Как се попълва производствена характеристика

Бланката на производствената характеристика е утвърдена със Заповед № РД от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки. Официални указания за попълването на производствената характеристика няма. Съгласно изискванията на … Чети нататък