ЗБУТ в медиите през февруари 2012

Основните теми в интернет медиите през февруари 2012 г. бяха насочени към обявените планове за преместване на ТЕЛК в Националния осигурителен институт и дейността на Инспекция по труда.

Срещу преминаването на ТЕЛК към НОИ се обявиха всички организации, включително представителите на НОИ.

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев(БСБББ) и Организация на пациентите с ревматологични заболявания (ОПРЗБ), разпространиха становище, относно предлаганото от финансовия министър прехвърляне на органите на медицинската експертиза към НОИ, в което се казва, че общото впечатление е, че единствената цел на предлаганите промени е силно редуциране на разходите на НОИ за пенсии по инвалидност.

ОщеЗБУТ в медиите през февруари 2012

Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували ли сте за „Талон за медицинска експертиза„, който е длъжен да издаде пак той?

Често ми се обаждат за помощ хора, които ще се явяват на ТЕЛК и молят за повече информация относно подготовката на документите, сроковете и др. подобни. За съжаление в повечето случаи ги насочвам към личния им лекар (наричан общопрактикуващ лекар), тъй като той е човекът, който познава цялостното им здравословно състояние и чиято роля е да им помага по отношение явяването на ТЕЛК/НЕЛК.

Оказва се, че често личните лекари отказват да дадат направления за прегледи и изследвания, свързани с подготовка за ТЕЛК, въпреки че съгласно чл. 107 (2) от Закона за здравето „високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.“

ОщеЗадължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Практически проблеми при трудоустрояване

адвокат Невена Стоева,
Адвокатско дружество Събев и съдружници

Трудовото ни законодателство съдържа редица норми, регламентиращи правата на лицата с намалена работоспособност и съответно задълженията на работодателя, при когото тези лица полагат труд. Уредбата е насочена към гарантиране възможността на лицата с намалена работоспособност да упражняват конституционното си право на труд при използуване на тяхната остатъчна работоспособност, но при подходящи за здравословното им състояние условия на работа, адекватно възнаграждение, специална закрила при уволнение по реда на чл.333 КТ.
Във връзка със социално ангажираната насоченост на уредбата на правото на труд на лицата с намалена работоспособност, законодателството е регламентирало и редица задължения за работодателя във връзка с осигуряването на подходящи здравословни условия на труд на лицата с намалена работоспособност, като напр.:
ежегодното определяне на подходящи места за трудоустрояване, ако численият брой на работещите в предприятието е повече от 50; преместване на работника на подходяща работа, съобразно предписанието на здравните органи, а в случай, че не го премести, той дължи обезщетение в размера по чл.217 от КТ.

ОщеПрактически проблеми при трудоустрояване