Съдебна практика: Работно оборудване, което не е в експлоатация

Техническият преглед и контрол на измервателните уреди са задължителни само за оборудване в експлоатация.

Решение №206 Гр.Видин на Видинския районен съд от 19 март 2009 г.

Делото е образувано по жалбата на „Домстрой“ ООД с Булстат ******** със седалище гр. Видин и адрес на управление ул. „Княз Борис Г’№11а против наказателно постановление № 05/0500113 от 28.01.2009 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“- Видин. Иска се наказателното постановление да бъде отменено тъй като фактическата обстановка не била изяснена и нямало достатъчно доказателства.

След като взе предвид събраните по делото доказателства,Съдът намира,че наказателното постановление следва да бъде отменено поради следното :

На 27.11.2008г свидетелят В. Р. Г. на длъжност «главен инспектор «в Д»ИТ»-Видин извършил проверка в цех за алуминиева и ПВЦ дограма на „Домсрой“ ООД намиращ се в гр.Видин, ул.“Княз Дондуков“ №56 ,а на 04.12.2008г извършил проверка на документите на дружеството в Д „ИТ“ Видин при което констатирал, че дружеството в качеството си на работодател е допуснало в експлоатация компресор тип ТOROS намиращ се в проверения обект с метрологично неосигурени средства за измерване/манометър/, с което не е изпълнил задължението си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите в цеха.

Свид. В. Г. съставил акт за установяване на административно нарушение,въз основа на което е издадено обжалваното наказателно постановление.

От събраните по делото доказателства обаче не се установи по несъмнен начин по смисъла на Чл. 303 ал.2 НПК във връзка с Чл. 84 ЗАНН, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и наказателното постановление административно нарушение,тъй като от показанията на свидетеля Г. Н. се установи, че компресорът не е работел от лятото на 2008 г.-компресорът се използвал за лепене на пласмасова дограма,а в момента на проверката и от лятото на 2008 г. цехът правел алуминиева дограма, която се нарязвала с електрически шмиргел.

Свидетелите В. Г. и Г. С.

са констатирали само наличието на компресора в цеха ,но не и факта,че същият се използва в трудовия процес.

Не се доказа от събраните доказателства ,че работното оборудване е било допуснато до експлоатация по смисъла на Чл.173 ал.1 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. ,поради което наказателното постановление следва да бъде отменено.


Видеозапис „Организация на безопасната работа с машини и оборудване“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.