Най-често използвани колективни предпазни средства за защита при риск от падане от височина

Когато заговорим за работа на височина, веднага се сещаме за личните предпазни средства и си представяме човек, опасан със сбруя. Не трябва да забравяме, обаче, че колективните предпазни средства са по-високо в йерархията, осигуряват по-добра защита и контролът е по-лесен.

В тази статия сме описали няколко вида колективни предпазни средства. Те не изчерпват пълното разнообразие от технически решения прилагани в практиката. Освен това, когато се използват, трябва да се съобразят със спецификата на всеки конкретен обект.

Парапети

Парапетите са предпазно съоръжение на всякакъв вид стълби, площадки, балкони, скелета, платформи, преходни мостчета и др., криещи опасност от падане от височина.

Използват се за защита от падане, т.е. подсигуряват работниците, намиращи се в опасна близост до отвори, шахти, контури на покриви и т.н. В строителството могат да се използват временни и постоянни парапети (когато са част от конструкцията).

Важно е да се обърне внимание на мястото на монтиране на парапета, както и за спазване на всички изисквания към конструкцията му – т.е. да е укрепен стабилно, да е преценена носимостта на конструкцията към която е захванат, да има достатъчна височина и всички елементи – бордова дъска, междинни връзки и т.н.

В Наредба 2/2004 за минималните изисквания за ЗБУТ при строителни и монтажни работи срещаме няколко пъти изискване за поставяне на парапети:

 • за обезопасяване на отвори в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.);
 • на площадките на скелето, до които излиза стълбата за изкачване и слизане
 • за обезопасяване на работната площадка за плочи и за външни стени и др.

Най-често парапетите са от три отделни части – две перила (горно и средно) и бордова дъска. В националното законодателство по здраве и безопасност няма поставени конкретни изисквания за височината на парапета.

За отправна точка и добра практика бихме могли да използваме изискването на Наредба № 7/2003 г. за правила и нормативни за устройството на отделните видове територии и устройствени зони.

Тя поставя изискване към парапетите на балкони и тераси, като казва, че парапетът трябва да е с височина от вътрешната страна не по-малка от 1,05 м, а при високи сгради – не по-малка от 1,20 м за етажите над 20 м височина.

Друга отправна точка могат да бъдат изискванията на БДС EN ISO 14122-3: Безопасност на машините –  постоянен достъп. Част 3: Стълбища, стълби със стъпала и парапети.

Съгласно този стандарт височината на горния парапет трябва да бъде между 900 и 1000 мм при стълби и най-малко 1100 мм на площадките за придвижване.

Осигурителни мрежи

Обезопасяване със защитни мрежи при работа на височина
Илюстрация: Незадължително ръководство за добри практики при прилагането на Директива 2001/45/ЕО (Работа на високо)

Осигурителните мрежи не предпазват работника от падане, а служат за улавянето му след падане или те подсигуряват мястото на работа, а не работника. Освен това, те служат и за улавяне на падащи предмети. За осигуряване на най-добра защита монтажът на по-голяма част от конструкцията на мрежата следва да се извърши на земята.

При изграждане на мостове мрежите могат да се монтират по същият начин, а при извършване на възстановителни работи – да се монтират от автовишки, подвижни кранове и др., като работниците, извършващи монтажа трябва да използват лични предпазни средства срещу падане от височина.

Мрежите са приемлив, но не много подходящ способ за обезопасяване на отвори при извършване на строително-монтажни работи. Някои от изискванията към осигурителни мрежи са:

 • да са монтирани възможно най-близо до работната платформа;
 • да се простират извън най-изнесения външен ръб на работната зона;
 • да са монтирани така, че в случай на падане да не последва удар в предмет намиращ се под нея;
 • да се тестват преди експлоатация;
 • да се проверяват периодично за повреди, износване и дефекти;
 • да не се използват деформирани мрежи;
 • всякакви материали, инструменти, отломки или екипировка попаднали в мрежата, трябва да се отстраняват възможно най-бързо, не по-късно от края на работната смяна.

Капаци

Капаците се използват за обезопасяване на отвори в пода, покрива или пътеките за преминаване. Капаци трябва да се поставят на всички отвори в работната зона, с изключение на по-широките отвори при които се използват парапети. Ето и няколко препоръки при обезопасяване на отвори посредством капаци:

 • Конструирайте капаците така, че да издържат два пъти най-голямото натоварване, включващо работници, екипировка, инструменти и т.н.
 • Ако се използват дървени капаци, трябва да са подсигурени срещу разместване чрез винтове, пирони, скоби и др.
 • Маркирайте капаците с ярък надпис.
 • Ако капакът е прекалено малък за да побере надпис, оцветете го в ярък цвят известен на работниците като “Внимание! Опасност от пропадане”.
 • Ако капакът се поставя на места от където може да премине самоходна или друг вид строителна машина, капакът трябва да може да издържи два пъти максималното осово натоварване на най-голямата машина. При монтиране на капаците да се отчита възможността за риск от спъване.

В таблицата са представени предпазните средства, колективни и лични, които могат да се прилагат при извършване на различни видове строително-монтажни работи и използване на различни съоръжения, за защита от падане от височина.

2 мнения за “Най-често използвани колективни предпазни средства за защита при риск от падане от височина”

 1. Благодарност за статията , често стават злополуки по време на работа.
  Но в повечето фирми на Предпазните средства се гледа пренебрежително.

  Отговор

Вашият отговор на ковано желязо Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.