Вътрешнофирмено обучение „Ергономия при работа с компютър“

Обучението изпълнява изискванията на Наредба №7/2005 г. и запознава работещите с рисковете при работа с видеодисплей, видовете работни зони, подредба на работното място и какво може да направи всеки за да се предпази от опасностите за мускулно-скелетната система и зрението при работа с компютър.