Трябват ли ни заповед и протокол по ЗХУ?

Повод за настоящата статия са някои сигнали, че при проверки от инспекция по труда се търсят документи, свързани с изпълнение на задължението по чл. 38 от Закона за хората с увреждания като протокол за обсъждане в Комитета по условия на труд или пък Протокол за съгласуване с КУТ и СТМ, заповед за определяне на места, подходящи за трудоустряване и пр.

Някои колеги са правили заповеди за сформиране на комисия за определяне на места подходящи за назначаване на хора с трайни увреждания и съоветно писали протокол на комисията.

Други пък са комплектовали 2 в 1 – със заповед са въвели задължение на комисията по трудоустрояване да определя и места подходящи за хора с трайни увреждания.

След тези първи изречения, МОЛЯ, не бързайте веднага да хуквате да пишете заповеди и протоколи!

Първо искам да обърна внимание на следното:

Законът не изисква определяне на места за лица с трайни увреждания, а назначаване на конкретни хора!

Отмененият Закон за интеграция на хората с увреждания изискваше определяне на места, а новият изисква просто назначаване на хора.

В бланката на информацията, която иска Инспекция по труда за изпълнение на задълженията по ЗХУ виждате ли някъде да пише „работно място“?

Не, иска се информация за „необходимия брой лица“ и поименни данни за лицата, с които се изпълнява квотата.

Законът и правилникът не въвеждат ред и процедура

В ЗХУ и правилника по прилагането му не се въвеждат изисквания как работодателят да изпълни задължението си по чл. 38.

Разбира се, ако работодателят желае, има право да въведе фирмени правила (заповед, процедура и пр.) за да определи кой има задължение да организира изпълнението на изискванията на чл. 28 ЗХУ, но това не е изискване на закона.

Законът и правилникът не изискват съгласуване

Никъде в ЗХУ и правилника за прилагането му не се изисква съгласуване на действията по изпълнение на квотата с Комитет по условия на труд или служба по трудова медицина (СТМ).

Службата по трудова медицина е намесена само в един случай – при освобождаване от задължението при специфични фактори на работа. В този случай се изисква писмената обосновка да бъде изготвена съвместно със СТМ.

Пак ще кажа – да, хубаво е СТМ да се включи със съвети и консултации в процеса, но няма задължение за съгласуване с нея.

Да, хубаво е КУТ да е запознат с процеса, но няма задължение за съгласуване на действията по изпълнение на изискванията с КУТ.

Ще си позволя да цитирам текст, наличен в книгата „Задължения на предприятието по Закона за хората с увреждания“ с автор г-жа Теодора Дичева от раздела „Въпроси и отговори от практиката на ИА „Главна инспекция по труда“.

На въпроса „Трябва ли да има протокол/заповед, с които иправляващият орган на организацията да е определил размера на квотата по чл. 38 ал. 1 ЗХУ?“ има следния отговор:

„В ЗХУ и правилника за неговото прилагане (ППЗХУ) не е предвидено задължение за работодателя да издава нарочен писмен документ, удостоверяващ определяне на брой работници или служители за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 ЗХУ , предвид което необходимостта от издаване на подобен писмен документ е предоставен на преценката на работодателя“.

Впрочем, бих препоръчала, ако чувате разнопосочни мнения и аз  не съм достатъчно убедителна за вас, да си закупите тази книга, в която доказан експерт с авторитет и опит прави чудесен анализ на изискванията.

Не били компютри, а компоти…

И така, започнахме от това, че устно или писмено от фирми са изисквани протоколи и/или заповеди. В някои случаи се търси „протокол за съгласуване с КУТ“

Ако получите подобно искане, не се страхувайте от инспекторите на Инспекция по труда, тяхната цел е да помагат. Обадете се и помолете за разяснение – протокол за съгласуване с КУТ на какво? Заповед за определяне на какво?

Нека да припомним, че изисквания за съгласуване, удостоверено с протокол и заповед се изискват в следните два случая:

  • при определяне на работещите, които имат право на допълнителен платен годишен отпуск поради работа при специфични условия на труд;
  • при определяне на работещите, които имат право на намалено работно време поради работа при специфични условия на труд.

Да припомним още, че това бяха част от специфичните фактори, при които може да се стигне до освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания.

Понякога фирми подават информация, че имат условията за освобождаване поради специфични фактори и тези заповеди и протоколи са документите, с които може да се провери дали подадената информация не е погрешна.

Ама вие не искате освобождаване, защо пак ви искат протокол и/или заповед?

Понякога в комуникацията стават недоразумения. Изясняването им става само чрез продължаване на комуникацията. Затова просто попитайте и помолете за разяснение.

Е, ако все пак много искате да имате заповед и протокол, то можете да ползвате и нашите временни образци в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА (подходящи за прилагане до края на 2019-а година). Разбира се, за следващият период (2020 г.) ще актуализираме с нови предложения.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.