Причини за ПТП при превоз на опасни товари

Д-р инж. Русим Русимов, АД “ТЕХНОТЕСТ”-СОФИЯ

В последно време по пътищата се появиха голяма гама тъй наречените , леко-товарни автомобили от категория-N1- с пълна маса до 3500 кг. По Закона за движение по пътищата, това са товарни автомобили. Съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата тези автомобили се управляват от водачи на Моторни превозни средства с категория “В”.

Според нас тези водачи на пътни-транспортни средства, са обучени в превоз на пътници и в по-малка степен в превоз на товари. При превоза на товари е важно, правилното натоварване и укрепване на товарите в автомобилите. Неправилното укрепване на товарите води до опасност от възникване на pътно-транспортни произшествия при движение. Поради големия брой на този вид автомобили в експлоатация, опасността от ПТП е още по-голяма. В повечето случай да управляват такива автомобили се назначават млади водачи с малък опит на пътя и с голямо дневно натоварване.

Характерно за тези автомобили е, че не са оборудвани с ограничители на скоростта и тахографи. Тези допълнителни устройства допринасят за намаляване на максималните скорости на движение на автомобилите, а както е известно скоростта на движение е една от основните причини за тежките пътно-транспортни произшествия.

Мерки за подобряване на безопасността на движение на товарни автомобили категория N1:

 • обучение на водачите по фирми, ангажирани в превоз на товари с товарни автомобили категория N1,по конкретно –товарене, укрепване и разтоварване на товари;
 • обучение на водачите за първа помощ при ПТП;
 • по-голям контрол от фирмите-собственици на такива автомобили, при годишните –технически прегледи, по квалификацията на водачите, по отчета на ПТП.

Пътно- транспортни произшествия при превоз на опасни товари

Опасните товари се етикират ,маркират, товарят и превозват съгласно изискванията на член.129 от “Закона за движение по пътищата” ,изискванията на международната спогодба за превоз на опасни товари по пътища-АДР, публикувана в Д.В. брой 73 от 1995 г. и “Закона за автомобилните превози” чл. 14 , публикуван в Д.В. № 11/ 2002 г. и Д.В. бр.99/ 2003 г.

Това са товари, при ПТП, на които опасностите за екипажите , ПТС и околната среда са най-големи. При тези ПТП, жертвите са най-големи, материалните щети съществени и замърсяването на околната среда безвъзвратно.Причините за все по-често случващите се ПТП при превоз на опасни товари са две-субективни и обективни, главно по вина на участниците в превоза на опасни товари и външни.

Субективни причини за ПТП при превоз на опасни товари

 • Причина номер едно, това са високите скорости на движение на ПТС.Съгласно “ЗДП” чл.130 , максималните скорости на движение са съответно за населени места-40 км/час,извън населени места-50 км/час и по магистрали-90 км/час.Въпреки наложените ограничения на скоростите на движение ,съгласно “ЗДП” и конвенция “АДР”, въпреки въведените ограничители на скоростта и тахографи, тези пределни скорости не се спазват от много водачи.
 • Друга причина за “ПТП” това е претоварването на ПТС, въпреки регламентираните ограничения, регламентирани в чл.6 на Приложение 7 на ЗДП. Тези претоварвания са особено опасни при превоз на опасни товари при трудни и неподдържани пътни условия, при пътища с лоша настилка , заледени пътища и пътища със сложен профил.
 • Причина за ПТП е и преумората на водачите на ПТС, въпреки въведените ограничения, за работно време.

Причина са ПТП е и неспазване на изискванията на конвенцията АДР, като например:

 • превоз на вещества , несъответстващи на предписаните за даден тип превозни средства.Например превоз на “Натриев хидроксид” в цистерни предназначени за превоз на петролни продукти и др.;
 • неспазванията на изискванията за екипажите на ПТП при движение и превоз на лица, които не би трябвало да участват в екипажите;
 • превоз на опасни товари с ПТС без сертификати , съгласно изискванията на АДР конвенцията и Наредба № 40 на МТС;
 • неспазванията на изискванията за паркиране и отдих на екипажите превозващи опасни товари;
 • прегледите на ПТС при годишен технически преглед в пунктовете на ДАИ, често се извършват формално.

Обективни причини за ПТП при превоз на опасни товари

Една от причините това е силно амортизирания автомобилен парк, извършващ превоз на тези товари, от влекачи ,полуремаркета, ремаркета и автоцистерни. Наш преглед показва, че повече от 25% от автомобилния парк е все още от превозни средства произведени от бившия СССР в това число : ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ, УАЗ , УРАЛ и др.;

По пътищата все още се движат много ПТП, произведени в заводите на КТА “МАДАРА” , ПРК-Добрич и ЗР “ЕЛЕНА” и др., също с голям пробег на движение и с многогодишна експлоатация. Броя на ПТП произведени до 1985 г. са около 31% от автомобилни парк извършващ превоз на опасни товари , произведените през периода 1986-2002 г. са около 68 % и само 1-2% след 2002 г. Въвежданите в експлоатация нови ПТС е все още малък. Следва да се отбележи, че внасяните от чужбина ПТП са с голям пробег и произведени преди 10-15 години.

Ограничения за внос на ПТП превозващи опасни товари не са създадени от нашето законодателство, което води до увеличаване на автомобилния парк с голям пробег.

Лошите пътища и лошата им поддръжка при зимни условия.

През 2004 г. Министерство на Транспорта и Съобщенията, чрез Наредба № 40, се опита да въведе ред при издаването на сертификати за ПТС и водачите превозващи опасни товари. Въведена беше и длъжността-Консултант по превоз на опасни товари. Тази наредба упълномощи “Автомобилна администрация” към МТС да издава и контролира удостоверенията за АДР. От слабите места на Наредбата се възползват фирми от типа на Еднолични търговци без опит в тази област, което създава допълнителни условия за повишаване на риска от ПТП .

Необходими мерки за намаляване на ПТП при превоз на опасни товари:

 • засилване на контрола при прегледите и изпитванията на ПТП , превозващи опасни товари;
 • засилване на контрола при годишните технически прегледи в пунктовете на ДАИ;
 • засилване на контрола на ПТП на пътя,от органите на КАТ и ДАИ.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.