Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК

Има ли право службата по трудова медицина да дава становище относно трудоустрояването на лице с решение на ТЕЛК?

През последните месеци колеги търсят помощ от нас във връзка с предписания на контролните органи за издаване на становище от службата по трудова медицина относно получено решение на ТЕЛК за работещ.

Често основният въпрос е: има ли въобще право СТМ да издава становище, след като не е орган на медицинската експертиза и какво всъщност се иска – от СТМ и от работодателя?

Органи на медицинската експертиза

Съгласно чл. 3, ал. 1 на Наредба за медицинската експертиза „експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).“

Това означава, че предписание за трудоустрояване могат да дават само упоменатите лица и структури. Видно от цитата службата по трудова медицина не е сред тях и не може да дава предписание за трудоустрояване.

В какво се състои становището на СТМ и каква е неговата цел?

На първо място думичката „становище“ трябва да се различи от „предписание“. Тълковният речник указва, че становище означава „Разбиране на определен проблем; мнение, схващане, гледище, позиция, възглед.“

Точно това се явява и становището на службата по трудова медицина – позиция относно това:

 • има ли предписание за трудоустрояване от страна на ТЕЛК
 • какви са начините за изпълнение на предписанието.

В статията „Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК“ подробно сме разгледали възможните записи в решението на ТЕЛК и сме ги „превели“.

Именно това е първата работа на службата по трудова медицина като консултант по прилагане на нормативните изисквания по здраве и безопасност при работа – да помогне на работодателя с „разчитането“ на решението на ТЕЛК.

С други думи, със своето становище СТМ няма да издаде предписание за трудоустрояване, а просто ще насочи работодателя има ли такова предписание от ТЕЛК/НЕЛК.

Втората част на едно такова становище ще е свързана с препоръки относно начина за извършване на трудоустрояването, ако има предписание за такова.

Ако предписанието е за трудоустрояване на същото работно място, то лекарят от службата по трудова медицина със своите знания може да прецени в какво се изразява заболяването, какво например означава противопоказание „тфт“ (тежък физически труд) и кога точно считаме физическия труд за тежък, както и в кои конкретни задължения има рискове, свързани с противопоказанията.

Въз основа на тези свои знания, лекарят ще даде становище, препоръка как точно да бъдат облекчени условия на работа на лицето, за да бъдат изпълнени предписанията.

Да припомним и конкретния текст относно това задължение на СТМ в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина:

Чл. 13. Службите по трудова медицина разработват препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.

Трудоустроените лица ползват специална закрила по реда на Глава петнадесета. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ от Кодекса на труда. Такива също са непълнолетните и жените.

Ако предписанието за трудоустрояване е за преместване на друго работно място (длъжност), то отново лекарят специалист по трудова медицина може да прецени дали някое от местата, определени за лица с намалена работоспособност е подходящо, може ли и как да бъде приспособено за конкретния случай.

Може ли да се използва образеца на заключението за пригодност?

В някои от случаите от контролния орган директно има предписание за издаване на заключение за пригодност по образеца на Приложение № 4 към чл. 11, ал. 5 на Наредба №3/2008 г.

Нормативно основание за това няма, тъй като това заключение се издава само след периодичен медицински преглед, то така се и нарича: „Част Б. Заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на условията на труд и заключенията от периодичния медицински преглед:.

От друга страна тази форма на даване на становище – като подредба и начин на представяне на информацията, е подходяща. Тоест наистина от СТМ могат да използват за основа образеца на заключението, за да създадат собствен документ, с който да дадат препоръки относно това има ли предписание за трудоустрояване и как да се изпълни.

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Образец на Заповед за трудоустрояване чрез преместване на нова длъжност
🔗 Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК
🔗 Изисквания за определяне на места за трудоустрояване

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК”

 1. Здравейте,работя като детегледач в цнст смените ми са дневна,нощна 2 почивам ,но на новото решение от телк пише без нощен труд и днес ми звънваха от работа ,че ще ме уволнят имат ли право да ме уволвят,не ме ли пази закона може ли в рамките на 1 ден да ме уволнят без предизвестие има ли вариянт да попълня молба че нощния ми труд не е тежък и не ми застрашава здравето и да остана на работа как да постъпя за да си запазя работата

  Отговор
  • Здравейте,
   Щом има предписание на ТЕЛК да не полагате нощен труд, то нито Вие имате право, нито работодателят Ви има право да Ви допуска да работите нощни смени – не става с декларация.
   В случай, че няма подходящо работно място, на което да Ви преместят, то работодателят Ви има право да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 325, ал. 1, т. 9 от Кодекса на труда, който г ласи следното:

   чл. 325 (1)Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:

   9. при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайно намалена работоспособност, или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме;

   В този случай не е необходимо предизвестие.

   Отговор
 2. Благодаря Ви много, уважаеми инж. Илиева и д-р Евстатиева, за навременно поднесените ми разяснения!

  Приятна работа и успешен ден!

  Отговор