Парапети, мрежи и капаци за защита от падане от височина в строителството

Когато заговорим за работа на височина, веднага се сещаме за личните предпазни средства и си представяме човек, опасан със сбруя. Не трябва да забравяме, обаче, че колективните предпазни средства са по-високо в йерархията, осигуряват по-добра защита и контролът е по-лесен.

В тази статия сме описали няколко вида колективни предпазни средства. Те не изчерпват пълното разнообразие от технически решения прилагани в практиката. Освен това, когато се използват, трябва да се съобразят със спецификата на всеки конкретен обект.

Парапети

Парапетите са предпазно съоръжение на всякакъв вид стълби, площадки, балкони, скелета, платформи, преходни мостчета и др., криещи опасност от падане от височина.

Използват се за защита от падане, т.е. подсигуряват работниците, намиращи се в опасна близост до отвори, шахти, контури на покриви и т.н. В строителството могат да се използват временни и постоянни парапети (когато са част от конструкцията).

Важно е да се обърне внимание на мястото на монтиране на парапета, както и за спазване на всички изисквания към конструкцията му – т.е. да е укрепен стабилно, да е преценена носимостта на конструкцията към която е захванат, да има достатъчна височина и всички елементи – бордова дъска, междинни връзки и т.н.

В Наредба 2/2004 за минималните изисквания за ЗБУТ при строителни и монтажни работи срещаме няколко пъти изискване за поставяне на парапети:

 • за обезопасяване на отвори в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.);
 • на площадките на скелето, до които излиза стълбата за изкачване и слизане
 • за обезопасяване на работната площадка за плочи и за външни стени и др.

Най-често парапетите са от три отделни части – две перила (горно и средно) и бордова дъска. В националното законодателство по здраве и безопасност няма поставени конкретни изисквания за височината на парапета.

За отправна точка е подходящо да се използва съответния стандарт – БДС EN ISO 14122-3: Безопасност на машините –  постоянен достъп. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапет

Съгласно този стандарт височината на горния парапет трябва да бъде между 900 и 1000 мм при стълби и най-малко 1100 мм на площадките за придвижване.

🔗 Ръководство за изискванията на стандарта БДС EN ISO 14122-3 за елементите и размерите на стълбищата, парапетите на места с опасност от падане от височина и парапетите на стълбища

Осигурителни мрежи

Осигурителните мрежи не предпазват работника от падане, а служат за улавянето му след падане или те подсигуряват мястото на работа, а не работника. Освен това, те служат и за улавяне на падащи предмети.

За осигуряване на най-добра защита монтажът на по-голяма част от конструкцията на мрежата следва да се извърши на земята.

При изграждане на мостове мрежите могат да се монтират по същият начин, а при извършване на възстановителни работи – да се монтират от автовишки, подвижни кранове и др., като работниците, извършващи монтажа трябва да използват лични предпазни средства срещу падане от височина.

Мрежите са приемлив, но не много подходящ способ за обезопасяване на отвори при извършване на строително-монтажни работи.

Някои от правилата за използване на осигурителни мрежи са:

 • да са монтирани възможно най-близо до работната платформа;
 • да се простират извън най-изнесения външен ръб на работната зона;
 • да са монтирани така, че в случай на падане да не последва удар в предмет намиращ се под нея;
 • да се тестват преди експлоатация;
 • да се проверяват периодично за повреди, износване и дефекти;
 • да не се използват деформирани мрежи;
 • всякакви материали, инструменти, отломки или екипировка попаднали в мрежата, трябва да се отстраняват възможно най-бързо, не по-късно от края на работната смяна.

Капаци

Капаците се използват за обезопасяване на отвори в пода, покрива или пътеките за преминаване. Капаци трябва да се поставят на всички отвори в работната зона, с изключение на по-широките отвори при които се използват парапети.

Ето и няколко препоръки при обезопасяване на отвори посредством капаци:

 • Конструирайте капаците така, че да издържат два пъти най-голямото натоварване, включващо работници, екипировка, инструменти и т.н.
 • Ако се използват дървени капаци, трябва да са подсигурени срещу разместване чрез винтове, пирони, скоби и др.
 • Маркирайте капаците с ярък надпис.
 • Ако капакът е прекалено малък за да побере надпис, оцветете го в ярък цвят известен на работниците като “Внимание! Опасност от пропадане”.
 • Ако капакът се поставя на места от където може да премине самоходна или друг вид строителна машина, капакът трябва да може да издържи два пъти максималното осово натоварване на най-голямата машина. При монтиране на капаците да се отчита възможността за риск от спъване.
👉🏻 Вижте още и ръководството „Мерки за защита от падане от височина в строителството, в което ще намерите обща информация за видовете, за увеличаващите риска фактори и мерките за минимизиране на риска при:

 • работа с преносими стълби
 • използване на скеле
 • работа на покриви
 • изкопни работи
 • отовори и контури

🔗 Падането от височина е най-честата причина за смърт в строителството
🔗 Места и дейности в строителството с риск от падане от височина

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Парапети, мрежи и капаци за защита от падане от височина в строителството”

 1. Благодарност за статията , често стават злополуки по време на работа.
  Но в повечето фирми на Предпазните средства се гледа пренебрежително.

  Отговор