Злополуки и опасности за здравето при производството на храни

В хранителната промишленост най-разпространената причина за травми са ръчните инструменти и по-специално ножовете, работата с машини, удар от движещи се или неподвижни части на оборудване, падане на същото ниво (на пода) и изгарянията.

Броят на злополуките в резултат на контакт с въртящи се части на машините е сравнително малък, но именно тези случаи са най-тежки.

Опасност представляват и механичните режещи инструменти. При тях от основно значение е безопасният достъп до оборудването и обучението на работещите.

Падането – честа причина за злополуки

Най-честите причини за падане са:

  • състоянието на пода –неравен, влажен, хлъзгав, направен от неподходящ материал или поради стичане върху него на вода, масла или намиращи се върху него отпадъци. Подът трябва да е с нехлъзгава повърхност или друго подходящо покритие, като трябва да се почиства периодично. Оборудването, в което се използва вода, трябва да е с водоулови-телни приспособления, така че водата да не се стича по пода. За бързото отстраняване на течностите, подът трябва да е с дренажна система.
  • открити дренажни и други канали – трябва да са покрити или оградени;
  • работа на височина – за предотвратяването на злополукитрябва да е осигурен безопасен достъп до оборудването или да са осигурени изправни преносими стълби или/и ЛПС срещу падане от височина.
  • пара и прах – не само правят пода хлъзгав, но и намаляват видимостта
  • липсващо или недостатъчно осветление – трябва да се поддържа според изискванията на нормативните актове. Усещане за недостатъчно осветление има при преминаване в по-тъмни помещения – примерно при влизане в складове, когато очите се опитват да се адаптират.

Изгаряния

изгаряне

При работа с оборудване за термообработка често се случват изгаряния и опарвания. Същото се наблюдава при използване на оборудване, работещо с гореща вода или пара.

Могат да настъпят и по-сериозни случаи, свързани с взрив на котел или автоклав, поради липсата на периодични проверки на съдовете и на предпазните им устройства (примерно предпазни клапани) или поради неспазване на правилата за безопасната им експлоатация (съзнателно или поради незнание).

Поражение от електрически ток

Поражение от електрически ток

Електрическото оборудване, особено при повишена влажност, трябва да е с изправна защита срещу индиректен допир и да е заземено. Също така електрооборудването, ако ще работи
в среда с леснозапалими аерозоли (например в резултат на използваните ароматизатори и екстракти или прах от брашно, захар, тютюн), трябва да е във взривозащитно изпълнение.

Инфекциозни и паразитни заболявания

В хранителната промишленост най-разпространените професионални заболявания са инфекциозните и паразитните заболявания, които се разпространяват от животните или от някои от продуктите с животински произход, използвани в промишлеността.

С храната могат да се предават различни кожни инфекции като антракс, актиномикоза и еризипелоид. Някои сухи плодове могат да бъдат заразени с акари, които да заразят работещите, заети с обработката им.

Ниски температури

Ниски температури

Въздействието на студа може да е налично под различни форми – от изпълняването на ръчни операции и съхранение на суровините при зимни условия, при преработката и изпълнението на работи в охлаждащи камери на складовете при “спокоен въздух”, както и в складове при екстремални условия при въздушно-взривно замразяване на суровини при производство на замразени продукти.

Въздействието на студа е особено вредно при изпълнение на работи в седяща работна поза при отрицателни температури.

Изпълнението на работи в големи тунелни камери за замразяване в поток от бързо движещ се студен въздух може да се окаже фатално, даже при наличието на дебели студозащитни работни дрехи.

Високи температури

Високи температури

Горещината, често в съчетание с висока влажност на въздуха, при операциите по топлинна обработка и стерилизация, може да доведе до непоносими условия, при които са възможни
топлинни удари и изтощение.

Установено е, че такива условия са налични при операциите по сгъстяване на смеси, например доматената паста, а също по време на горещия сезон.

Това важи също за участъците за клане на животни.

Шум

Шумът е проблем в много от предприятията и най-вече в тези от консервната промишленост. Монтажът на допълнително оборудване в недостатъчни за целта пространства води до
непрекъснато нарастване нивото на шума и неутрализира усилията за намаляването му до нива под 85dB.

Изготвянето, доставката на конвейера и пълненето на консервните кутии със скорост до 1000 кутии в минута води до възникване на шум с нива до 100dB с честота от 500 до 4000Hz
и шумов еквивалент приблизително 96dB. В тези условия при отсъствие на контрол е възможно да се стигне до трайна загуба на слуха.

Още за източниците на тези рискове и какви мерки можем да приложим ще намерите в нашето ръководство „Рискове и мерки при производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия“ ↓

Рискове и мерки при производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.