Протоколиране на заседание на КУТ/ГУТ

Във всяка малка фирма, вероятно почти всяка седмица се провежда едно кратко заседание на групата по условия на труд, но участниците никога не са го възприемали като такова – просто са си вършили работата.

Проблемът обаче идва от това, че заседанията на Комитета или Групата по условия на труд трябва да бъдат протоколирани, за да има съответните доказателства, че имаме работещ КУТ/ГУТ. И тогава вие се хващате за главата и се чудите какво да пишете в „проклетия протокол“.

В статията Дейност на КУТ и ГУТ коментирах изпълнението на дейности, които Законът за здравословни и безопасни условия на труд е предвидил за Комитетите и групите по условия на труд.

Предмет на заседание на ГУТ могат да бъдат също:

 • изпълнението на програмата от мерки за ограничаване и намаляване на риска за предходната година;
 • планирането на мерки;
 • промени в нормативните актове;
 • нови машини и дейности на фирмата;
 • инцидент и/или трудова злополука;
 • планиране на обучения по ЗБУТ и др.
 • резултати от проверки на инспекция по труда – предписания, изпълнение на предписанията.

Как е структуриран един протокол от заседание на КУТ/ГУТ?

В нормативната база няма изрично изискване за протоколиране на заседанията на КУТ/ГУТ. Това е логично да се прави поради няколко причини:

 • да имаме доказателства за изпълнението на нормативните изисквания и работата на КУТ/ГУТ;
 • да имаме записи относно взети решение, за да можем да проследим последващите действия по тях;
 • да можем да представим в писмен вид предложенията, които е подготвил КУТ/ГУТ към работодателя.

Добрите практики за протоколиране на събрания и заседания ни водят към следната структура на протокол от заседание на Комитета или Групата по условия на труд:

 1. Дата на провеждане на заседанието.
 2. Присъстващи лица.
 3. Избран протоколчик.
 4. Дневен ред.
 5. Обсъждане на точките по дневния ред – представена информация, обсъждане.
 6. Взети решения по точките от дневния ред и определени отговорни лица за изпълнението.
 7. Заключение за изчерпване на дневния ред.
 8. Планиране на следващо заседание.
 9. Подписи на протоколчика или на присъстващите.

Няма изискване и съответно единна практика чии подписи да бъдат поставени на протокола.

Когато става въпрос за Група по условия на труд, така или иначе няма как заседанието да се проведе при отсъствието на един от двамата членове – могат спокойно и двамата да поставят своя подпис.

Когато става въпрос за Комитет по условия на труд е възможно само протоколчика да постави своя подпис. Във фирми с въведена система за управление на здраве и безопасност прио работа често се практикува да има подписи на всички присъстващи. Обръщам внимание, че това е добра практика, може да бъде препоръчано от одитора (обикновено при съмнение за реално провеждане на заседания), но няма как да бъде изискано!

Съгласно чл. 29, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Комитетите и групите по условия на труд: „обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите“, следователно минималния период за провеждане на заседания на КУТ/ГУТ е 3 месеца или с други думи това са четири заседания годишно.

Примери за дневен ред на заседания

Първо заседание в края на м. януари

 1. Запознаване с анализа на органа по БЗР за дейностите по ЗБУТ през предходната година (запознаване с изпълнението на програмата от мерки за намаляване на риска за предходната година).
 2. Обсъждане на планиране на мерки за ограничаване и намаляване на риска през настоящата година, включително наличието на условия за застраховане на работещите за риска „трудова злополука“.
 3. Обсъждане на планираните обучения по безопасност и здраве през годината
 4. Преглед на предвидените мерки за действие при аварии и евакуация за актуалност.

Второ заседание в края на м. април

 1. Преглед на оценката на риска за актуалност.
 2. Преглед на инструкциите за безопасна работа за актуалност.
 3. Обсъждане на осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло.
 4. Преглед на изпълнението на програмата от мерки за ограничаване и намаляване на риска до този момент.

Трето заседание в края на м.юли

 1. Запознаване с обобщения анализ на здравното състояние за предходната година (тук трябва да отбележа все пак, че крайния срок за изготвянето на този анализ от СТМ е 30 юли).
 2. Резултати от извършено ежегодно обучение на членовете на КУТ/ГУТ (ако обучението е проведено през друг тримесечен период, съответно тази точка ще присъства в дневния ред за съответния период).
 3. Преглед на изпълнението на програмата от мерки за ограничаване и намаляване на риска до този момент.
 4. Обсъждане на ефективността на приложени мерки за работа в горещо време.

Четвърто заседание в края на м. октомври

 1. Запознаване и обсъждане на изготвения от СТМ анализ на резултатите от проведени периодични медицински прегледи (разбира се, ако прегледите са проведени през друго тримесечие, тази точка ще присъства в дневния ред на заседание за съответното тримесечие).
 2. Определяне на работниците и служителите, които подлежат на периодични медицински прегледи през следващата година.
 3. Обсъждане на отчет за техническото състояния на машините и оборудването.(ако работите само в офис, съвсем спокойно можете да обсъдите поддръжката на офис техниката).

 

7 мнения за “Протоколиране на заседание на КУТ/ГУТ”

 1. Здравейте ,аз работя в ортодонтска клиника и ме интересува трябва ли да имаме ГУТ и съответно да правим протоколи?

  Отговор
  • Здравейте,
   Във всяка фирма с 5 до 50 работещи включително трябва да има учредена Група по условия на труд. Ако при Вас има или 5 или повече назначени работещи на трудов договор, то трябва да има и ГУТ. Съответно групата трябва да работи и да има доказателства за това.

   Отговор
 2. Здравейте, в края на всеки протокол от проведено заседание, необходимо ли е да се разписват всички членове от комитета на КУТ или е достатъчно само протоколиста да се разпише.

  Отговор
  • Здравейте,
   Няма нормативни изисквания как да бъде изготвен и подписан протокола, така че решението си е Ваше. До момента не сме получавали сигнали за забележки при проверки за това, че протоколът е подписан само от протоколчик.

   Отговор
 3. Здравейте , искам да попитам в какъв срок след назначения 5ти служител се провежда първото заседание, тоест ако заповедта за сформиране на ГУТ е от 09.11.10 г. веднага ли се провежда първото събрание или след 3 месеца.

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.