Как се пише програма за периодичен инструктаж

По време на нашите обучения „Безопасност и здраве при работа на практика“ всеки от присъстващите има възможност да се консултира по различни въпроси, свързани с безопасност и здраве при работа. Днешния въпрос, който ще споделя с вас е:

Как трябва да изглежда програмата за периодичен инструктаж – само скелет или подробен текст?

Съгласно изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва писмено да определи видовете инструктажи, лицата, които подлежат на инструктажи и тези, които ще ги провеждат, както и програмата на инструктажа.

От тази гледна точка се счита, че няма изключения от задължението за наличие на програма за който и да е вид инструктаж, включително и периодичен.

Ако направим съгласуване с тълковния речник, значението на думата „програма“ е следното:

1. План за дейност. Програма за деня.
2. Изложение на идеите и целите в дейността на политическа партия или на политическо лице. Предизборна програма.
3. Кратко описание и разпределение на учебния материал по една дисциплина. Програма по фолклор.
4. Разписание на театралните, филмовите, телевизионните и др. предавания за определен период от време. Програма на телевизията.
5. Лист с напечатано съдържание на спектакъл или с изброени творби за изпълнение на концерт.
6. Спец. Описание на формален език на плана за работа на изчислителна машина. Компютърна програма.

В тази връзка смятам, че е достатъчен „скелет”. Имайки предвид изискваната програма за провеждане на начален инструктаж, то „скелетът” може да включва препратки към множество вътрешнофирмени документи. По същия начин може да се процедира и при другите програми.

При съставянето на програмата за периодичен инструктаж трябва да се има предвид обаче изискването на чл. 14 (4)

«Периодичният инструктаж се провежда от прекия ръководител на дейността или друго лице, определено със заповед на работодателя, като тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска».

Т.е. програмата трябва да отразява тази специфичност на периодичния инструктаж за всяка професия/длъжност/работно място.

Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност, а целта му е да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа.

С други думи за целите на поддържането е необходимо да се припомнят някои основни правила за безопасност и здраве при работа, например основни инструкции за безопасна работа, а за целите на допълването в програмата могат да се включат елементи, свързани с промени в нормативните изисквания, допълнение на правилата за здраве и безопасност, запознаване с инциденти или трудови злополуки през периода, причините за тях и предприетите мерки и др.

Необходимо е да уточня, че това е мой коментар по така поставения въпрос, не е становище на държавен орган и не може да бъде използвано като официална отправна точка при вземане на решение.

В Zbut.Eu освен другите образци на фирмени документи, свързани с инструктажите, ще намерите и примерни програми за всеки един от видовете инструктажи, както и примерна програма за извънреден инструктаж при завръщане от майчинство.

Разбира се, имаме и пълна процедура „Организация на инструктажите“, която ще ви преведе стъпка по стъпка през всички решения, които е необходимо да направите, за да сте сигурни, че с тази задача сте се справили безпогрешно:

Организация на инструктажите стъпка по стъпка

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “Как се пише програма за периодичен инструктаж”

 1. Моето мнение е, че трябва да има програми за провеждане на всички инструктажи.
  Аз обаче имам следния въпрос: Ако по време на началния инструктаж запознаваш новопостъпващия с: Правилника за вътрешен трудов ред; Правилата за работната заплата; Правилата за безопасност за съответното работно място и дейност; Мерките за оказване на долекарска помощ; Рисковете на работното място; Оценката на този риск; Запознаването със схемите за евакуация; местата на пожарогасителите на работното място и как се използват; поведението на работника при авария и пожар и сборния пункт при евакуация и т.н. това само инструктаж ли е или си е вид обучение? Защо се твърди,че инструктажа не е обучение?
  Когато новопостъпващият работник ще полага ръчна работа с тежести и по време на началния инструктаж е подробно запознат с изискванията на наредбата – това инструктаж ли е или обучение?
  Февруари 2018г. имах проверка от ИТ и проверяващата ми написа предписание да обуча един работник за РРТ. Януари 2018г. по време на периодичния инструктаж обърнахме основно внимание на РРТ като включително беше записана темата в книгата за инструктаж. Аз твърдях,че работника, но видите ли трябвало да има документ за това обучение в досието на работника.
  Да знаем,че има наредби, които изискват обучението да завършва с протокол или удостоверение, които се съхраняват в досието на работника. В другите случаи Работодателят сам определя начина и реда на обученията. Така аз мисля. Но …..съм готова да се запозная и с други мнения.

  Отговор
  • Много благодаря за поставения въпрос, защото той ме накара отново да погледна в посоката „Каква е разликата между обучение и инструктаж“ – въпрос, който обикновено задаваме, когато говорим за изискването за допълване на инструктажа на работното място с обучение.

   Днес обаче реших да погледна базовия документ – директивата, кото ние въвеждаме с Наредба 16 за ръчната работа с тежести. В нея се казва, че работодателят трябва да осигури това, че работещият да получи подходящо „обучение и информация“. В нашата наредба пише „обучение и инструктаж“.
   В наредба РД-07-2/16.12.2009 г. се казва, че целта на инструктажа е да даде „указания“ безопасно изпълнение на трудовата дейност“.
   Освен това, ми направи впечатление, че Вие използвахте думата „запознаване“.
   Именно и това като че ли прави разликата – инструктажът е запознаване, даване на някаква информиране (свързана с безопасност).

   Обучението не е просто запознаване, а включва в себе си и други елементи – придобиване на знания, но и в зависисмост от поставената цел:
   – придобиване на умения – чисто физически, като например как да се повдига даден вид товар или пък логически – за идентифициране на опасности;
   – осъзнаване и промяна на нагласи;
   – идентифициране и решаване на проблеми и пр.

   С други думи – щом говорим за „запознаване’ с всички посочени документи – то това си е инструктаж, но не и обучение.
   Ако обаче освен запознаване с рисковете на работното място, например чрез подходящи методи човекът придобие умения да може да „разчита“ и разбира оценката на риска или пък да може сам де идентифицира рискове и т.н., тогава ще говорим за обучение.

   По същия начин и за ръчната работа с тежести – разказваме какви са опасностите, информираме за правилния начин, но това е информиране – в едно обучение работникът трябва да опита да приложи техниката, да я усети, тогава ще говорим за придобиване на умения. Или пък ако чрез решаване на казус, той придобие умение да прецянява как да избере количка или пък кога каква техника да приложи за повдигане на товари – това е обучение.

   Разбира се, въпросът с документа е малко по-различен. Аз бих казала следното – ако в заповед за провеждане на инструктажа беше указано, че този път периодичния инструктаж ще се допълни с обучение за правилните начини за ръчна работа с тежести, то тогава лично моето мнение е, че няма да бъде необходим допълнителен документ. Само записано като тема на инструктажа – това е само запознаване.

   Отговор
 2. Хаха, както всичко в тази държава и тук е голямо омазване. Колкото хора, толкова и мнения, а ако се стигне до съд и там ще си кажат мнението, което няма да съвпада с другите. Завчера бях на обучение, на което лектор беше някакъв гений на ЗБУТ, който твърдеше, че в книгата за периодичен инструктаж, инструктаж на работното място и извънреден инструктаж, в графата „вид на инструктажа“ не трябвало да се пише напр. „периодичен“ или „извънреден“ а темата на инструктажа. Той също не беше привърженик на програмата за периодичен инструктаж.

  Отговор
  • Здравейте, господин Колев,
   Тълкуванието на колегата е ново за мен, до момента не съм срещала такова.
   Идеята е, че от някъде е необходимо да се вижда какво съдържа периодичния инструктаж. В някои фирми длъжностното лице по ЗБУТ за всеки периодичен инструктаж задава отделна програма, като основата е винаги е какво се е случило през тримесечието (промени, пропуски, нарушения), има ли инциденти или злополуки и припомняне на една или повече конкретни теми, свързани със ЗБУТ.
   Накратко – дали в книгата за инструктаж преди инструктажа, след него или отстрани някъде ще бъде записана темата/темите на инструктажа, дали в отделна заповед, утвърдена програма или друго, водещото е да се види, че инструктажът отговаря на нормативните изисквания.

   Отговор
 3. Здравейте,
  категорично не съм съгласен с тезата, че трябва да има ЗАДЪЛЖИТЕЛНО утвърден от работодателя документ под името „Програма за периодичен инструктаж“, както и „Програма за инструктаж на работното място“. Смисълът на записът е в това, че работодателят писмено трябва да зададе темите, които следва да се разглеждат по време на горепосочените видове инструктажи. Според мен е достатъчно в съответната заповед/ди да се запишат съответните записи от членове 13, ал.5 и чл.14,ал.3 и толкоз. Според мен всичко друго е от Лукавия. Моля ви колеги, дайте да пощадим работодателите, защото влязохме във вица за Кумчо вълчо, заека и бумащината.
  В подкрепа на моята теза мога да кажа следното:
  1. В чл.2, ал.2, т.3 е използвано единствено число.
  2. На базата на огромното количество протоколи от проверки на ИТ, които са минали през очите ми, съм виждал 2 или 3 предписания и когато съм задавал въпрос на проверяващия отговорът не винаги е бил хм „на необходимото ниво“.
  3. Логиката сочи, че периодичния инструктаж е процес на комуникация между инструктиращия и инструктирането по въпроси станали актуални през съответния минал период между инструктажите или при възникването на нови теми.

  Отговор
  • Здравейте, инж. Петков,

   благодаря Ви за изразеното мнение, винаги е добре да има и различен поглед върху дадена тема. В случая аз съм само посредника, просто предавам становището на МТСП по темата. В тази връзка цитирам две становища от рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП:

   ИВАНОВА:-За кой вид инструктаж се изисква програма за неговото провеждане, съгл. изискванията на новата наредба /ДВ,бр.102 от 2009 г./?Във фирмата провеждаме всичките видове инструктажи по наредбата.Благодаря! Дата на задаване на въпроса:29.1.2010 г. 16:03:11

   Уважаема госпожо Иванова, Съгласно чл.2, ал.2, т.3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, работодателят следва да определя програма за провежане на обучението и/или инструктажа. Тъй като инсруктажите по безопасна и здравословна работа имат за цел да дадат на работника или служителя практически указания за безопасното изпълнения на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа, работодателят трябва писмено да определи програмата, съгласно която ще се провеждат различните видове инструктажи. В тази връзка и с оглед различното предназначение на всеки от инструктажите, програмите, съгласно, които ще се провежда начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж, следва да бъдат различни.

   Д-р Илиева:-Здравейте, Длъжен ли е работодателят да има програма за периодичен инструктаж и въз основа на кой нормативен документ. Ако работодателят е длъжен да направи такава програма, какво трябва да включва тя? Дата на задаване на въпроса:28.3.2013 г. 08:27:23

   Уважаема госпожо Илиева, Разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изисква работодателят писмено да определи: видовете обучения и инструктажи; лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програмата за провеждането на обучението и/или инструктажа както и лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа. Съгласно чл.14, ал.4 от наредбата, периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като тематиката му се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. Програмата на извънредния инструктаж следва да се съобрази и с настъпилите през съответния период промени в правилата и изискванията по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. (ВС)

   По отношение на „числото“ на думата ‘програма’: В чл. 2, ал. 2 , т. 3 е използвано единствено число, но в наредбата след това са споменати както програма за начален инструктаж, така и за програма за извънреден инструктаж, освен това пише „програма за провеждане на обучението и/или инструктажА“. Инструктаж също е в единствено число, но имаме шест вида инструктаж, а не един.

   До тук бях посредника, ще си позволя и мой коментар защо лично аз съм привърженик на наличието на програма, дори за мен най-добрата практика е за всеки периодичен инструктаж да се изготвя отделна програма.

   Провеждали сме обучения на лица провеждащи инструктажи в редица фирми. Един от проблемите, които се опитваме да решим при тези обучения, е въпросът „Какво да им говоря на работниците като правя инструктаж?“ За специалист като Вас този въпрос не би съществувал, ако имате ангажимент да провеждате инструктаж, но той е един от първите, които обсъждаме и към който правя препратки при представяне на различни теми. В тази връзка една добре разработена програма със сигурност е от полза.
   Нека не забравяме и че „тематиката се определя в зависимост от характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска“, за мен е доста подходящ начин „тематиката“ да бъде посочена в програмата.

   Отговор