Съвместните проверки на контролните органи вече факт

През седемте месеца на 2009 година от инспектори на Главна инспекция по труда са извършени 1 510 съвместни проверки с представители на други държавни контролни органи, от които: с участие на представители на МВР – 433; с Агенция по заетостта – 322; Контролно – техническа инспекция на Министерство на земеделието – 161; НОИ – 147; НАП – 121; Държавен надзор строителен контрол – 102; „Гражданска защита“ – 102; Държавен технически надзор – 50 и с представители на други контролни органи – 323.

Констатираните нарушения на законови норми се разпределят както следва:

– нарушения на норми в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) – 94 088 бр.; 64,4 % от общия брой;

– нарушения на норми в областта на трудово-правните отношения (ТПО) – 51 682 бр.; 35,3 % от общия брой;

– нарушения на норми от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – 346 бр.; 0,3 % от общия брой.

В сравнение със същия период на 2008 г. общият брой на констатираните нарушения се увеличава с 33 061 или с 29 % при ръст на проверките с 62 %.

По оперативни данни на Националния осигурителен институт от началото на 2009 г. до края на месец юли са признати общо 1 746 трудови злополуки. В резултат на трудовите злополуки през седемте месеца на 2009 г. са загубени 77 212 календарни дни. От общия брой трудови злополуки 46 са със смъртен изход. В сравнение със същия период на 2008 г. общият брой на трудовите злополуки намалява с 209, а смъртните – с 31.

http://www.gli.government.bg

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.