Азбестови материали в сградите

* Информацията е част от „Насоки по приложението на законодателството за минимизиране на риска от професионална експозиция на азбест. Част I. ПРОУЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА АЗБЕСТ“. Автори: С. Димитрова, Е.Мавродиева, Р. Луканова.

Азбестът е съставка на разнообразни материали, използвани през миналия век при строителството на индустриални, обществени и жилищни сгради, инсталации, транспортни средства и др. /топло- и шумо-изолационни покрития, азбестоциментови плочи, панели, тръби и съединители, картони, хартии, хидроустойчиви покривни кичета, мушами, подови плочки, балатуми, пожароустойчиви текстилни материали, маджуни, накладки в МПС и др./.

Въпреки, че от 2005 г. производството и употребата на тези продукти са забранени поради доказаното канцерогенно действие на азбестовите влакна, останаха хиляди строежи /сгради, конструкции, инсталации/ транспортни средства, битови нагревателни уреди и др., в които се съдържат азбестови материали. Различните азбестови продукти се различават по здравина на връзката на азбестовите влакна в материала и съотв. способност за отделяне на азбестов прах във въздуха.

Способността за отделяне на влакна зависи значимо и от това, дали целостта на материала е запазена или нарушена. При премахване, поддръжка и ремонт на тези продукти и други дейности в контакт с тях в условия на риск от азбестова експозиция могат да попадат хиляди работници.

Действащата Наредба № 9/2006 г. на МТСП и МЗ за защита на работещите от риска, свързан с експозиция на азбест при работа е съобразена със специфичните условия на тези дейности. Предварителното проучване на строежите за наличие на азбест е регламентирано като първа задължителна стъпка в посока оценка на риска от азбестова експозиция и планиране и прилагане на адекватни мерки за минимизиране на този риск.

При съмнение за съдържание на азбест материалът трябва да се счита за азбестов и трябва да се спазват изискванията за защита на работещите от азбестова експозиция.

Опитът от приложението на Наредбата до сега показва, че дейностите по разрушаване и ремонт на сгради се извършват нерядко без предварително проучване на материалите, поради недостатъчни информираност и подготовка на задължените по приложението на Наредбата на фирмено ниво лица.

В такива случаи присъствието на азбеста може да остане неизвестно, не се прилагат необходимите мерки за прахообезопасяване и защита и това създава условия за повишен потенциален риск за работещите от азбестова експозиция.

В настоящия информационен материал са изложени данни за основните азбестови материали, използвани в строежите и се предлагат утвърдени в световната практика методи и процедурите за провеждане на необходимите проучвания за тяхното определяне.

Азбестови материали в сградите – видове и приложения

Основните видове азбестови материали и техните приложения са дадени на табл. 1 в ред на нарастване на здравината на връзката на азбеста с придружаващите компоненти и съответно намаляване на способността на материала за отделяне на влакна, а на фиг.1 са посочени обичайните им местоположения в сградите.

Таблица 1

Видове материали в строежите, които могат да съдържат азбест

Вид на материала Приложение Употреба
Покрития, положени чрез “сухо” или “мокро” торкретиране /шприцовани/, /могат да съдържат до 80% азбест/ Топло- и звуко-изолация, защита от пожар и от кондензирана влага На тавани, за огнезащита, звуко- и топло-изолация в многоетажни сгради;

върху стени, тавани и метални структури в складове и фабрики, за пожарна защита и термоизолационни цели;

върху стени и тавани в театри, кина, студия, зали, за обезшумяване

Изолации от вата /могат да съдържат до 100% азбест/ Топло и звуко-изолация, огнезащита В сандвич между дървени или метални плоскости за осигуряване на огнеустойчивост,

дюшеци за термоизолация, електроизолационни покрития на кабели, прикрепени напр. с мрежа, шумоизолация в помещения

Обмазки и предварително формовани черупки, блокове, сегменти Топло- и звуко-изолация Повърхностни покрития или слоеве, в зависимост от необходимта изолация, положени на тръбопроводи за пара, вода, въздуховоди за горещ въздух и газове, стени на пещи и др.
Обшивки, опаковки, уплътнения – одеала, въжета, шнурове, прежди, платна /могат да съдържат от 1 до 100% азбест/ Топлоизолация на тръби, котли, съдове, работещи при повишена температура, уплътнения, електроизолация В обществени сгради, фабрики, на тръби и бойлери;

Опаковки от азбестови одеала на котли за промишлена пара, шнурове и въжета на тръбопроводи, често покрити с циментова обмазка;

топло-устойчиви уплътнения на помпи, компресори, тръби за пара и техническа арматура /кранове, капаци, гърловини, фланци/ на съоръжения главно в химическата и нефтохимическата промишленост и ТЕЦ;

спирачна лента в уредби на въжени линии, влекачи, багери и др.;

термоизолация /ленти, платна, въжета, шнурове /на нагреватели, тръби за гореща вода и др. в сгради и на промишлено оборудване;

електроизолация от платна и ленти.

Изолационни картони /може да съдържат от 16 до 40% азбест. Противопожарна защита, топло- и звуко-изолация в сгради и в общи сградни инсталации В тръби и канали за противопожарна защита;

в ел.табла;

преградни стени, тавани, подпокривни подложки, в бани, изолация на бойлери,фурни, камини и др.

Армирани циментови пресовани или формовани вълнообразни, и гладки плочи,сандвич-панели, тръби /може да съдържат 10-25% азбест/ Хидроустойчиви и огнеустойчиви строителни материали в жилищни, сезонни, обществени, промишлени и селскостопански сгради, водопроводопреносната мрежа, канализацията и др. Покриви, вътрешни и външни стени, огнеустойчиви строителни детайли за облицовка на метални колони, сандвич панели;

тръби и съединители за надземни и подземни водопроводни, канализационни, хидромелиоративни съоръжения, олуци, водосточни тръби, газоотводи и др.

Битумни хидроизолационни продукти /може да съдържат над 5% азбест/ Влагоустойчиви строителни материали Покривни кичета и хидроизолационни мушами; покрития за подове и стени.
Меки пластични материали /маджуни, лепила /може да съдържат 5-10% азбест/ Уплътнителни материали За уплътнение и херметизация на прозорци, подове.
Продукти за подови покрития /може да съдържат до 25% азбест/ Влагоустойчиви материали ПВЦ или винилни подови плочки, балатуми
Пресовани полимерни/каучукови/ материали/може да съдържат до 30 %азбест/ Уплътнения, ел. изолация, фрикционни изделия Плоски уплътнения от плочи “Паронит”, “Клингерит”, “Белдамит”, “Марсит”, “Азбестос” и др. на фланцеви
съединения на тръбопроводи, котли, капаци и др. в ТЕЦ и промишлени инсталации в химически и
машиностроителни предприятия, кораби;изолации на електрически инсталации; уплътнения на помпи, компресори, арматура, работеща при висока температура – набивки “PILOTRACK”, SQUIRREL”, ”EXELSIOR” и др.;дискови и челюстни спирачки /феродо/ в МПС, фрикционни блокчета и профили в машиностроенето, конусни спирачни пръстени за електротелфери, конвейрни и вентилаторни ремъци и др.

Ръководство за определяне на изключенията, при които не се прилагат изискванията на чл. 14, 15 и 16 от Наредба №9/2006 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.