Ревизионна книга по чл. 408 от Кодекса на труда – отменено изискване

ВНИМАНИЕ, ОТМЕНЕНО ИЗИСКВАНЕ: Задължението за наличие на ревизионна книга за вписване констатациите на контролните органи е отменено със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г.!

Всеки работодател е длъжен да има ревизионна книга, в която да вписва констатациите и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство (чл. 408 на КТ). Тази книга се заверява от Инспекцията по труда и при поискване се предоставя на контролните органи.

За книга може да се използва обикновена тетрадка, която преди да бъде занесена за регистрация трябва да бъде прономерована, прошнурована и заверена с подписа на работодателя. Регистрацията е безсрочна, а за нея не се дължат такси. Прави се при започване дейността на предприятието при подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Тъй като работодателят е задължен да предоставя ревизионната книга на контролните органи при извършване на проверки, то той следва да осигури изпълнението на това свое задължение и в случаите, когато контролните органи извършват проверки и в офисите на фирмата, които са разположени на места, различни от седалището на фирмата.

С промени в Кодекса на труда изискването за наличие на ревизионна книга на всеки обект бе включено в чл. 408 със следния текст:

Работодателят е длъжен да осигури отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд. Те се предоставят задължително на контролните органи при извършване на проверки.

Ревизионната книга се заверява от инспекцията по труда по седалището на предприятието или на неговите поделения или по местонахождението на обектите и работните площадки, както и на другите места, на които се полага наемен труд.“

31 мнения за “Ревизионна книга по чл. 408 от Кодекса на труда – отменено изискване”

 1. Не мога да осмисля след като ЕТ обикновено се състои от 1 или 2 и то най – близки хора , и след като държавата не е вложила и един лев в него, а напротив само иска , какво проверява ИТ
  Абсолютна идиотщина и държавен рекет !

  Отговор
  • Здравейте, господин Иванов,
   За съжаление нормативната база по безопасност и здраве не дели фирмите на малки и големи.
   Държавните органи контролират спазването на изискванията независимо дали става въпрос за частна или държавна организация.

   Отговор
 2. Здравейте,
  изискването за ревизионна книга е в Кодекса на труда, където е казано, че
  „Работодателят е длъжен да осигури отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, НА КОИТО СЕ ПОЛАГА НАЕМЕН ТРУД“

  При положение, че нямате наети работници, значи не се полага наемен труд и не Ви е необходима ревизионна книга.
  За съжаление наистина е възможно, по навик да се потърси такава от проверяващ, че и да напише глоба за маловажно нарушение, ако нямате. Тогава остава за Вас да минете през обжалване пред директора на съответната ИТ (който обикновено не отменя нищо) и след това да си търсите правата по съдебен път. Това, разбира се, е свързано с наемане на адвокат и разходи, които могат да излязат повече от стойността на глобата.
  Поради тази причина вероятно от ИТ са Ви насочили, че е добре да имате ревизионна книга, въпреки че не Ви е необходима.
  Трябва добре да се познава законодателството и да се цитира, за да се пресекат някои изказвания и опити за предписания или глоби от недостатъчно компететни проверяващи.

  Отговор
 3. Горният пост е пак мой. Току що се връщам от Инспекцията по труда. Завериха ми ревизионната книга, на въпроса ми щом нямам наети на трудов договор лица трябва ли да имам такава книга, получих отговор: „По принцип не, но е хубаво да имате“ ???!!!!! Един вид ако нямаш рев. книга-ще те глобят, но ако имаш-не ти служи по никакъв начин. Това за мен е недопустимо, дава предпоставки за изнудване от страна на инспектиращите, когато няма за какво друго да те глобят.

  Отговор
 4. Здравейте! Искам да ви помоля да ми отговорите дали и аз трябва да имам такава ревизионна книга. Аз съм собственик на фирма и никога не съм наемала работници, нито в момента имам. Нужно ли е според вас да притежавам ревизионна книга?

  Отговор
 5. Здравейте,веднъж заверена ревизионната книга има ли давност ?

  Отговор
 6. Здравейте,
  не съм запозната със случай някой да е глобен при заверяване на ревизионна книга, така че спокойно го направете и то колкото се може по-скоро.

  Отговор
 7. Здравейте, искам да попитам как да направя така, че да не бъдем санкционирани в Инспекцията, защото трябва да ги посетим за заверка на Ревиз.книга, защото не знам някога да е правена такава, а ако е правена, е загубена, и просто нямаме такава, а разбирам, че трябва да има. Благодаря предварително!

  Отговор
 8. Здравейте,
  въпросът е доста интересен и според мен, има голяма вероятност глобата да се окаже неправомерна.
  Изискването е в Кодекса на труда и се казва, че „Работодателят е длъжен да осигури отделни ревизионни книги в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд.“. В случая обаче в магазина, където няма такава книга не се полага наемен труд, защото работите само Вие, т.е. не би трябвало да има такава книга.

  Най-добре, разбира се, би Ви отговорил адвокат.

  Отговор
 9. Искам да попитам пак, за тази ревизионна книга . В единият ми магазин ,работи жена ми ,с договор там имам ревизионна книга ,аз работя сам в другият магазин на същото мойто ЕТ . Трябвали ми такая книга ?Минаха на проверка праснаха за тази книга 300лв акт ,без дори да я поискат .

  Отговор
 10. Здравейте,

  по принцип всяка ревизионна книга се заверява за конкретен обект и би трябвало да заверите нова, особено ако в предишните вече има записи относно проверки.

  Отговор
 11. Здравейте,въпроса ми е следният :
  при преместване на обекта на друг адрес трябва ли да
  имам нова ревизионна книга или старата която е заверена
  остава актуална.Защото имахме три обекта/магазини за осветителни тела/
  те бяха обединени в един с нов адрес и в момента имам заверени книги от трите магазина.

  Отговор
 12. Здравейте, госпожо Панова,
  не знам за други книги, свързани със здравословни и безопасни условия на труд, които трябва да бъдат заверявани в ИТ при започване на дейността на фирмата.

  Има няколко уведомления, свързани със специфични дейности или условия на труд. Например преди започване на работа, свързана с риск от експозиция на прах от азбест или азбестосъдържащи материали работодателят е длъжен да уведоми дирекция „Областна инспекция по труда“ (Д „ОИТ“) . Вижте повече за това в следната статия:
  https://otgovori.info/azbest-razreshitelen-rejim/

  При работа с канцерогени и мутагени работодателят има задължението да предоставя ежегодно до 31 март актуализирания списък на работещите, при които резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността.

  Отговор
 13. Уважаема г-жо Илиева,
  при започване на работа какви други книги, освен ревизионната книга по чл.408 от КТ се заверяват в ИТ?

  Отговор
 14. бих искала да знам повече за тази книга и другите документи свързани с трудовите договори и проверките от инспекцията по труда

  Отговор
 15. Така и предполагах.На никого не му стиска да се набута между шамарите.Както вярно казва поговорката-Гарван-гарвану око не вади!Е,останете си със здраве!

  Отговор
 16. Много благодаря за изчерпателния отговор!Значи проблема беше следния:Бях освободен от фирма „ТОПАЗ“ЕООД-гр.РУСЕ на 27.08.2008г. по 330 ал.2 т.6 т.е.дисциплинарно бях уволнен от управителя г.н Огнян Попов понеже многократно настоявах да бъдат отстранени многобройните нарушения по КТ,които дори застрашаваха живота ни,тъй като аз работех там на длъжноста огняр.За тези нарушения,аз също съм уведомил ДТН-гр.РУсе,но от там след като 2 месеца протакаха и ме разкарваха,накрая като видяха че няма да мирясам набързо приключиха моя случай и ми казаха че нямало нередности!Но както и дае,след като бях уволнен дисциплинарно,г-н Попов започна да ме увещава да подам молба за напускане по взаимно съгласие.След като не се съгласих,той започна да бави заплатата ми за м.Април 2008г. като ме разкарваше и почти през ден все ме притискаше да напусна сам.Като видя,че няма да стане на неговата,и аз му казах че ще атакувам в съда неговата заповед за дисциплинарно уволнение,г-н Попов сам предложи да я отмени,като се съгласи да я замени с чл.328 ал.1 т. 4 от КТ.Преди това,аз бях поискал от счетоводителката на фирмата да ми издаде фишове за заплатите за м.Април и м.Май тъй като възнамерявах да ги отнеса към инспекцията по труда.Получих фишовете,но бях принуден да ги подпиша,и докато аз ги подписвах,те ми бяха грубо издърпани от ръцете от счетоводителката,и после тя отказа да ми ги даде.Значи според този чл.328 ал.1 т 4.ми се полага едно обезщетение.Обаче,г-н Попов не стига че не ми изплати това полагащо ми се обезщетение,ами дори не ми плати и заплатата за м.Май,нито неползвания отпуск-абсолютно нищо!Подадох жалба с вх.№189/22.08.2008г.в Дирекция „Инспекция по труда“гр.РУсе.Проверката на моята жалба бе поверена на гл.инспектор Петър Тодоров.Неговото крайно мнение беше,че тези суми не са ми изплатени,понеже няма мой подпис положен върху разчетните ведомости за съответните месеци и суми,и той в качеството си на проверяващо длъжностно лице е предприел принудителни административни мерки спрямо г-н Попов да ми ги изплати в срок до 05.08.2008г.Този срок обаче мина и отмина но от фирмата отказаха отново да ми платят!Дори не се съобразиха с „принудителните административни мерки“,каквото и да значи това!Отправих втора жалва до инспекцията,че от фирма ТОПАЗ“ЕООД отново са отказали да ми платят,и жалбата ми отново бе поверена на г-н Тодоров??Този път обаче господина се произнесе така:Във връзка с зпълнение на дадените му с протокол изх.№ИД-734/04.08.2008г.задължителни предписания работодателят предостави на проверяващите??документ който сте подписали собственоръчно/става въпрос за тези прословути два фиша за м.Мйй иза м.Април/според което г-н Тодоров вече заключава че нещата между нас са уредени,но все пак споменава с половин дума,че на разчетно-платежните ведомости за тези месеци няма мой подпис!!!И направо ме препрати към съда!?На моят въпрос,кой документ е валиден за доказване,че е изплатено тр. възнаграждение,фиша или ведомоста,той отказа да ми отговори!!Оттам произлязоха много фатални за мен последствия,понеже си въобразих,че съдът ще защити един потърпевш от наглоста на г-н Попов,но фатално се излъгах!Съдът взе под внимание мнението на г-н Тодоров и призна фишовете за ПИСМЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО !!!!!!!Май много Ви обърках и досадих,но трябва да знаете,че тук,в по малките градове и на регионални нива се вършат колосални безобразия,дори и от органите на инспекцията,която би трябвало да защити нас,обикновенните хора!И на всичкото това отгоре,същият този инспектор си позволи да ме заплаши да не ровя много много,че можело мен да ме заровят!!!Накъде отива тази държава?

  Отговор
  • За съжаление единственото, което мога да направя за Вас е чрез този блог и написаното от Вас повече хора да разберат за фирмата и инспектора, който споменавате. Дали имате шансове да спечелите делото напо-висша инстанция в съда, може да Ви каже само адвокат.

   Отговор
 17. Аз съм от Русе,и подавах две жалби до инспекцията по труда срещу „Топаз“ЕООД.Получих два съвсем противоречиви отговора,а също ми беше заявено от проверяващия инспектор,че е издал задължителни административни мерки и предписания.А когато го запитах дали е вписал тези свои проверки и констатации в ревизионната книга на фирмата,ми отговори че не било задължително!Така ли е ?

  Отговор
  • Алинея 1 на чл. 408 от Кодекса на труда гласи следното:
   Чл. 408. (Изм., ДВ, бр. 108 от 2008 г.)
   (1) Констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство се вписват в ревизионна книга.

   На практика нещата стават оп следния начин:
   Инспекторът издава Протокол за извършена проверка, в който е описано кога е направена проверката, кой е представлявал фирмата, какви нарушения са констатирани и съответно какви предписания са дадени.
   Не мога да твърдя дали всички инспектори го пишат, но в края на протокола може да пише следното „Настоящия протокол е неразделна част от ревизионна книга с № ……… и е прикачен към лист … на същата“. По този начин се изпълнява и изискването на член 408 от Кодекса на труда за вписване на предписаниявта в ревизионната книга.
   По отговора обаче на Вашия инспектор, ми се струва, че той не си е направил труда да опише това нещо в протокола и явно не е запознат със задължението си да впише констатациите и предписанията в ревизионната книга, щом казва, че не е задължително.

   В случая все пак мога да Ви успокоя, че вероятно предписания наистина има и те са описани в протокола за извършена проверка. Необходимо е също да знаете, че на основание чл. 402 от Кодекса на труда, Работофателят трябва писмено да уведоми Д „ИТ“ за изпълнението на приложените принидутелни адинистративни мерки, като в протокола за всяко предписание си има краен срок.

   Дали бихте могли да ни кажете в какво се състои противоречието на отговорите?

   Отговор
 18. Здравейте, Tanyta,

  информацията в сайта бе публикувана въз основа на информация на Областна инспекция по труда – Габрово, цитирам текста на тяхната информация, публикуван в официалния сайт на областна администрация Габрово:

  „9.6 ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА
  Попълва се декларация по чл.15 от ЗЗБУТ и се внася в деловодството, където се завежда от служителите на ОИТ.
  При подаване на декларацията се донася и ревизионна книга. Тя представлява прошнурована тетрадка, която се заверява от ОИТ. Ревизионната книга седи при работодателя и в нея се вписват резултатите от направените проверки от инспекторите от ОИТ и направените от тях констатации.“

  Следващата седмица ще имам възможност да проверя дали същото е написано и на информационното табло в ОИТ – София.

  Благодаря Ви за сигнала, ще променя текста, съгласно последните „разяснения“ на инспекцията.

  В интерес на истината, в Кодекса на труда пише, че работодателят е длъжен да осигури ревизионни книги в предприятието, без да е упоменат срок за осигуряването им след започване на дейност, така че обжалването Ви вероятно няма да бъде прието, но не съм аз квалифицираното лице, което да Ви съветва, а е необходимо юридическо образование.

  Отговор
 19. „Прави се след започване дейността на предприятието при подаване на декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.“
  Това е абсолютно невярно. Заради вашия коментар ме глобиха 100лв. Заверката на книгата и подаване на декл. по чл.15 са две съвсем различни неща.Както ми беше разяснено рев.книга се изготвя и заверява незабавно, а декл. по чл.15 в 30 дневен срок.
  Ако все пак смятате че мога да оспорвам наказанието моля да се свържете с мен.

  Отговор
 20. Няма изрично изискване за определяне мястото за съхранение на ревизионната книга в обекта с писмена заповед.
  Ако смятате, че ще създадете по-добра организация и яснота сред служителите относно това, можете да определите със заповед кой е отговорника за съхранение на книгата -нормално е книгата да се съхранява при управителя на обекта или отговорника по ЗБУТ.

  Заповедта може да бъде от следния вид:

  ЗАПОВЕД
  №………/………2009 г.

  На основание чл. 408 от Кодекса на труда

  НАРЕЖДАМ

  1. Във всеки обект/поделение на „………..“ да има заверена от инспекцията по труда ревизионна книга за вписване констатациите от извършените проверки и предписанията на контролните органи за спазване на трудовото законодателство.

  2. Ревизионната книга да се съхранява от управителя/отг. ЗБУТ (или друга длъжност) на всеки обект.

  /можете да разпишете за всеки обект име и длъжност на хората, които ще съхраняват книгата/

  Заповедта ми да се сведе до знанието на длъжностните лица за изпълнение.

  Контролът по изпълнението на заповедта ще извършвам лично. (или пък „възлагам на ……..“).

  Управител:………

  Отговор
 21. Трябва ли да имам заповед от работодателя за местата, където се съхраняват ревизионните книги на всеки обект.

  Отговор
 22. Г-н Витковски, първо е необходимо да бъде уточнено дали Вие и жена Ви сте съдружници. Ако съпругата Ви не е съдружник, няма право да работи в магазина без трудов договор и ще бъдете санкционирани при проверка със сумата от 15 000 лв.
  Ако четем само чл. 408 от Кодекса на труда, наистина изводът ни е, че няма наемен труд, следователно не е нужна подобна книга.
  От друга страна обаче трябва да имате предвид, че сте задължен да подадете Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ в дирекция „Инспекция по труда“.
  Тъй като по принцип подаването на Декларацията върви в комплект със заверяването на ревизионната книга, лично аз бих В посъветвала следното: така или иначе ще посетите инспекцията, за да подадете Декларацията по чл. 15 от ЗЗБУТ, занесете си и една прошнурована тетрадка от 20 листа за заверка. Възможно е по този начин да си спестите много главоболия, докато се изяснявате с някой инспектор трябва ли да имате подобна книга или не трябва.

  Отговор
 23. Фирмата ми е събирателно дружество а дейността ми е магазин за продажба на строителни материали, бои и дребна железария. Основната дейност продавач консултант изпълнява съпругата ми и аз самия понякога просто я замествам. Наети работници нямаме а в член 408 от КТ се натъртва на думата наемен труд. Може ли някой да ми отговори длъжен ли съм да завеждам и заверявам РЕВИЗИОННА КНИГА.

  Отговор
  • Изискването за ревизионна книга съществува още от обнародването на Кодекса на труда през 1986 г.
   Глупостта е по-скоро в това, че самите инспектори пренебрегват наличието на ревизионна книга и не вписват нищо в нея.
   Но пък глобяват по 100 лв. вече, ако я няма.

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.