Кога стълбата е неизправна?

Кога стълбата е неизправна?

Изискванията за безопасна работа със стълби за описани в Раздел III на Глава шеста на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. В раздела има някои правила за обезопасяване на стълби и за безопасната им употреба. По … Чети нататък

Смърт след падане от стълба

Смърт след падане от стълба

Roof Ladder (CC BY 2.0) Животът ни разказва най-добрите истории. За съжаление, те невинаги са хубави и с щастлив край. Такава е и историята на Г. И.Н. (когото ще наричаме Георги за по-лесно), който пада от първото стъпало на стълбата и в резултат на това умира. Съдебното дело, свързано с граждански иск за обезщетение, подробно … Чети нататък

Инструкция за безопасност при работа с преносими изтеглящо опорни стълби

Инструкция за безопасност при работа с преносими изтеглящо опорни стълби

ПРЕДИ УПОТРЕБА • Убедете се, че сте в състояние да употребявате стълбата. Определени медицински състояния, както и употребата на алкохол и наркотици може да направи използването на стълбите несигурно. • При транспортиране на стълбите се убедете, че те са закрепени подходящо за да бъдат предотвратени поражения. • Прегледайте внимателно стълбата след транспортирането й преди употреба … Чети нататък

Архивите са живи: Наредба 3/1976 г. за ползуване на стълбите

Архивите са живи: Наредба 3/1976 г. за ползуване на стълбите

В интернет, включително и в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, ще намерите различни инструкции и правила за използване на стълбите. Четем стандарти за проверки на стълбите или разчитаме на общата култура на работниците да познаят кога има проблем. Преди известно време обаче разбрах, че всичко, за което се ровим по книгите, за да го намерим като … Чети нататък