Задължения на работодателя при работа на открито

Всяка година в началото на зимния и летния сезон инспекция по труда отправя предупреждение към работодателите, че е необходимо да предприемат мерки за работещите на открито. Но какво е необходимо да се направи?

Общи изисквания за работата на открито откриваме в

Нека разгледаме някои от тях:

Спиране на работата

Наредба № 2 от 22.03. 2004 г.  поставя изрично изискване за преустановяване на СМР при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на денонощието и др.).

Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места поставя по-конкретни изисквания относно необходимостта от прекратяване на работата на открито.

В нея се казва, че ако за съответната област има определен за деня код оранжево или код червено за опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, работата на открито се преустановява, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.

Кой определя дали има заплаха?

Това би могло да бъде оценено още в оценката на риска, която да ни даде нужната информация при кой точно фактор и при каква дейност ще е необходимо спиране на работата.

Наредбата поставя и изключения – колкото и да е опасно за живота и здравето на работещите, работата на открито не се прекратява,  ако дейността е свързана с извършване на:

 • работа във връзка с отбраната на страната;
 • за предотвратяване на бедствия и аварии и
 • за овладяване и преодоляване на последиците от тях или
 • за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.

Организиране на работните места на открито

Съгласно раздел IX на Наредба 7/1999 г.

работно оборудване, инсталации, работни места, пътни маршрути или други места на открито, където работят работещи или които се използват във връзка с работата на открито, се устройват по начин, осигуряващ безопасността и опазване здравето на работещите и се организират така, че пешеходците и превозните средства да оперират безопасно.

Работните места на открито се осветяват допълнително с изкуствено осветление, когато естественото осветление не е достатъчно, съгласно изискванията. Осветителните тела се закрепват неподвижно, когато това е необходимо.

Работните места на открито се изграждат и организират така, че работещите да бъдат предпазени от:

 1. падащи предмети;
 2. шум;
 3. вредни въздействия – газове, пари, прах, нейонизиращи лъчения и др.;
 4. падане и подхлъзване.

Физиологичен режим на труд и почивка

Една от мерките при работа на открито е въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка, разработен от служба по трудова медицина или от специалисти по трудова медицина.

Целта е чрез въвеждане на регламентирани почивки по време на работа, използвани в изградени за целта закрити помещения да се намали продължителността на въздействие на неблагоприятните климатични условия.

Безплатна храна и добавки

На работещите при среднодневни температури под +10оС през повече от половината от максимално установеното с Кодекса на труда и специфична организация на труда се осигурява безплатна храна и/или добавки за дните, в които работят при тези условия, съгласно чл. 4 от Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и /или добавки към нея.

Допълнителен платен годишен отпуск

Право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват работи на открито не по-малко от половината от установената с Кодекса на труда нормална продължителност на работното време при среднодневни температури под 10 °С или над 30 °С.

Размерът на допълнителния платен годишен отпуск не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при условията на ал. 1 в рамките на една календарна година.

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

👌🏻 Това са само някои от нормативните изисквания, свързани с работа на открито. Освен в споменатите вече нормативни актове, има и други, които изискват мерки. Най-лесният начин да сте сигурни, че сте ги изпълнили, е като използвате нашия чек-лист с нормативни изисквания и указания за изпълнението им при работа на открито.

📑 За лесно въвеждане на мерки имаме и готови образци на Заповед за прилагане на мерки при работа на открито – студен период и Заповед за прилагане на мерки при работа на открито – горещ период

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Задължения на работодателя при работа на открито”

 1. Няма нищо подобно в НКЖИ! Там цари пълно безхаберие за здравето и живота на хората! Няма дори вода при тези екстремни температури!

  Отговор
 2. Здравейте, Таня,
  относно каските – да, след изтичане на срока на годност, те би трябвало да се бракуват и да е сигурно, че няма да бъдат използвани от някого, дори за лични цели.
  Даил при работа на мост при поддръжка на железния път трябва да се използват каски определяте Вие въз основа на оценката на риска.

  Отговор
 3. Здравейте,
  Интересува ме как би следвало да се опреля срока на употреба на ЛПС? И по специално на каските ако по сертификат срока е 5 години- означава ли че след 5 година подлежат на бракуване? При работа на мост при поддръжна на железния път необходимо ли е използване на каски?
  Съгласно изискванията за осигуряване на безплатна храна по Наредба №11- необходимо ли е винаги да се дава превантивно или може на база отчетен месец. Работата на открито необходимо ли е да се доказва при какви температури е извършвана повече от 4 часа */над 30/ и дали отчетноста следва да е поименна и разването да е срещу подпис? Благодаря предварително

  Отговор