Вътрешнофирмено обучение „Ергономия при работа с компютър“

Обучението изпълнява изискванията на Наредба №7/2005 г. и запознава работещите с рисковете при работа с видеодисплей, видовете работни зони, подредба на работното място и какво може да направи всеки за да се предпази от опасностите за мускулно-скелетната система и зрението при работа с компютър.

Лош ден в офиса

Лош ден в офиса

Мислите си, че вашият офис е непоносим? Че колегите са ужасни?

Че не може да стане по-лошо?

Нали знаете какво е отговорил оптимистът, когато песимистът казал „Не може да стане по-лошо…“ – „Може, можееее…“:)

Вижте колко лоши могат да бъдат офисните часове:

Но може и по-лошо…

Вижте ИСТИНСКИЯ лош ден в офиса: