Глоби от 30 000 лева за възпрепятствяне на инспектор

Най-големите санкции, които са наложени до момента са четири санкции по 30 000 лв. за възпрепятстване работата на инспекторите по труда – казва изпълнителният директор на Главна инспекцията по труда Гълъб Донев.