Стресори, свързани с работата

Това е втората част от брошурата „Стрес при работа“ – преведена и адаптирана с разрешение от оригинала на HSE (Health & Safety Executive), който може да бъде открит на Интернет адрес

От тази част можете да научите кои са основните стресори, свързани с работата, какви са проблемите които водят до стрес и какво може да направи ръководството за да намали възникването на стреса.

Организационна култура
Проблеми, които могат да доведат до стрес
• Липса на комуникация и обсъждания;
• Присъствие на култура на “порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
• Очакване, че е нормално персонала да работи извънредно или да си взема работа за в къщи.

Какво може да направи ръководството
• Да осигури възможност на персонала да предлага идеи, най-вече по отношение на планирането и организацията на извършваната от тях работа;
• Да въведе ясни цели и задачи, добра комуникация и непосредствено участие на работниците, особено в периодите на промяна;
• Да дава добър пример, да изслушва и уважава персонала;
• Да бъде достъпно – да създава атмосфера, в която хората да чувстват, че могат да разговарят с ръководителя за всички проблеми, които имат;
• Да не поощрява персонала да работи извънредно .

Изисквания на работата
Проблеми, които могат да доведат до стрес
• Много работа, малко време
• Твърде малко/много обучение за извършваната работа
• Досадна или повтаряща се работа ,или твърде малко работа
• Работната среда

Какво може да направи ръководството:
• Да подреди по важност задачите, да премахне ненужната работа, да предупреждава за спешни или важни задачи
• Да се убеди, че всеки един от персонала отговаря на длъжността си, да осигури обучение за тези, които имат нужда и да разшири съдържанието на дейността, за тези, които са преминали повече обучения
• Да промени начина на извършване на работата, като премества хората на различни длъжности и им дава повече отговорности, разширява дейността, увеличава разнообразието на задачите, предоставя по-голяма отговорност на работната група за повишаване ефективността на работата
• Да наблюдава опасностите на работното място, като шум, вредни вещества и опасност от насилие.

Контрол
Проблеми, които могат да доведат до стрес:
• Липса на контрол върху работата

Какво може да направи ръководството:
• Да даде възможност за по-голяма автономност на персонала, т.е. възможност за самостоятелно планиране на работата, вземане на решения как да се свърши работата и как да се решават проблемите

Взаимоотношения
Проблеми, които могат да доведат до стрес:
• Лоши взаимоотношения с другите;
• Психически тормоз, расово или сексуално насилие на работното място

Какво може да направи ръководството:
• Да осигури обучение за комуникативни умения;
• Да внедри ефективни системи за предотвратяване на психическия тормоз и насилието на работното място (политика, договорена процедура за оплакване и точно проучване на оплакванията).

Промени във фирмата
Проблеми, които могат да доведат до стрес:
• Несигурност по отношение на това, което се случва;
• Страх от уволнение.

Какво може да направи ръководството:
• Да осигури добра комуникация с персонала
• Да осигури ефективна подкрепа на персонала по време на процеса на промяна.

Роли
Проблеми, които могат да доведат до стрес:
• Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
• Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място

Какво може да направи ръководството:
• Да провежда разговори с персонала относно изискванията на заеманата длъжност;
• Да се убеди, че всеки има ясно дефинирани задачи и отговорности, свързани с целите на работата, както и подходящо обучение.

Подкрепа
Проблеми, които могат да доведат до стрес:
• Липса на подкрепа от ръководителите и колегите;
• Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място

Какво може да направи ръководството:
• Да поддържа и насърчава персонала дори когато нещата вървят зле;
• Да насърчава здравословния баланс между работата и частния живот;
• Да потърси възможност за гъвкав график (гъвкаво работно време, работа от дома);
• Да отчита, че всеки е различен и на базата на това да разпределя работата така, че всеки да работи по начин, който е най-ефективен.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.