180 лица от групата Solvay преминаха успешно нашето онлайн обучение

През втората половина на годината нашето онлайн обучение по безопасност и здраве при работа премина през доста тежък тест. В рамките на 45 дни над 180 лица, провеждащи инструктажи в „Солвей Соди” АД, „Девен” АД, „Девня Варовик” АД, „Провадсол” ООД и „Солвей Соди България” се обучиха онлайн. Организацията бе на много високо ниво, което нямаше да се случи без чудесното съдействие и ангажираност на всички участници. Както се казва, във всяко едно нещо се проличава кога в една организация има въведени правила, на които се държи и които се спазват, включително и по ЗБУТ.

„Солвей Соди“ АД е най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и най-големият европейски завод на Solvay с номинален капацитет от 1,5 милиона тона годишно. Износът на „Солвей Соди“ осигурява около 1 % от общия износ за България, като 85 % от продукцията се изнася през пристанище Варна-Запад. Основни дестинации са Балканите, Русия, Средният Изток, Средиземноморският басейн, както и Южна Америка, Африка и Азия.

Традиции от 1954 г.

През 1954 г. в България е построен първият завод за калцинирана сода по метода „Solvay“. Той е с неголям капацитет и днес вече не съществува. Новият завод Соди влиза в експлоатация през 1974 г. Той е изграден непосредствено до стария – в град Девня, на 2 километра от черноморското пристанище Варна-Запад, което е достъпно за кораби с тонаж до 45 000 тона. Оттук се доставят енергийни суровини и се изнася готовата продукция. Заводът е в непосредствена близост и до природните си суровини каменна сол, варовик и вода. През 1997 година Соди е приватизиран, като 98 % от капитала на дружеството принадлежат на Солвей Шишеджам Холдинг. Основни акционери в него са международната индустриална група Solvay със седалище в Брюксел, Белгия и група Шишеджам със седалище в Истанбул, Турция.
През 2000 г. Солвей Соди придобива ТЕЦ Девен, Провадсол и Девня Варовик (съвместно притежание с Девня Цимент) – дружествата, които осигуряват основните суровини за содовото производство (пара, разсол и варовик).

Отзиви от онлайн обучението

Както и след други корпоративни обучения чрез платформата за онлайн обучение по безопасност и здраве при работа, така и сега потърсихме обратната връзка от участниците. Ето някои от мненията им по организационната част на обучението и евентуални препоръки към нас – няма да се ограничим само до похвалите, но и ще споменем и препоръките:

 • Нямам. Да започват да ни подготвят следващото обучение!

 • Електронното обучение е по-добър вариант в сравнение с присъственото в зала – спестява се време.

 • Добре замислено от гледна точка на икономия на време.

 • Добре изпълнено като организация, с една забележка – много обемни като съдържание теми.

 • Мисля, че материалите са добре поднесени и че по този интерактивен начин се налага хората да прочетат информацията за да се реши теста успешно.

 • Добре подготвено, проведено и изпълнено обучение. Като първи опит го считам за напълно успешно.

 • Продължителността, учебните материали и структурата на обучение са достатъчно добре балансирани.

 • Да се предвиди опция, която позволява след финализиране на теста и показване на процентния резултат да се визуализрат/маркират грешните отговори и да се работи само върху тях до достигане на нужния процент за „покриване“ на теста.

 • Нямам препоръки, обучението е в добра форма и обем.

 • Да се премисли дали не може теорията да е по-лаконична, респективно теста.

 • Догодина пак да е така интересно.

 • Ако може да се виждат накрая на теста на колко и кои въпроси е сбъркал изпитвания, за да може по този начин също да се учим от грешките си.

Изводите:

Онлайн обучението по безопасност и здраве при работа покрива всичките десет задължителни теми за първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ, като то също е подходящо за първоначално основно запознаване с изискванията. Поради това и материалът наистина е доста обемист, въпреки че сме се постарали да го систематизираме разбираемо и без много излишни подробности.

Това онлайн обучение беше само първата стъпка, като в момента разработваме конкретни специализирани теми, подходящи за ежегодно обучение както на длъжностни лица, така и на членове на КУТ/ГУТ и провеждащи инструктажи като „Подхлъзване, спъване, падане“, „Правила за провеждане на инструктажи“, „Човешкият фактор – видове грешки и нарушения и мерки за превенция“ и други, които вече са част от нашите присъствени вътрешнофирмени обучения по безопасност и здраве при работа.

С новото онлайн обучение, което сме планирали да стартира през второто тримесечие на 2015-а година, се надяваме да удовлетворим изискванията както на желаещите да се запознаят по-подробно с всички базови теми по здравословни и безопасни условия на труд, така и търсещите по-разнообразни и кратки специализирани теми.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.