Дава ли становище СТМ след решение на ТЕЛК

становище на СТМ

Има ли право службата по трудова медицина да дава становище относно трудоустрояването на лице с решение на ТЕЛК? През последните месеци колеги търсят помощ от нас във връзка с предписания … Чети нататък

Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

Служби по трудова медицина

В портала за обществени консултации бе пъбликуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено … Чети нататък

Какво прави службата по трудова медицина

Health and Safety

До преди пет години работих активно в служба по трудова медицина. Когато казвах, че не извършваме медицински прегледи, следваше въпроса: „А какво тогава ще правите?“ Презентацията, която ще видите в … Чети нататък

Обсъждане на промени в нормативната база за СТМ

Със заповед на министър Москов в сформирана работна група за промени в нормативната база на служните по трудова медицина. В тази статия представяме основните предлагани промени и становището на Български … Чети нататък

КОЙ?! прави оценката на риска

Днес имах запитване по телефона, което се превърна в последната капка в чашата, запълвана от разговорите с колеги, опит и споделените случаи през последните седмици относно оценката на риска. В … Чети нататък