Определяне на представител на работодателя пред Инспекция по труда – чл. 403а КТ

Определянето на представител/и на работодателя пред Инспекция по труда е задължение, което възниква в чл.403а на Кодекса на труда. В алинея 1 на посочения член е заложено изискването: В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение … Чети нататък