Избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ чрез събрание на пълномощниците

Тъй като от време на време съм решила да ви напомням за съществуването на формированието Група по условия на труд (ГУТ) и съответно Комитет по условия на труд (КУТ), днес публикувам информация, свързана с учредяването на КУТ/ГУТ, а именно – решение на проблема как да изберем представител/и на работещите, ако фирмата има N-на брой обекти из цялата страна.

Както знаете, представителите на работещите в КУТ/ГУТ, трябва да избрани или определени от общото събрание на работещите, по реда на чл. 6 от Кодекса на труда.

За да бъде редовно общото събрание, на на него трябва да присъстват повече от половината от работниците и служителите.

Когато обаче организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците.

То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) общото събрание се състои от всички работници и служители в предприятието.

Според ал. 2 на същата разпоредба, когато организацията на труда или други причини не позволяват функционирането на общо събрание, по инициатива на работниците и служителите или на работодателя може да се създаде събрание на пълномощниците. То се състои от представители на работниците и служителите, избрани за определен срок от общите събрания в структурните звена на предприятието.

С ал. 2 на чл. 6 КТ се въвежда алтернативна форма на общото събрание – събрание на пълномощниците. Тази форма се използва, когато при конкретните условия, при които се осъществява дейността на предприятието и се полага трудът на работниците и служителите, не е възможно функционирането на общо събрание, т.е. неговото функциониране в пълен състав.

Обстоятелствата, които налагат и оправдават използването на алтернативната форма, са свързани с „организацията на труда или други причини“, които „не позволяват функционирането на общо събрание“.

Във всички случаи тези обстоятелства са конкретни, свързани с особеностите на дейността на отделното предприятие, като те най-общо възпрепятстват или затрудняват провеждането на общо събрание, защото наличието им води до невъзможност всички работници и служители да присъстват на него по едно и също време, на едно и също място и др.

Когато такива причини съществуват, то работниците и служителите или работодателят може да прецени за целесъобразно да се прибегне до създаване на събрание на пълномощниците.

Образуването на събранието на пълномощниците в закона е уредено като правна възможност, която се реализира по инициатива на работниците и служителите или работодателя, като няма пречка това да бъде и тяхна обща инициатива.

Законът не съдържа легално определение на понятието „структурно звено“. Начинът на обособяване на „структурни звена“ на предприятието, в които ще се избират представителите на работниците и служителите, т.е. пълномощниците, е въпрос, чието решение също зависи от конкретните обстоятелства в предприятието.

Преценката би могла да бъде в зависимост от броя на работниците и служителите и работното им място, където полагат труда си, както и с оглед възможностите, времето и мястото, както и другите необходими условия, свързани с организацията и начина на провеждането на общите събрания за избор на пълномощници.

Законът не съдържа изискване за едновременно провеждане на общите събрания по „структурни звена“. Императивните законови норми са свързани само с изискването за еднаква за цялото предприятие норма на представителство, както и с приложимостта на същите правила за свикването, дейността и правата, които са валидни за общото събрание на работниците и служителите.

(Писмо на МТСП № 26-277 от 07.08.2007 г.)

За събранието на пълномощниците важат същите правила, както при общото събрание – то е редовно, ако на него присъстват повече от половината пълномощници.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

8 мнения за “Избор на представители на работещите в КУТ/ГУТ чрез събрание на пълномощниците”

 1. Здравейте,

  Имат ли пълномощниците право да участват в други дейности освен свързани с КУТ, като например:

  Избиране на определено КТД?
  Намеса в решението на синдикат, чиито пълномощници са по-малка от конкурентния такъв?

  Отговор
 2. Здравейте,
  Ние имаме следния случай, заместник председателя на КУТ беше работник от един от отделите в производството, но от скоро е на ръководна позиция ( Началник склад). Въпросът ми е следният, може ли той да остане зам. председател на КУТ или трябва да изберем друг. Според СТМ, няма изискване в закона, в което да пише, че трябва задължитлно зам. председателят на КУТ да е от работниците. Аз съм с убеждението, че след като зам. председателя трябва да е представител на работниците, би трябвало да е не е на ръководна позиция. Ако трябва да избрем друг зам. председател, моля да ми кажете и къде точно в законите е изписано това.
  Благодаря ви предварително!

  Отговор
  • Здравейте,

   По смисъла на ЗЗБУТ говорим за представител на работещите (не на работниците), а работещ е всяко наето лице, независимо на каква длъжност и йерархично ниво.
   В този смисъл заместник-председателят все още си е работещ, неговият избор си е легитимен и мандатът му тече.
   Напомням, че съгласно Чл. 28а. , ал. 2 от ЗЗБУТ предсрочно прекратяване на 4-годишния мандат може да има, само ако това се поиска най-малко от една трета от общия брой на работещите в предприятието и след това от повече от една втора от присъстващите на общото събрание.

   Отговор
 3. В нашето предприятие имаме така наречения централен КУТ в който има представители на отделните звена и които работят на различни места в странатаи то сменяеме. До сега сме нямали проблеми . Така работим повече от 16 год.

  Отговор
  • Здравейте,
   Щом имате представители от различните звена от различни места в страната – значи всичко е наред, направили сте го точно както трябва да бъде (поне в частта да е за цялото предприятие, за останалото – нямам информация:)
   Бихте ли уточнили какво имате предвид – не сте съгласна с нещо написано от мен в предишния ми коментар ли?

   Отговор
 4. Здравейте,
  първо бих искала да посоча, че дори отделните структурни звена да са над 50 човека, задължението е за изграждане на ГУТ в тях, а КУТ е по желание. Това не освобождава от изграждане на централен КУТ за цялото дружество. По отношение на процедурата – тя изисква общо събрание на всички работещи. Тогава и е по-добре да се прибегне до събрание на пълномощниците. За следващата седмица (28.02-04.03) съм предвидила да напиша по-подробна статия относно учредяването на КУТ, надявам се, че тя ще даде отговор на въпроса Ви.

  Отговор
 5. Относно учредяването на КУТ в Дружества с много стуктерни звена из страната които неса самостоятелни юрудически лица. Въпросами е;
  1.След като в структорните звена са изградени КУТ, тъйкато броят на работниците и служителите в тях е над 50 човека трябвали да се изгради централен КУТ за цялото Дружество?
  2.Ако това се налага да има централно изграден КУТ ,то каква процедура трябва да се проведе за избиране на представители от работодателя и представителите на работниците и служителите?

  Отговор