Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Новини от инспекция по труда и съвети от септември 2009

Точно преди една година, през месец септември, съм обърнала сериозно внимание на новините, свързани с инспекция по труда – от съобщенията за жалби за неизплатени трудови възнаграждения до новината с хванатия с подкуп инспектор, за който май все още няма приключване на съдебното дело, но затова пък burgas24.bg съобщава на 4 август 2010 г., че „между две съдебни заседания през април тази година подкупният инспектор е успял да се сдобие с общински имот – цели 695 кв.м. урегулиран парцел, за които е платил 41 168 лева.“

Прочети повече

Как се попълва производствена характеристика

Бланката на производствената характеристика е утвърдена със Заповед № РД от 21.10.2008 г. за утвърждаване на образци на бланки. Официални указания за попълването на производствената характеристика няма. Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи производствената характеристика е част … Прочети повече