Въздействие на шума върху здравето и безопасността

Шумовото въздействие върху организма се обуславя от няколко фактора, по-важни, от които са:

 • Параметри на шума – интензитет (с повишаване на интензитета на шума се увеличава рискът от професионални слухови увреждания, повишава се честотата и степента на слуховата загуба), честотна характеристика (по-неблагоприятно е въздействието на високочестотния шум).
 •  Вид на шума – постоянен, променлив, прекъсващ, импулсен.

Импулсният и променлив шум имат по-неблагоприятно въздействие в сравнение с постоянния.

 • Експозиция на шумовото въздействие в хода на работната смяна – постоянна или прекъсната. С по-неблагоприятно значение е постоянната експозиция.
 • Характер на извършваната дейност – предимно физически или свързан с нервно-психично напрежение труд.
 • Наличие на други вредни фактори на работната среда – вибрации, неблагоприятен микроклимат, електромагнитни полета и др., индивидуалната чувствителност, полът, възрастта.

Производственият шум, като фактор на работната среда, въздейства както на слуховия анализатор (специфично пряко действие), така и на целия организъм (неспецифично непряко действие).

Пряко въздействие върху слуховия анализатор

Нарича се още специфично въздействие (аурален ефект):

 • преходно (частично) понижение на слуха – остра слухова умора на слуховия анализатор. Получава се при краткотрайни шумови въздействия и в началото на трудовия стаж в шумни професии. Промените са функционални и обратими.
 • трайно хронично увреждане на слуха (професионална твърдоухост). Изразява се с двустранна загуба на слуха с първоначално засягане на високите честоти (4000 Hz) и е с прогресиращо развитие. Професионалната твърдоухост настъпва постепенно след различна продължителност на трудовия стаж – най-често 8 – 10 години. Признава се за професионално заболяване при установяване на причинната връзка с извършваната работа.
 • остра звукова травма – възниква при много интензивен шум (при взривни работи) и при резки високи шумови нива.

Непряко въздействие

Шим неспецифични ефекти

Използва се още терминологията „неспецифично въздействие“ или „екстрааурални ефекти“. 

Производственият шум влияе и на целия организъм, като преди всичко засяга:

 • нервната система – нарушава се вниманието, появява се бърза уморяемост, раздразнителност, разсеяност, забавя се скоростта на психичните процеси, увеличават се грешките при работа, намалява се работоспособността;
 • сърдечно-съдовата система – по-често се наблюдава повишено кръвно налягане, нарушаване на сърдечната дейност, спазъм на периферните съдове с намаляване на периферния кръвоток и кожната температура, намаляване амплитудата на пулса на пръстите;
 • храносмилателната система – установена е връзка между шумовия стрес и по-високата честота на стомашно-чревните заболявания – гастрити и язвена болест;
 • промени в зрителния анализатор – понижаване на устойчивостта на ясното виждане и промени в цветоусещането;
 • промени в обменните процеси и ендокринната система (при по-интензивен шум и при шум с импулсен характер се наблюдава повишена екскреция на катехоламини и др.).

Характерно за шумовото въздействие са субективни оплаквания, като главоболие, невротизъм, шум в ушите, световъртеж, промени в самочувствието и настроението, безпокойство, нарушения на съня.

Професионалното увреждане на слуха

Невритът на слуховия нерв заема водещо място в структурата на професионалната заболеваемост у нас.

Най-голям брой лица с професионална загуба на слуха са регистрирани в следните подсектори на икономическите дейности:

 • Добив на енергийни суровини,
 • Добив, без добива на енергийни суровини,
 • Производство на текстил и облекло,
 • Металургия и производство на метални изделия,
 • Производство на машини и оборудване,
 • Производство на химични вещества, химични продукти и химчни влакна,
 • Транспорт, складиране и съобщения.

Наблюдава се зависимост между появата на увреждането с нарастване на възрастта и трудовия стаж. Най-много са случаите във възрастовата група от 45 до 55 години и трудов стаж – над 10 години.

Шумът като фактор за безопасността

Въздействието на шума в работната среда може да постави работещия в рискови ситуации – с преки последствия върху безопасността.

Това може да стане поради нечуване на предупредителни сигнали или вик за помощ. Може да бъде пропуснато важно съобщение.

Освен това има непреки ефекти – допускане на грешки  и инциденти поради намаляване на способността за концентрация на вниманието, намаляване сръчността и уменията и ускорено настъпване на умората.

Вижте още и:

✅ За да сте сигурни, че сте изпълнили всички нормативни изисквания, е достатъчно да използвате нашата процедура, която ще ви преведе през всички стъпки за изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здраве и бeзопасност при експозиция на шум. 🔒

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

1 мнение за “Въздействие на шума върху здравето и безопасността”

 1. Шум в ушите (отговори на доц. Стефан Лолов на въпроси, поставени към него).

  … От около година-две се случва нещо странно с дясното ми ухо. Когато допра с ръка ухото или дяснтата половина на главата си, усещам някакъв продължителен, не много силен шум, не е бучене. Когато я пусна, той изчезва. Докато се опитвам да заспя, за няколко секунди този шум пак се появява – все едно нещо ми е влязло в ухото и напира да излезе. Повтаря се, докато не заспя. Въпросът ми е – какво, според вас, ми има, и какво да направя. …

  …На първо място трябва да се направи изследване на слуха…. Важно е да се установи и дали шумът който чувате е обективен (т.е. може да се установи от страничен наблюдател, напр. със слушалка) или субективен (т.е. чувате го само вие – своеобразен тип илюзия)…

  Моля да ми кажете как да се лекувам от шум в ушите.Който имам от две три години.Слухът ми намаля . …

  Обичайно, но не винаги, шумът в ушите е свързан със спадането на слуха.Първо трябва да се направи изследване на слуха. След като се постави точна диагноза, може да се проведе лечение както за спадането на слуха така и за шума, естествено ако е лечимо.

  От години имам постравматиче двустранен слухов неврит,без загуба на слуха но с много неприятен високочестотен шум ,постоянен и неповлияващ се с никакви конвенционални средстава,има ли нови и ефективни методи за лечение?…

  Медикаментозната терапия на шума изисква продължително лечение преди постигане на ефект. При това различни лекарствени комбинации, дори да са от сродни препарати често имат различен ефект върху различни индивиди – съветът ми е да повторите някое от провежданите вече лечения за продължителен срок или да опитате нова лекарствена комбинация.

  Приема се, че липсата на външна информация кара „мозъка да търси вътрешна такава“, което при слухова загуба се изразява в субективен шум. Един от начините да намалите дразнещия шум е да избягвате тиха обстановка; около Вас да има постоянни източници на високочестотен шум. По света се продават дори подобни генератори, но до колкото знам у нас – не. Широко се практикува и поставянето на двустранен слухов апарат – целта е не да се подобри разбираемостта за говор, която вероятно при Вас е запазена, а именно да се стимули остатъчния слух с високочестотен „естествен“ сигнал. Ако нямате противопоказания – има модели които напълно се скриват в канала на ухото, така че нямат отрицателен естетичен ефект.

  …ушите постоянно ми пищят… в момента пак ми пищят работя на компютър и ме дразни шума какво да правя?

  Като вероятно решение на проблема мога да Ви препоръчам да си пускате по време на работа тиха музика или външен шум. Преди години предлагахме да се включва радиото „между станциите“ (да пращи), но съм убеден, че ще намерите по-интелигентно решение. Опитайте да смените PC-то или неговото захранване – възможно е неговият шум да генерира аналогичен при Вас.

  … Имам перманентно увреждане на слуха в следствие на прием на ототоксични лекарства. Шумът в ушите е постоянен. По време на първата ми бременност, слухът рязко се влоши, а след приключването на бременността не се възстанови. Шумът се усили. В момента съм бременна за втори път и слухът се влоши още повече. Има ли зависимост между нивата на хормоните по време на бременност и слуха?

  …Да – подбна зависимост съществува, но тя е индиректна. Може да се смята за сигурно, че по време на бременност се активира костния метаболизъм, при което често се активира и заболяването отосклероза. Проявите на това специфично ушно заболяване са подобни на описаните от Вас. Освен това, повишената възбудимост на нервната система допълнително усилва ушния шум. Промени в солевия баланс също допринасят за влошаване на вече съществуващ шум. …

  ИМАМ ШУМ В УШИТЕ ОТ 3 ГОДИНИ. ПРОВЕДОХ РАЗЛИНИ МЕДИКАМЕНТОЗНИ ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ РЕЗУЛТАТ.СЛУХА МИ НАМАЛЯ. НА 49 ГОДИНИ СЪМ. КАК ДА СЕ ЛЕКУВАМ? …

  „КАК ДА СЕ ЛЕКУВАМ?“ Медикаментозното лечение е малко вероятно да помогне, но може да стабилизира слуха. Междувпрочем, добре е да се провери х-ра на слуховата загуба (на апарат) – някои случаи (отосклероза) подлежат на ефективно оперативно лечение.

  Отговор