Резултати от европейско проучване за нововъзникващи рискове

Европейското проучване относно новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа бе насочено към управители на фирми и представители на работниците и служителите с въпроси как се управляват рисковете за здравето и безопасността в тяхното предприятие и най-вече психосоциалните рискове (стреса, насилието и тормоза на работното място).

През пролетта на 2009 г. са анкетирани общо 28 649 управители на фирми и 7226 представители на работниците и служителите в обхванатите от проучването 31 държави (ЕС-27 плюс Хърватия, Турция, Швейцария и Норвегия). В ESENER не са включени предприятия с по-малко от 10 души персонал, като не са обхванати селското стопанство, горското стопанство и рибарството (NACE A), домакинствата (NACE T) и екстериториалните организации (NACE U).

ESENER заключава, че европейските предприятия използват формални (основани на определена политика или процедура) действия, за да се справят както с основните проблеми на безопасността и здравето при работа (БЗР), така и с психосоциалните рискове, но действат и неформално (ad hoc), особено по отношение на психосоциалните рискове.

Някои от направените изводи

Повече от една трета от предприятията (най-вече по-малките) възлагат извършването на оценката на риска на външни изпълнители.

Злополуките, мускулно-скелетните смущения (МСС) и свързаният с работата стрес са основните поводи за загриженост на европейските предприятия в областта на БЗР.

Управлението на психосоциалните рискове е по-често срещано в сектора на здравеопазването и социалните дейности, както и в по-големите предприятия.

Обикновено предприятията се справят с психо-социалните рискове, като провеждат обучения и въвеждат промени в организацията на работата. Въпреки това, едва половината от запитаните осведомяват работниците и служителите за психосоциалните рискове и въздействието им върху безопасността и здравето.

Най-важните пречки пред разглеждането на психосоциалните рискове на ниво предприятие са осъзнатата деликатност на проблема заедно с недостатъчната осведоменост и липсата на ресурси.

По отношение на факторите, които допринасят за психосоциалните рискове, основната загриженост на управителите на предприятия са „недостигът на време“ (52 %) и „работата с трудни клиенти, пациенти и др.“ (50 %)

„Недостигът на време“ се отчита най-често като загриженост в по-големите
предприятия и в сектора на недвижимите имоти (61 %), както и в скандинавските държави (най-висок е процентният дял в Швеция — 80 %), докато най-нисък е в Италия (31 %), Унгария (37 %) и Латвия (41 %).

По-подробна информация можете да намерите на: http://www.esener.eu, а от юни 2010 г. данните на ESENER са достъпни и чрез архива на базата данни на Обединеното кралство (UKDA) към Университета на Есекс на http://www.data-archive.ac.uk

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.