Специфични фактори за освобождаване от квотите за хора с увреждания

В сайта на ИА „Главна инспекция по труда“ бяха публикувани Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на Закона за хората с увреждания и правилника по прилагането му.

Да припомним, че съгласно Закона за хората с увреждания, работодатели с 50 и повече работещи имат задължението да назначат определен брой хора с увреждания (имат квота).

Законът предвижда три случая, при които работодателят е освободен от задължението да назначи хора с трайни увреждания – те са описани в чл. 38, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 38, ал. 5 на ЗХУ.

Първият случай е свързан с наличие на специфични фактори в работната среда, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждания.

В правилника за прилагане на закона е посочено, че тези фактори ще се определят с Вътрешни правила на ИА „Главна инспекция по труда“.

Същите са утвърдени със Заповед № 3-0595 от 14.06.2019 г., а в Приложение № 1 към чл. 10 са описани

Критерии за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

От задължението за назначаване на работници и служители с трайни увреждания по реда на чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за хората с увреждания се освобождават работодатели при наличие на специфични фактори на работната среда съобразно определените критериите, доколкото в закон или в друг нормативен акт не е предвидено друго.

I. Определянето на критериите за наличие на специфични фактори на работната среда се основава на:

 1. Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, издадена на основание чл. 104, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
 2. Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време, издадена на основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда;
 3. Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, издадена на основание чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

II. Критерии за освобождаване от задължението за наемане на хора с трайни увреждания:

 1. Брой на работниците и служителите, които полагат труд при условията на първа и/или втора категория труд;
 2. Брой на работниците и служителите, работещи при условията на установено намалено работно време и/или имащи право на допълнителен платен годишен отпуск съгласно чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда;

III. Условия за освобождаване на работодателя от задължението за наемане на хора с трайни увреждания:

 1. Броят на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, които полагат труд при условията на първа и/или втора категория труд е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година.
 2. Броят на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, работещи при условията на установено намалено работно време и/или имащи право на допълнителен платен годишен отпуск, е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година.
 3. Общият брой на работниците и служителите към 31 декември на предходната календарна година, които полагат труд съответно при условията на първа и/или втора категория труд и на работниците и служителите, работещи при условията на установено намалено работно време и/или имащи право на допълнителен платен годишен отпуск по реда на чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, е 50% или над 50% от средносписъчната численост на персонала в съответното предприятие за предходната календарна година.

Най-бързият и лесен начин да подготвите обосновката:

Примерна обосновка относно освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания поради специфични фактори

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Процедура по изпълнение на задължението за назначаване на лица с трайни увреждания – подробни указания и образци на фирмени документи
🔗 Подаване на уведомление в Агенция по заетостта по Закона за хората с увреждания
🔗 Въпроси и отговори на МТСП по Закона за хората с увреждания

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Специфични фактори за освобождаване от квотите за хора с увреждания”

 1. Здравейте,
  В срок до 02.07 трябва да подадем уведомление по чл. 38 ал. 1 от ЗХУ до Агенция по Заетостта. В същия срок ли трябва да подадем заявка-спецификация за свободно работно място, ако сме решили чрез тях да търсим служител ? Благодаря !

  Отговор
  • Здравейте,
   След проведена консултация с представител на ГИТ, получихме следната информация: Независимо кога е пуснато уведомлението, крайният срок за подаване на заявка за търсене на човек е крайният срок за предприемането на мерки – тази година до 2 юли, от следващата – до 31 март.

   Отговор