Стресът и преумората в сектора на здравеопазването – какво да направим

Общите превантивни и предпазни мерки са свързани с непрекъснато наблюдение на работната дейност, за да се предотврати развитието на стресови фактори на работното място във възможно най-голяма степен и да се осигури по-добра защита за работниците от появата на преумора.

На разположение има различни инструменти и процедури за анализ, в зависимост от общите условия в заведението:
• анализ на данните за нетрудоспособността,
• оценка на риска,
• анализи на работната дейност,
• здравни групи,
• проучвания сред работниците,
• събеседване с работниците.

Организационни мерки за косвена превенция

• добра организация на работа,
• осигуряване на различни равнища на свобода,
• възможности за социална подкрепа,
• предоставяне на обратна връзка за работния поток и резултатите.
Добрите социални взаимоотношения и общуване с други професионални групи също са важни.
Полезните мерки, свързани с отделния индивид, включват:
• продължаващо обучение и усъвършенстване на квалификацията,
• обучение за социални и комуникационни умения,
• управление на времето,
• справяне със стреса.
Най-добри резултати се получават при съчетаването на организационни и индивидуални
мерки.

Специфични превантивни техники и процедури

Превантивните техники и процедури  включват подобряване на организацията на труда и укрепване на индивидуалните способности.

Организационни мерки за намаляване на потенциални стресови фактори:

• Допускане на свобода в дадена степен за определяне на индивидуални цели при изпълнението на задачите  – това води до понижаване на пулса и кръвното налягане и до спад в депресиите и психосоматичните оплаквания.

• Осигуряване на възможности за социална подкрепа при наличието на голям брой потенциални стресови фактори – понижава броя на психосоматичните оплаквания.

• Проектиране на трудовите дейности като дейности с възможно най-подробно структуриране на задачите  – води до предотвратяване и намаляване на стреса.

• Повишаване на самостоятелността на работниците, свързана с управление на времето –  подобрява съвместяването на работата и личния живот.

Укрепването на индивидуалните способности включва:

• първоначално и продължаващо обучение в специализирани области;
• овладяване на подходящи стратегии за справяне със стреса чрез планиране на резервно време и търсене на партньори за сътрудничество и комуникация;
• промяна в оценката за изискванията от страна на индивида чрез усвояване на методи за контрол на безпокойството и страха (обучение за саморелаксация);
• подпомагане на хората в осъзнаването и коригирането на онези индивидуални йерархии на ценности, които отдават приоритет на едностранчиви и изключително конкурентно ориентирани ползи или са равностойни на самоексплоатация или само-пренапрежение.

Как да се предотврати преумората?

Преумора в сектора на здравеопазването

На фирмено равнище:
• достатъчен или частично/леко завишен брой на персонала,
• социално приемливо работно време и организация на смените,
• предоставяне на възможности за специализация или повишение,
• обучение на ръководния персонал,
• изпълнение на задълженията във връзка със социалните придобивки (напр. в случай на голям брой извънредни часове).

На равнище задачи:
• гарантиране разнообразието на задачите (напр. чрез холистични грижи),
• осигуряване на свобода за действие от гледна точка на времето и съдържанието, като се даде възможност за поставяне на собствени цели и вземане на собствени решения,
• въвеждане на групова работа (напр. включване в комитети по качеството или здравни групи).

На персонално/индивидуално равнище:
• редовно групово обсъждане на проблемите в работата,
• осигуряване на възможности за усъвършенстване с цел повишаване на професионалната компетентност и на социалните и емоционални умения, както и овладяване на стратегии за справяне с проблемите чрез продължаващо обучение и усъвършенстване на квалификацията, обучение по управление на времето, поведенчески обучения и упражнения за управление на страха,
• осигуряване на техники за отмора, като автогенни упражнения, йога и гимнастически упражнения.

Източник: „Рискове за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването“, Европейски съюз, 2013 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.