Промени в Кодекса на труда в бр. 15 на ДВ

В бр. 15 на Държавен вестник бяха публикувани промените в Кодекса на труда съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Първо хубавата новина – с изменението и допълнението на чл. 154 имаме още два дни, които са обявени за официални празници – Велики петък и Велика събота. Така вече имаме още един почивен ден в годината. Освен това се прецизира текстът, свързан с правото на Министерски съвет да обявява и други дни еднократно за национални празници, дни за честване на професии, разместване на почивни дни.

Други промени в Кодекса на труда

Отраслови, браншови, областни и общински съвети за тристранно сътрудничество – институциализират се областните съвети за тристранно сътрудничество

Трудови правоотношения
С промените в чл. 114 отпада ограничението (до 5 дни в месеца), като се променя заглавието и се регламентира възможността за сключване на трудов договор за работа през определени дни от месеца. По този начин страните по трудовото правоотношение свободно ще договарят дните, през които ще се полага труд, както и продължителността на работното време в рамките на работния ден и месеца.

Имуществената отговорност на работодателя и определяне на работни места за трудоустрояване
Тук има козметични промени в чл.200 и чл. 315, които не пораждат нещо ново, а прецизират текста.

Признаване на трудов стаж

В действащата разпоредба на чл. 163 от Кодекса на труда липсваше изричен текст, че времето на ползване на отпуск за бременност, раждане и осиновяване се признава за трудов стаж.

Отпускът по чл. 163 от Кодекса на труда е платен, като за това време се дължи обезщетение по реда на Кодекса за социално осигуряване, ако са налице 12 месеца осигурителен стаж. Ако лицето няма такъв стаж, обезщетение не се изплаща, но това не го определя като неплатен отпуск. Поради това е добавен конкретен текст в чл. 163 (10) указващ, че времето, през което се ползва отпуск за бременност, раждане и осиноване, се признава за трудов стаж.

Масови уволнения
Направено е изменение в определението за масови уволнения като е отменен текста, който дава възможност да се прилагат едновременно два варианта за изчисляване на броя на уволнените работници. По този начин е постигнато пълно съответствие с изискванията на Директива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на колективните уволнения.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.