Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ

Длъжностно лице

Определянето на представител/и на работодателя пред Инспекция по труда е задължение, което възниква в чл.403а на Кодекса на труда. В алинея 1 на посочения член е заложено изискването: В предприятието, … Чети нататък