Стресът и преумората в сектора на здравеопазването

Според една от констатациите на изследването NEXT (преждевременно напускане на медицинските сестри) медицинските сестри не са удовлетворени от работата си. Според изследването 15,6 % от медицинските сестри в Европа често и сериозно обмислят (по няколко пъти на месец) да напуснат преждевременно професията си.

Психосоциални рискови фактори могат да възникнат във всички професионални групи в сектора на здравеопазването, включително медицински сестри, лекари, санитарно-обслужващ персонал и лица, предоставящи медицинско-технически услуги. Добре познати психосоциални рискове са:

 • недостиг на време,
 • строги йерархични структури,
 • липса на признание и поощрение,
 • неподходящо ръководене на персонала,
 • липса на съответна информация,
 • липса на подкрепа от ръководния персонал,
 • свързани с работата натоварвания (работа на смени, работа през нощта, нередовно работно време),
 • социални конфликти, агресивно поведение и тормоз, насилие и дискриминация,
 • затруднения в областта на общуването и взаимодействието, включително неразбиране на езика на тялото,
 • недостатъчно добра организация на труда (разпределение на работното време).

Стрес

Стресът е потискащ, неприятен и заплашителен. Преумората представлява нарушение на благосъстоянието, което се изразява в отрицателна промяна на чувствата, начина на мислене и очакванията и причинява неблагоприятни последици, когато става дума за грижи за другите.

Характеристиките, които предизвикват стрес, са известни като „стресови фактори“. Те се срещат в различни области.

Стресовите фактори, които са резултат от работни задачи, са:

 • прекомерно високи качествени и количествени изисквания (пациенти, обитатели, клинични картини);
 • недостиг на време и поставяне на кратки крайни срокове;
 • претоварване с информация;
 • противоречиви работни инструкции от лекарите, старшите медицински сестри, ръководството на сестринските грижи или ръководството на дома;
 • постоянни прекъсвания и смущаване от страна на колеги, пациенти, обитатели или близки.

Стресовите фактори, които са резултат от ролята в работата, включват:

 • недостатъчна пригодност, липса на професионален опит,
 • твърде голяма отговорност,
 • неясно възлагане на задачите,
 • липса на подкрепа и съдействие,
 • липса на признание.

Стресовите фактори, които са резултат от материалната среда, включват:

 • неблагоприятни въздействия от околната среда, като шум, електрически разряди, студ, горещина и суши, • токсични вещества, биологични агенти и убождания от игли;
 • сложни технически системи: претоварване на човешката способност за мислене и вземане на решения или превишаване на способността за поемане и обработване на информация;
 • липса на помощни средства.

Стресовите фактори, които са резултат от социалната среда, включват:

 • лоша атмосфера на работа;
 • малко или лошо общуване;
 • конфликти с ръководителите и колегите;
 • постоянна смяна на средата, колегите и областта на работа;
 • структурни промени в предприятието;
 • липса на информация (например в случай на промяна на смените);
 • неподходящо зачитане на съвместяването на семейните и трудовите задължения;
 • липса на персонал.

Стресовите фактори, които са резултат от интегрирането на работното място („поведенчески параметри“), включват:

 • сам на работното място (напр. през нощта или през уикенда);
 • дълги разстояния или криволичещи коридори и прилика между отделенията, домовете или етажите.

Стресовите фактори, които са резултат от личностни особености, включват:

 • страх от задачи, порицания и санкции;
 • страх от собствени грешки;
 • липса на социални и комуникационни умения;
 • неефективни начини на работа;
 • семейни конфликти.

Преумора

Преумората е резултат от взаимодействието между външни, вътрешни и свързани с отделния индивид фактори. Освен професионалните изисквания външните фактори включват организацията на работата и вида на професионалната дейност.

Професионални изисквания

Конкретно професионално изискване, което се състои в непрекъсната нужда от работа с или обръщане на внимание на лицата, за които се полагат грижи, често води до пренапрежение, защото е необходима голяма концентрация и непрестанно любезно отношение.

Работата може също така да е монотонна, да не дава голяма свобода на действие в съответната област и да е трудно да се предвиди или повлияе. При всички положения недостигът на време намалява възможностите за обръщане на достатъчно внимание на лицата, за които се полагат грижи. Тези тенденции се засилват от липсата на признание и поощрение. Неблагоприятната организация на работното време оказва отрицателно въздействие върху съвместяването на семейните и трудовите задължения.

Споменатите професионални изисквания, които са само част от всички изисквания, често са резултат от недобра организация на труда.

Въздействия върху здравето и безопасността

Последиците от стреса включват влошаване на здравословното състояние и понижаване на ефективността, както и нарушения в социалното поведение и личностното развитие.

Наблюдавано е също така въздействие върху поведението през свободното време. В цяла Европа стресът е отговорен за голям брой неспецифични заболявания. Сериозен повод за безпокойство понастоящем е отношението му към заболяванията на сърцето.

Сърдечносъдовите проблеми и увреждания са се превърнали в най-честата естествена причина за заболяване и смърт. Продължителният стрес води до значителни последващи разходи в сферата на здравеопазването.

Стресът на работното място се счита за основната причина за критични ситуации, грешки при лечението, инциденти или злополуки.

В допълнение към свързаните със стреса отрицателни въздействия на напрежението, характерни увреждания на здравето се наблюдават и във връзка с преумората.

Предупредителните сигнали

Бързото изморяване и изтощение

Дори най-простите дейности стават изморителни; заедно с признаците на слабо раздразнение и нетърпение се наблюдава и склонност към обиждане на колеги, ръководители и пациенти/обитатели.

Слаба ефективност в работата

За работниците става все по-трудно да съчувстват на клиентите.

Безразличие

Тенденция на безразличие към лицата, за които се полагат грижи.

>>> В част 2 следва: предпазни мерки и специфични превантивни техники и процедури >>>

Източник: 

Ръководство с добри практики – здравеопазване

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.