Професионални болести, свързани с въздействието на микроклиматa

Национален осигурителен институт
Национален осигурителен институт

Из Писмо № 91-01-8 от 09.01.2004 г на НОИ

При ред физически фактори на работната среда (шум, вибрации, електромагнитни полета (ЕМП), въздействието върху организма на работещите е в пряка зависимост не само от параметъра на фактора, но и от неговите конкретни физични характеристики (честотен диапазон, дължина на вълната, характер на излъчване – постоянен или променлив, направление на разпространение и др.). В зависимост от последните, могат да се наблюдават различни клинични прояви. Ето защо, детайлното изясняване на характеристиките на съответния фактор, придобива все по-голямо значение при проучването и експертизата на професионалните болести.

Във връзка с изложеното и с цел осигуряването на по-пълни данни, които да допринесат за обективността на медицинската експертиза при определяне характера на заболяванията, насочваме вниманието към следните моменти в етапа на събиране на информация от осигурителите и при оформяне на Протокола за проучване на професионална болест:

Проучване на заболявания, при които микроклиматът има основно или допълващо значение:

1.Механизъм и зависимост на въздействието на микроклимата върху организма:

Въздействието на микроклимата върху организма на работещите следва да се разглежда като съчетано влияние на всички съставящи го компоненти (температура на въздуха, относителна влажност, скорост на движение на въздуха и инфрачервени лъчи (в случай на наличие на такива източници).

Преохлаждащ микроклимат: неблагоприятното влияние на ниските температури се засилва в съчетание с повишени относителна влажност и скорост на движение на въздуха. От значение е общото състояние на организма, храненето, кръвоснабдяването в съответния участък на тялото. Преохлаждащият микроклимат предизвиква спазъм на кръвоносните съдове и нарушаване на терморегулацията. Провокират се възпалителни и алергични заболявания (дихателна система, опорно-двигателен апарат, периферна нервна система), спастични състояния (бронхиална астма). При хронично въздействие е възможен облитериращ тромбангиит със засягане основно на дисталните артерии на долните крайници.

Прегряващ микроклимат: неблагоприятното влияние на високите температури се усилва при съчетаване с инфрачервени лъчи (ИЧЛ), повишена относителна влажност и ниска скорост на движение на въздуха, тежък физически труд. Значение има общото състояние на организма, в т.ч. наличието на хронични заболявания от общ характер (сърдечно-съдови, нервно-психични, бъбречни).

Системното и продължително излагане на прегряващ микроклимат води до пренатоварване на терморегулационните механизми, до компесаторно разширяване на периферните кръвоносни съдове, нарушения във водно-солевия обмен (следствие обилното потене), обременяване на хемодинамиката и до поява на ранна (до 40-годишна възраст) атеросклероза.

Инфрачервените лъчи се поглъщат от биологичните тъкани и при умерена интензивност имат стимулиращ ефект (съдействат за намаляване на простудната заболяемост). По-опасни са лъчите с по-къса дължина на вълната, които проникват дълбоко в тялото и могат да предизвикат повишение на температурата на жизненоважни органи. След дългогодишно облъчване с ИЧЛ е възможно развитие на катаракта на очите.

2.Необходима информация:

При професионални заболявания, предизвикани или потенцирани от въздействието на неблагоприятен микроклимат, ТП на НОИ изисква от осигурителя информация за всички съставящи го компоненти: температура на въздуха, относителна влажност, скорост на движение на въздуха и интензивност на инфрачервени лъчи (ако има такива производствени източници на работното място), съобразена с БДС 14776-87. Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване:

– по отношение на сезон; – физическо натоварване.

От осигурителя се изискват също данни за :

– времето на въздействие на неблагоприятния микроклимат през една работна смяна и режима на труд и почивка с възможност за физиологично възстановяване (стаи за отдих/огрев);

– вида, качествата и цвета на използваното работно облекло, обувки, защитни светофилтърни очила (при работа в среда с ИЧЛ) и др.;

– развитието на професионалното заболяване, съобразено с оценката на риска, експозицията, предшестващото здравно състояние и наследствената обремененост.

3. И в този случай действията на ТП на НОИ, съобразно получената информация от осигурителя, не биха могли да се отличават от разгледаните по-горе.

Указанията се дават във връзка с бележките, поставени на семинара-обучение на тема “Приложение на методологията за регистриране, потвърждаване и отчитане на професионалните болести” със специалистите по професионални болести и трудова медицина от ТЕЛК/НЕЛК в страната, проведен на 4.12.2003 година.

Допълнителните указания са към указания изх.№ 91-01-177 от 29.06.2001 г. относно проучването на професионалните болести и доп. разяснения изх. № 91-01-49 от 17.02.2003 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.