Стресът и преумората в сектора на здравеопазването – какво да направим

Общите превантивни и предпазни мерки са свързани с непрекъснато наблюдение на работната дейност, за да се предотврати развитието на стресови фактори на работното място във възможно най-голяма степен и да се осигури по-добра защита за работниците от появата на преумора.

На разположение има различни инструменти и процедури за анализ, в зависимост от общите условия в заведението:
• анализ на данните за нетрудоспособността,
• оценка на риска,
• анализи на работната дейност,
• здравни групи,
• проучвания сред работниците,
• събеседване с работниците.

Организационни мерки за косвена превенция

 • добра организация на работа,
 • осигуряване на различни равнища на свобода,
 • възможности за социална подкрепа,
 • предоставяне на обратна връзка за работния поток и резултатите.

Добрите социални взаимоотношения и общуване с други професионални групи също са важни. Полезните мерки, свързани с отделния индивид, включват:

 • продължаващо обучение и усъвършенстване на квалификацията,
 • обучение за социални и комуникационни умения,
 • управление на времето,
 • справяне със стреса.

Най-добри резултати се получават при съчетаването на организационни и индивидуални мерки.

Специфични превантивни техники и процедури

Превантивните техники и процедури  включват подобряване на организацията на труда и укрепване на индивидуалните способности.

Организационни мерки за намаляване на потенциални стресови фактори:

 • Допускане на свобода в дадена степен за определяне на индивидуални цели при изпълнението на задачите  – това води до понижаване на пулса и кръвното налягане и до спад в депресиите и психосоматичните оплаквания.
 • Осигуряване на възможности за социална подкрепа при наличието на голям брой потенциални стресови фактори – понижава броя на психосоматичните оплаквания.
 • Проектиране на трудовите дейности като дейности с възможно най-подробно структуриране на задачите  – води до предотвратяване и намаляване на стреса.
 • Повишаване на самостоятелността на работниците, свързана с управление на времето –  подобрява съвместяването на работата и личния живот.

Укрепването на индивидуалните способности включва:

 • първоначално и продължаващо обучение в специализирани области;
 • овладяване на подходящи стратегии за справяне със стреса чрез планиране на резервно време и търсене на партньори за сътрудничество и комуникация;
 • промяна в оценката за изискванията от страна на индивида чрез усвояване на методи за контрол на безпокойството и страха (обучение за саморелаксация);
 • подпомагане на хората в осъзнаването и коригирането на онези индивидуални йерархии на ценности, които отдават приоритет на едностранчиви и изключително конкурентно ориентирани ползи или са равностойни на самоексплоатация или само-пренапрежение.

Как да се предотврати преумората?

На фирмено равнище:

 • достатъчен или частично/леко завишен брой на персонала,
 • социално приемливо работно време и организация на смените,
 • предоставяне на възможности за специализация или повишение,
 • обучение на ръководния персонал,
 • изпълнение на задълженията във връзка със социалните придобивки (напр. в случай на голям брой извънредни часове).

На равнище задачи:

 • гарантиране разнообразието на задачите (напр. чрез холистични грижи),
 • осигуряване на свобода за действие от гледна точка на времето и съдържанието, като се даде възможност за поставяне на собствени цели и вземане на собствени решения,
 • въвеждане на групова работа (напр. включване в комитети по качеството или здравни групи).

На персонално/индивидуално равнище:

 • редовно групово обсъждане на проблемите в работата,
 • осигуряване на възможности за усъвършенстване с цел повишаване на професионалната компетентност и на социалните и емоционални умения, както и овладяване на стратегии за справяне с проблемите чрез продължаващо обучение и усъвършенстване на квалификацията, обучение по управление на времето, поведенчески обучения и упражнения за управление на страха,
 • осигуряване на техники за отмора, като автогенни упражнения, йога и гимнастически упражнения.

Източник: 

Ръководство с добри практики – здравеопазване

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения