел осигуряването на по-пълни данни, които да допринесат за обективността на медицинската експертиза при определяне характера на заболяванията, насочваме вниманието към следните моменти в етапа на събиране на информация от осигурителите и при оформяне на Протокола за проучване на професионална болест:

Проучване на заболявания, при които микроклиматът има основно или допълващо значение:

Въздействие на микроклимата върху организма

Въздействието на микроклимата върху организма на работещите следва да се разглежда като съчетано влияние на всички съставящи го компоненти (температура на въздуха, относителна влажност, скорост на движение на въздуха и инфрачервени лъчи (в случай на наличие на такива източници).

Преохлаждащ микроклимат: неблагоприятното влияние на ниските температури се засилва в съчетание с повишени относителна влажност и скорост на движение на въздуха. От значение е общото състояние на организма, храненето, кръвоснабдяването в съответния участък на тялото.

Преохлаждащият микроклимат предизвиква спазъм на кръвоносните съдове и нарушаване на терморегулацията. Провокират се възпалителни и алергични заболявания (дихателна система, опорно-двигателен апарат, периферна нервна система), спастични състояния (бронхиална астма).

При хронично въздействие е възможен облитериращ тромбангиит със засягане основно на дисталните артерии на долните крайници.

Прегряващ микроклимат: неблагоприятното влияние на високите температури се усилва при съчетаване с инфрачервени лъчи (ИЧЛ), повишена относителна влажност и ниска скорост на движение на въздуха, тежък физически труд.

Значение има общото състояние на организма, в т.ч. наличието на хронични заболявания от общ характер (сърдечно-съдови, нервно-психични, бъбречни).

Системното и продължително излагане на прегряващ микроклимат води до пренатоварване на терморегулационните механизми, до компесаторно разширяване на периферните кръвоносни съдове, нарушения във водно-солевия обмен (следствие обилното потене), обременяване на хемодинамиката и до поява на ранна (до 40-годишна възраст) атеросклероза.

Инфрачервените лъчи се поглъщат от биологичните тъкани и при умерена интензивност имат стимулиращ ефект (съдействат за намаляване на простудната заболяемост).

По-опасни са лъчите с по-къса дължина на вълната, които проникват дълбоко в тялото и могат да предизвикат повишение на температурата на жизненоважни органи. След дългогодишно облъчване с ИЧЛ е възможно развитие на катаракта на очите.

Информация за вземане на решение

При професионални заболявания, предизвикани или потенцирани от въздействието на неблагоприятен микроклимат, ТП на НОИ изисква от осигурителя информация за всички съставящи го компоненти: температура на въздуха, относителна влажност, скорост на движение на въздуха и интензивност на инфрачервени лъчи (ако има такива производствени източници на работното място).

Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване:

От осигурителя се изискват също данни за :

  • времето на въздействие на неблагоприятния микроклимат през една работна смяна и режима на труд и почивка с възможност за физиологично възстановяване (стаи за отдих/огрев);
  • вида, качествата и цвета на използваното работно облекло, обувки, защитни светофилтърни очила (при работа в среда с ИЧЛ) и др.;
  • развитието на професионалното заболяване, съобразено с оценката на риска, експозицията, предшестващото здравно състояние и наследствената обремененост.

 

Проучване на професионални болести, свързани с фактори – микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.