Инструкция за употреба, периодична проверка и поддържане на колан за позициониране при работа (опорен) и гръден колан (сбруя)

Забележка! Тази инструкция е споделена от г-жа Мариана Николова и „СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД. Публикува се във вида, в … Още