Списания с безплатен онлайн достъп

За всички, които се интересуват от новостите в безопасността и здравето при работа и свързаните с него теми, ето няколко списания, които предоставят свободен достъп до публикациите в тях.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology

Архиви на индустриалната хигиена и токсикология е биомедицинско научно издание, което излиза на всеки три месеца и публикува статии, свързани с всички аспекти на здравето при работа и токсикологията.

Indian Journal of Occupational and Environmental Medicine

IJOEM е официално издание на Индийската асоциация по професионално здраве. То е част от мрежата на Medknow Publications, която предоставя безплатен достъп до 103 медицински списания.

The Ergonomics Open Journal

The Ergonomics Open Journal е онлайн списание с безплатен достъп, което публикува оригинални статии с проучвания, обзори и кратки съобщения в областта на приложните изследвания в ергономията /човешките фактори.

Industrial Health

Списание „Индустриално здраве“ е издание на Националния институт по професионално здраве с поддръжката на Националния институт по безопасност и здраве при работа на Япония (JNIOSH).
Списанието публикува изследвания от различни дисциплини, свързани с контрола и подобряването на здравното състояние на работещите с цел прилагането на научните открития в реалната работна среда.

The International Journal of Occupational and Environmental Medicine

IJOEM е издание, което излиза на три месеца и публикува статии свързани с епидемиологията, превенцията, диагностиката и управлението на професионалните заболявания. В него намират място още статии по превенция на инцидентите, промоция на здравето, здравно обучение, въвеждане и прилагане на стандарти по безопасност и здраве при работа, мониторинг на работната среда и управление на рисковете.

Journal of Occupational Health

Списание по професионално здраве (JOH) е издание на Японската асоциация по професионално здраве и публикува статии, включващи основни токсикологични изследвания на индустриални химикали, както и други свързани с тази тема проучвания.

Occupational Medicine

Трудова медицина е международно списание, което предоставя информация по промоция на безопасността и здравето на работното място. Темите в него включват свързани с работата увреждания и заболявания, инциденти и превенция на заболяванията, промоция на здравето, професионални болести, здравно обучение, мониторинг на работната среда и управление на рисковете.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.