6 фактора в организацията, които могат да доведат до стрес

В тази статия ще разгледаме 6 фактора в организацията, които могат да доведат до стрес и какво може да се направи за намаляването му.

Изисквания на работата

Проблемите, свързани с изискванията на работата, които могат да доведат до стрес,са:

 • Много работа, малко време
 • Твърде малко/много обучение за извършваната работа
 • Досадна или повтаряща се работа ,или твърде малко работа
 • Работната среда

Какво може да направи ръководството:

 • Да подреди по важност задачите, да премахне ненужната работа, да предупреждава за спешни или важни задачи
 • Да се убеди, че всеки един от персонала отговаря на длъжността си, да осигури обучение за тези, които имат нужда и да разшири съдържанието на дейността, за тези, които са преминали повече обучения
 • Да промени начина на извършване на работата, като премества хората на различни длъжности и им дава повече отговорности, разширява дейността, увеличава разнообразието на задачите, предоставя по-голяма отговорност на работната група за повишаване ефективността на работата
 • Да наблюдава опасностите на работното място, като шум, вредни вещества и опасност от насилие.

Взаимоотношения

Проблемите, които могат да доведат до стрес са лоши взаимоотношения с другите или психически тормоз – расово или сексуално насилие на работното място. Под сексуално насилие се имат предвид и забележки, намеци, нежелани докосвания и др. под.

За да се намали риска от стрес може да се организира обучение за обучение за комуникативни умения, както и да се внедри ефективни системи за предотвратяване на психическия тормоз и насилието на работното място (политика, договорена процедура за оплакване и точно проучване на оплакванията).

Промени във фирмата

Няма нищо лошо в самите промени, но те обикновено създават несигурност по отношение на това какво се случва и страх от уволнение, ако няма ясна комукацията с персонала/

За намаляване на стреса е добро решение е да се даде възможно най-много информация, възможност за задаване на въпроси от служителите, например с цел изясняване на възникнали „слухове“.

Роли

Когато не е ясно какво точно се иска от теб, започват проблемите и стреса.

Работещите трябва да са наясно какво точно поведение се очаква от тях на работното място и какви знания и квалификация се изискват.

Затова е важно да има ясни дефинирани задачи и отговорности, които да бъдат изяснени още в длъжностната характеристика, както и да има възможност за подходящо обучение, така че всеки да е наясно какво се очаква от него да знае.

Подкрепа

Липсата на подкрепа от ръководителите и колегите и дисбалансът между изискванията на работата и тези на живота извън работното място могат да породят високи нива на стрес у всеки работещ.

Какво може да направи ръководството:

 • Да поддържа и насърчава персонала дори когато нещата вървят зле;
 • Да насърчава здравословния баланс между работата и частния живот;
 • Да потърси възможност за гъвкав график (гъвкаво работно време, работа от дома);
 • Да отчита, че всеки е различен и на базата на това да разпределя работата така, че всеки да работи по начин, който е най-ефективен.

Организационна култура

Липса на комуникация и обсъждания, културата на “порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, очакванията,  че е нормално персонала да работи извънредно или да си взема работа за в къщи са основните фактори в организационнатра култура, които скоро ще доведат до текучество поради това, че хората ще предпочетат да избегнат възникващия стрес.

Какво може да направи ръководството

 • Да осигури възможност на персонала да предлага идеи, най-вече по отношение на планирането и организацията на извършваната от тях работа.
 • Да въведе ясни цели и задачи, добра комуникация и непосредствено участие на работниците, особено в периодите на промяна.
 • Да дава добър пример, да изслушва и уважава персонала.
 • Да бъде достъпно – да създава атмосфера, в която хората да чувстват, че могат да разговарят с ръководителя за всички проблеми, които имат.

ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

ISO 45003 е първият стандарт, който дава на работодателите практически насоки за управление на психосоциалните рискове за персонала на работното място.

Пълното заглавие на стандарта е Управление на здравето и безопасността при работа. Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове.

Стандартът ISO 45003 e ръководство, предназначено да се използва във връзка с ISO 45001, който съдържа изисквания и насоки за планиране, внедряване и преглед на система за управление на здраве и безопасност при работа.

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📑 Всичко за стандарта ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове с възможност за преглед.

📹 Вижте нашето видео „Как психичното натоварване се превръща в психично напрежение“

Вижте още:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.