Трябва ли трудов договор при работа във фирма на съпруг/родител

Отговор от рубриката „Трудово право“ на МТСП

Дата на задаване на въпроса: 26.4.2009 г.
С. Б.:-Здравейте, Може ли съпругът ми да работи без трудов договор в нашия семеен хотел? Той работи на друго място и там го осигуряват. Трява ли и аз да го назнача и под каква форма? Благодаря предварително!

Уважаема госпожа Б., съгласно чл. 1, ал.2 от Кодекса на труда (КТ) отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения. Дали да сключите трудов договор за работа на съпругът Ви в семейния хотел или да сключите граждански договор е въпрос, който се решава от работодателя. Следва да имате предвид, че разликата между трудов и граждански договор е определена с тълкувателно решение № 86 от 27. 02. 1985 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния съд. Разграничението е в зависимост от предмета на сключения договор. Ако между гражданскоправните субекти се уговори престиране на определен трудов резултат /овеществен труд/, сключеният договор не е трудов, а граждански, чиято правна регламентация е в Закона за задълженията и договорите.

Когато предметът на сключения договор е престиране на работна сила и са изпълнени следните условия:

1. работникът или служителят има определено работно време, работно място и трудово възнаграждение;

2. работата се извършва чрез личния труд на работника или служителя; работата, която се извършва е свързана с предмета на дейност на възложителя;

3. работникът или служителят изпълнява указанията на работодателя за това кога, къде и как да работи;

4. работата се извършва съгласно реда и последователността, определени от работодателя,

е налице трудово правоотношение (трудов договор), което се урежда по Кодекса на труда. При сключване на граждански договор следва да имате предвид посочените основни разлики, за да се избегне тъй нар.”прикриване на трудов договор”. СС

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.