Опасните вещества – основен риск в предприятията за производство на изделия от пластмаси и каучук

Икономическата дейност „Производство на каучук и пластмаси” е една от особено рисковите по отношение на работната среда. Наетите в сектора са изложени на непрекъснатото въздействие на химически продукти или вещества.

В хода на производствените дейности се използват различни каучукови полимери, множество синтетични пълнители, пластификатори, антиоксиданти, технологични киселини, активатори, ускорители, втвърдители.

Много от използваните химични съставки са класифицирани като опасни или токсични, а някои от тях могат да се причислят и към канцерогенните.

Освен това те са изложени на вибрации от инструменти и машини, на силен шум, на твърде високи температури, на въздействието на изпарения и прах. Работата на значителна част от наетите включва стоене прав или вървене през по-голямата част от работния ден, включва повтарящи се действия с ръцете, включва и постоянно повтарящи се операции.

Заетите в производството на каучукови и пластмасови продукти ежедневно извършват дейности с многобройни химикали като ги прилагат, употребяват, съхраняват, транспортират, унищожават. Състоянията, в които се намират и използват химикалите са много различни и могат да включват прахове, гранули, течности или газове.

Едни от тях имат токсични и корозивни ефекти; други носят риск от експлозия или пожар.

Сериозен повод за тревога относно здравето на заетите в каучуковата и пластмасовата индуствия е въздействието на работната среда върху дихателните им пътища и белите дробове. Сред тях много често е срещано усещането за стягане в гърдите, недостиг на въздух, намаляване на функцията на белите дробове и други респираторни симптоми.

При много работници заети с предварително смесване, претегляне, смесване и загряване на суровините, както и работещи във фазите на вулканизация се развива емфизем.

Сред работещите в производството на каучукови и пластмасови изделия често се срещат контактни дерматити, в резултат от непрекъсната работа с различни химически вещества.


Интерактивно онлайн обучение за безопасна работа с опасни вещества – Вижте повече


Сред рисковете за здравето в производството на гумени и пластмасови изделия трябва да се отбележи работата в условията на горещи повърхности, пара под високо налягане, различни разтворители, използвани при преработката, киселини, сгъстен въздух, газове и шум.

В производството се използват прахообразни вещества, които съдържат талк, слюда, царевично нишесте и др.

Окончателното оформяне на крайните изделия е свързано с редица други опасности, като щанцоване, рязане, шлифоване, използване на печатарско мастило, разтворители и алкални или кисели разтвори за измиване и за обработка на повърхности.

Най-разпространените оплаквания при работещите в предприятията, произвеждащи каучукови и пластмасови продукти за влошено здравословно състояние са за наличието на главоболие, болки в гърба, мускулни болки, обща умора, стрес.

Източник: Производство на изделия от каучук и пластмаса. Кодекс на добрите практики. Проект BG051PO001-2.3.01 Превенция за безопасност и здраве при работа.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.