Стрес в работата – проблеми и решения

Това е втората част от брошурата „Стрес при работа“ на HSE (Health & Safety Executive)

От тази част можете да научите кои са основните стресори, свързани с работата, какви са проблемите които водят до стрес и какво може да направи ръководството за да намали възникването на стреса.

Организационна култура

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Липса на комуникация и обсъждания;
 • Присъствие на култура на “порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
 • Очакване, че е нормално персонала да работи извънредно или да си взема работа за в къщи.

Какво може да направи ръководството

 • Да осигури възможност на персонала да предлага идеи, най-вече по отношение на планирането и организацията на извършваната от тях работа;
 • Да въведе ясни цели и задачи, добра комуникация и непосредствено участие на работниците, особено в периодите на промяна;
 • Да дава добър пример, да изслушва и уважава персонала;
 • Да бъде достъпно – да създава атмосфера, в която хората да чувстват, че могат да разговарят с ръководителя за всички проблеми, които имат;
 • Да не поощрява персонала да работи извънредно .

Изисквания на работата

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Много работа, малко време
 • Твърде малко/много обучение за извършваната работа
 • Досадна или повтаряща се работа ,или твърде малко работа
 • Работната среда

Какво може да направи ръководството:

 • Да подреди по важност задачите, да премахне ненужната работа, да предупреждава за спешни или важни задачи
 • Да се убеди, че всеки един от персонала отговаря на длъжността си, да осигури обучение за тези, които имат нужда и да разшири съдържанието на дейността, за тези, които са преминали повече обучения
 • Да промени начина на извършване на работата, като премества хората на различни длъжности и им дава повече отговорности, разширява дейността, увеличава разнообразието на задачите, предоставя по-голяма отговорност на работната група за повишаване ефективността на работата
 • Да наблюдава опасностите на работното място, като шум, вредни вещества и опасност от насилие.

Контрол

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Липса на контрол върху работата

Какво може да направи ръководството:

 • Да даде възможност за по-голяма автономност на персонала, т.е. възможност за самостоятелно планиране на работата, вземане на решения как да се свърши работата и как да се решават проблемите

Взаимоотношения

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Лоши взаимоотношения с другите.
 • Психически тормоз, расово или сексуално насилие на работното място.

Какво може да направи ръководството:

 • Да осигури обучение за комуникативни умения;
 • Да внедри ефективни системи за предотвратяване на психическия тормоз и насилието на работното място (политика, договорена процедура за оплакване и точно проучване на оплакванията).

Промени във фирмата

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Несигурност по отношение на това, което се случва;
 • Страх от уволнение.

Какво може да направи ръководството:

 • Да осигури добра комуникация с персонала
 • Да осигури ефективна подкрепа на персонала по време на процеса на промяна.

Роли

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

 • Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
 • Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място

Какво може да направи ръководството:

 • Да провежда разговори с персонала относно изискванията на заеманата длъжност.
 • Да се убеди, че всеки има ясно дефинирани задачи и отговорности, свързани с целите на работата, както и подходящо обучение.

Подкрепа

Проблеми, които могат да доведат до стрес:

• Липса на подкрепа от ръководителите и колегите;
• Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място

Какво може да направи ръководството:

 • Да поддържа и насърчава персонала дори когато нещата вървят зле;
 • Да насърчава здравословния баланс между работата и частния живот;
 • Да потърси възможност за гъвкав график (гъвкаво работно време, работа от дома);
 • Да отчита, че всеки е различен и на базата на това да разпределя работата така, че всеки да работи по начин, който е най-ефективен.

ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

ISO 45003 е първият стандарт, който дава на работодателите практически насоки за управление на психосоциалните рискове за персонала на работното място.

Пълното заглавие на стандарта е Управление на здравето и безопасността при работа. Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове.

Стандартът ISO 45003 e ръководство, предназначено да се използва във връзка с ISO 45001, който съдържа изисквания и насоки за планиране, внедряване и преглед на система за управление на здраве и безопасност при работа.

Подробно сме разгледали стандарта в ЗБУТ Норми и Практика, където също имате възможмност и за негов преглед:

ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.