Стрес в работата – проблеми и решения

Това е втората част от брошурата „Стрес при работа“ на HSE (Health & Safety Executive)

От тази част можете да научите кои са основните стресори, свързани с работата, какви са проблемите които водят до стрес и какво може да направи ръководството за да намали възникването на стреса.

Организационна култура

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Липса на комуникация и обсъждания;
 • Присъствие на култура на “порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
 • Очакване, че е нормално персонала да работи извънредно или да си взема работа за в къщи.

Какво може да направи ръководството

 • Да осигури възможност на персонала да предлага идеи, най-вече по отношение на планирането и организацията на извършваната от тях работа;
 • Да въведе ясни цели и задачи, добра комуникация и непосредствено участие на работниците, особено в периодите на промяна;
 • Да дава добър пример, да изслушва и уважава персонала;
 • Да бъде достъпно – да създава атмосфера, в която хората да чувстват, че могат да разговарят с ръководителя за всички проблеми, които имат;
 • Да не поощрява персонала да работи извънредно .

Изисквания на работата

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Много работа, малко време
 • Твърде малко/много обучение за извършваната работа
 • Досадна или повтаряща се работа ,или твърде малко работа
 • Работната среда

Какво може да направи ръководството:

 • Да подреди по важност задачите, да премахне ненужната работа, да предупреждава за спешни или важни задачи
 • Да се убеди, че всеки един от персонала отговаря на длъжността си, да осигури обучение за тези, които имат нужда и да разшири съдържанието на дейността, за тези, които са преминали повече обучения
 • Да промени начина на извършване на работата, като премества хората на различни длъжности и им дава повече отговорности, разширява дейността, увеличава разнообразието на задачите, предоставя по-голяма отговорност на работната група за повишаване ефективността на работата
 • Да наблюдава опасностите на работното място, като шум, вредни вещества и опасност от насилие.

Контрол

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Липса на контрол върху работата

Какво може да направи ръководството:

 • Да даде възможност за по-голяма автономност на персонала, т.е. възможност за самостоятелно планиране на работата, вземане на решения как да се свърши работата и как да се решават проблемите

Взаимоотношения

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Лоши взаимоотношения с другите.
 • Психически тормоз, расово или сексуално насилие на работното място.

Какво може да направи ръководството:

 • Да осигури обучение за комуникативни умения;
 • Да внедри ефективни системи за предотвратяване на психическия тормоз и насилието на работното място (политика, договорена процедура за оплакване и точно проучване на оплакванията).

Промени във фирмата

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Несигурност по отношение на това, което се случва;
 • Страх от уволнение.

Какво може да направи ръководството:

 • Да осигури добра комуникация с персонала
 • Да осигури ефективна подкрепа на персонала по време на процеса на промяна.

Роли

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
 • Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място

Какво може да направи ръководството:

 • Да провежда разговори с персонала относно изискванията на заеманата длъжност.
 • Да се убеди, че всеки има ясно дефинирани задачи и отговорности, свързани с целите на работата, както и подходящо обучение.

Подкрепа

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

• Липса на подкрепа от ръководителите и колегите;
• Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място

Какво може да направи ръководството:

 • Да поддържа и насърчава персонала дори когато нещата вървят зле;
 • Да насърчава здравословния баланс между работата и частния живот;
 • Да потърси възможност за гъвкав график (гъвкаво работно време, работа от дома);
 • Да отчита, че всеки е различен и на базата на това да разпределя работата така, че всеки да работи по начин, който е най-ефективен.

ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

ISO 45003 е първият стандарт, който дава на работодателите практически насоки за управление на психосоциалните рискове за персонала на работното място.

Пълното заглавие на стандарта е Управление на здравето и безопасността при работа. Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове.

Стандартът ISO 45003 e ръководство, предназначено да се използва във връзка с ISO 45001, който съдържа изисквания и насоки за планиране, внедряване и преглед на система за управление на здраве и безопасност при работа.

Подробно сме разгледали стандарта в ЗБУТ Норми и Практика, където също имате възможмност и за негов преглед:

ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения