Информация за стандарта за службите по трудова медицина

Стандарт

Актуализация 25 май 2018 г.: На Вашето внимание публикуваме и нови документи, които достигнаха до нас: Версия на стандарта от 16 май 2018 г. Становище на Асоциация на индустриалния капитал … Чети нататък

Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК

становище на СТМ

Има ли право службата по трудова медицина да дава становище относно трудоустрояването на лице с решение на ТЕЛК? През последните месеци колеги търсят помощ от нас във връзка с предписания … Чети нататък

Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

Служби по трудова медицина

В портала за обществени консултации бе пъбликуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено … Чети нататък

Какво прави службата по трудова медицина

Health and Safety

До преди пет години работих активно в служба по трудова медицина. Когато казвах, че не извършваме медицински прегледи, следваше въпроса: „А какво тогава ще правите?“ Презентацията, която ще видите в … Чети нататък

Обсъждане на промени в нормативната база за СТМ

Със заповед на министър Москов в сформирана работна група за промени в нормативната база на служните по трудова медицина. В тази статия представяме основните предлагани промени и становището на Български … Чети нататък