Служби по трудова медицина

Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

В портала за обществени консултации бе пъбликуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено … Чети нататък

Health and Safety

Какво прави службата по трудова медицина

До преди пет години работих активно в служба по трудова медицина. Когато казвах, че не извършваме медицински прегледи, следваше въпроса: „А какво тогава ще правите?“ Презентацията, която ще видите в … Чети нататък

Обсъждане на промени в нормативната база за СТМ

Със заповед на министър Москов в сформирана работна група за промени в нормативната база на служните по трудова медицина. В тази статия представяме основните предлагани промени и становището на Български … Чети нататък

КОЙ?! прави оценката на риска

Днес имах запитване по телефона, което се превърна в последната капка в чашата, запълвана от разговорите с колеги, опит и споделените случаи през последните седмици относно оценката на риска. В … Чети нататък

Как трагедиите на работното място създадоха трудовата медицина

Осигуряването на безопасност и здраве при работа вече е неразделна част от нашето трудово ежедневие било то като работещи, било то като работодатели. Запитвали ли сте се, как е започнало всичко? Кои са хората, които са положили основите на тази част от социалната политика на държавата? На фирмата?

Ако се върнем много назад, още в Стария завет, Пета книга Мойсеева, Второзаконие, Глава 22-8 е казано „Когато строиш нова къща, да правиш ограда около стрехите си, за да не навлечеш на къщата си виновност за кръв, в случай, че падне някой от покрива”.

Едни от първите описания на професионални отравяния са направени от Хипократ (460-377 пр.Хр.) – симптоми на оловно отравяне сред миньори и обработвачи на желязо. Гай Плиний Секунд, наричан още Плиний Стари (23-70 сл.Хр.) е писал за отравянията от олово, живак и сяра и използваните от някои от работниците мембрани, направени от пикочни мехури, за да се предпазват от праха.

Чети нататък