Безплатно обучение по ЗБУТ в Стара Загора

Безплатно обучение по ЗБУТ

На 27 октомври 2017 година в град Стара Загора ще се проведе петото за годината безплатно обучение по безопасност и здраве при работа. Обучението е с продължителност 6 учебни часа … Чети нататък

Безплатно обучение по ЗБУТ в Бургас

Безплатно обучение по ЗБУТ в Бургас

На 11 септември 2017 година в град Бургас ще се проведе четвъртото за годината безплатно обучение по безопасност и здраве при работа. Обучението е с продължителност 6 учебни часа – … Чети нататък

Започваме с безплатните обучения по ЗБУТ през 2017 г.

Тази година имаме две новости, свързани с безплатните обучения по ЗБУТ: Както и досега, участието за знания е безплатно, но ако някой желае да получи удостоверение за преминато обучение, ще … Чети нататък