Регистър на трудовите злополуки

Съгласно чл. 14. от Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки осигурителят (работодателят) трябва да поддържа регистър на трудовите злополуки.

В наредбата няма образец, но се описва какво трябва да съдържа регистъра:

 1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
 2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
 3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
 4. мястото и времето на злополуката;
 5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
 6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
 7. броят на дните ( календарни и работни) от злополуката;

За поддържане на регистъра трябва да бъде определено лице с писмена заповед. Същото лице съхранява и декларациите за трудови злополуки.

Декларациите за трудова злополука се съхраняват не по-малко от 5 години, считано от датата на регистрацията.


Ако имате нужда от указания стъпка по стъпка за разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки с всички приложни документи, то нашата процедура в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е това, което ще ви помогне.

ВИЖ КОЛКО ЛЕСНО МОЖЕШ ДА ПОДГОТВИШ ДОКУМЕНТАЦИЯ СИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКА


Примерна заповед за определяне на лице, което да поддържа регистъра

ЗАПОВЕД

№…………от…………

Относно: определяне на лице, което поддържа регистъра на трудовите злополуки и съхранява декларациите, протоколите и разпорежданията за трудови злополуки.

На основание чл. 14, ал. 2 от Наредба за установяване разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

ОПРЕДЕЛЯМ

…………………………………………………………………………………………., с длъжност……………………………………………………………………………………..

да поддържа регистъра на трудовите злополуки и да съхранява декларациите, протоколите и разпорежданията за трудовите злополуки.

В регистъра на трудовите злополуки задължително да се вписват:

1. номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
2. входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
3. трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
4. мястото и времето на злополуката;
5. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
6. последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
7. броят на дните (календарни и работни) от злополуката.

Декларациите за трудова злополука да се съхраняват не по-малко от 5 години считано от датата на регистрацията.

Копие от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Управител:…………………….


РЕГИСТЪР НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ

Номер и дата на декларацията за трудова злополукаВходящ номер на декларацията в ТП на НОИТри имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалияМясто и време на злополуката Номер и дата на разпореждането на ТП на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова Последици от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт)  Брой на дните от злополуката
 КалендарниРаботни
12345678

8 мнения за “Регистър на трудовите злополуки”

 1. Здравейте,

  за трудова злополука има няколко вида обезщетения:
  – болничният е изплаща на 90% от брутната заплата, а не на 80% както е стандартно;
  – ако имате застраховка за риска „трудова злополука“ обезщетението по нея зависи от Вашата брутна заплата и времето, през което сте във временна неработоспособност, по-точно:
  При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата на работника или служителя, при която е сключена застраховката, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
  1. над 10 до 30 календарни дни
  включително – 3 на сто;
  2. над 30 до 60 календарни дни
  включително – 5 на сто;
  3. над 60 до 120 календарни дни
  включително – 7 на сто;
  4. над 121 календарни дни – 10 на сто.

  – обезщетение от работодателя: зависи отново от времето, през което сте били неработоспособен.

  Отговор
 2. zdr kakvo e obe6tetenieto za trubova zlopoluka pri shchupvane na krainik i v kakav srok se izplashta rabotq v ohranitelna firma kato ohrana na obekt

  Отговор
 3. Като наследници следва да получите от работодателя възнаграждението на починалия и евентуално ако има неползван отпуск, обезщетението по чл. 224 за неползван отпуск.Препоръчително е да подготвите документ за наследници и натариално заверено пълномощно, с което всички наследници упълномощават един от тях да получи възнагражденията му, но това уточнете с работодателя.

  От НОИ следва да получите като обезщетение две минимални работни заплати. Подава се декларация в НОИ, копие от смъртния акт, удостоверение за наследници, декларация за банкова сметка. Вижте чл. 7 на Наредбата на този адрес. Има и образец на декларацията:

  Обърнете внимание, че декларацията се подава от всяко от правоимащите лица.Размерът на паричната помощ е общ за всички близки на починалия работник, които имат право да я получат, и се разпределя поравно между тях.

  Тъй като злополуката е призната за трудова, то тогава имате право на обезщетение от работодателя съгласно член 200 от Кодекса на труда. Размерът на този вид обезщетение обикновено се решава по съдебен път, освен ако не постигнете съгласие с работодателя извънсъдебно.

  Препоръчвам Ви да се запознаете и с този материал, свързан с обезщетения за наследниците на починал работник.

  Отговор
 4. При установена от комисията на НОИ трудова злополука,която е причинила смърт , следва ли да бъде изплатено обезщетение на близките и ако да,кой всъщност трябва да го изплати ? Благодаря!

  Отговор
 5. Благодаря за отговора.
  Имам и още един. Регистъра от кого се заверява – от работодател или трябва да се носи до ОИТ?

  Отговор
 6. Здравейте,
  Да, без значение дали има вече регистрирана трудова злополука или не, във фирмата трябва да има регистър на трудовите злополуки и писмено определено лице, което да го поддържа.

  Отговор
 7. Здравейте, прочетох наредбата, но не ми стана съвсем ясно.
  Задължително ли всеки работодател поддържа този регистър. Без значение дали в предприятието е ставала трудова злополука или при първата случила се се изготвя регистъра и се попълва?
  Предполагам, че да. Но все пак да попитам.

  Отговор

Вашият отговор на valcho Отказ

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.