Предстоящи промени в нормативната база по ЗБУТ 2023-2024 г.

С решение на Министерския съвет от 23 юни 2022 г. бе приета Националната програма за безопасност и здраве при работа за 2022-2024 г. В програмата виждаме интересни предстоящи изменения и допълнения на националната нормативна база.

В тази статия ще научите какви промени в нормативната база ще очакваме през следващите две години, а ако искате да научите какво се промени през 2022 година, вижте нашия Обзор на промени в нормативните изисквания по ЗБУТ през 2022 г. в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Изменения, свързани с химични агенти

  • Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
  • Наредба № 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Измененията са свързани с нова европейска директива, с която в обхвата на директивата за канцерогените и мутагените се вкарват и токсичните за репродукцията вещества и съотвено гранични стойности за такива.

Директивата трябва да бъде въведена в България до 5 април 2024 г.

  • Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Инструктажи

Вероятно всички колеги с нетърпение ще очакваме това изменение на Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Ако всичко върви по план, до в края на месец юни трябва да имаме актуализирана наредба, в която да са регламентирани възможностите за провеждане и документиране на инструктажите по ЗБУТ чрез информационните и комуникационни технологии.

Работа от разстояние

Тук планът изглежда доста неясен – за 2023-2024 г. е предвидено да се проведат консултации и евентуално да се направят промени в нормативната база с цел  „Подобряване на нормативната уредба относно работата от разстояние“.

Все още не е ясно как ще се случи това – дали ще има нов нормативен документ или изменения в настоящи (напр. Кодекса на труда).

Периодични медицински прегледи

За пореден път е на дневен ред разработването на проект на Наредба за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите.

Съгласно програмата би трябвало проектът да се разработи през 2022 г., но нямаме информация от колеги да се е случило подобно нещо.

Всъщност по-рано през 2021 г. вече бе обнародван за обществено обсъждане готов проект и дори има публикувана справка за отразяване на предложенията, от която може да се види кое е прието и кое – не.

Проекти за нова наредба или промени в настоящата се разработват от около 15 години. Дали този път ще се стигне до обновяване на тази наредба остава само да гадаем.

Ако искате да сте информирани винаги относно измененията и да получите указания какво да направите, то начинът е много лесен  Абонирайте се за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения