Промени в нормативните актове по ЗБУТ през третото тримесечие на 2015 г.

Нови нормативни актове

 • Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
 • Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г.

Променени нормативни актове

 • Кодекс на труда
 • Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 • Закон за интеграция на хората с увреждания
 • Закона за движението по пътищата
 • Закон за защита при бедствия
 • Закон за уреждане на колективните трудови спорове
 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
 • Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози
 • Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт
 • Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
 • Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители

Следете всички промени в нормативните изисквания със ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.