Инструкции за безопасна работа

Инструкциите за безопасна работа на тази страница са предоставени от нас и ваши колеги с цел взаимопомощ в подготовка на документацията по здравословни и безопасни условия на труд. Те са публикувани във вида, в който са предоставени и е възможно да не отговарят на особеностите на оборудването, което използвате вие или да не съответстват напълно на изискванията за съдържание на инструкциите за безопасна работа с опасно оборудване или при специализирани дейности.

Използвайте ги разумно и отговорно. Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване!

Инструкциите са със запазени авторски права за колегите, които са ги изготвили! Не е разрешено използването им за комерсиална употреба!

 

Инструкции за безопасна работа в офиси

Инструкции за безопасна работа в строителството

Инструкции за безопасна работа в кухня и заведения

Инструкции за безопасна работа – инструменти и машини

Инструкции за автомобили и транспорт

Инструкции в шивашко производство

Инструкции за образованието

Инструкции за лични предпазни средства

Инструкции за съоръжения с повишена опасност

Други инструкции

Инструкции за безопасна работа