Къде да поставим стелажите за бутилки с пропан-бутан

Стелажите за бутилки с пропан-бутан не трябва да бъдат изложени на пряка слънчева светлина, всички го знаем, нали? Знаете ли обаче на какво разстояние от вход/изход на помещение могат да бъдат и има ли значение какво е помещението? А какви са другите изисквания?

Изисквания относно съхранение на пропан-бутан има в два основни нормативни акта:

  • Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
  • Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (НУБЕТНГСИВВГ)

Къде НЕ МОЖЕМ да разполагаме и съхраняваме пълни или празни бутилки за пропан-бутан?

Забележка: Чл. 102 на наредбата е отменен с ДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.

Съгласно чл. 102 на НУБЕТНГСИВВГ е забранено разполагането и съхранението на пълни или празни бутилки на следните места:

1. помещения под нивото на околния терен;
2. инсталационни и вентилационни шахти;
3. гаражи, които не отговарят на изискванията на чл. 98, ал. 3;
4. бани и складове за хранителни продукти;
5. помещения заедно с леснозапалими и горими вещества;
6. места с температура над 40 °С;
7. коридори, тавани и стълбища на сгради.

Какви са изискванията за съхранение на открито?

Чл. 64. от Наредба № 8121з-647 поставя изисквванията за съхранение на открито на бутилки с пропан-бутан. Общата вместимост на стелажите не трябва да надвишава 1500 л. Бутилките могат да бъдат поставяни непосредствено само до сгради с плътни стени, изпълнени от продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2 и с огнеустойчивост не по-ниска от EI 120.

Съхранение на бутолки с пропан-бутан
Източник: Помагало „Хотелиерство и ресторантьорство“

Разстояния, които трябва да се спазват при поставяне на стелажите:

– минимум 3 m в хоризонтална и вертикална посока до отвори в стените (прозорци, врати, други);
– минимум 4 m до края на автомобилното платно на второстепенни пътища от републиканската пътна мрежа;
– минимум 5 m до бензиноколонки, газоколонки, подземни резервоари, отвори на незащитени шахти и края на автомобилното платно на първостепенни пътища от републиканската пътна мрежа;
– минимум 6 m разстояние до автомагистрали;
– поне 10 m до надземни резервоари, складирани горими материали и места за паркиране на моторни превозни средства;
– 10 m до сгради, чиито стени не отговарят на изискванията за изпълнение и огнеустойчивост, и до сгради и съоръжения, разположени извън територията на обекта.

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Къде да поставим стелажите за бутилки с пропан-бутан”

  1. Имате техническа грешка.
    Отменен е чл.102 от наредбата с ДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
    Чл.103 си е действащ.

    Отговор