ЗБУТ в медиите през февруари 2012

Основните теми в интернет медиите през февруари 2012 г. бяха насочени към обявените планове за преместване на ТЕЛК в Националния осигурителен институт и дейността на Инспекция по труда.

Срещу преминаването на ТЕЛК към НОИ се обявиха всички организации, включително представителите на НОИ.

Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев(БСБББ) и Организация на пациентите с ревматологични заболявания (ОПРЗБ), разпространиха становище, относно предлаганото от финансовия министър прехвърляне на органите на медицинската експертиза към НОИ, в което се казва, че общото впечатление е, че единствената цел на предлаганите промени е силно редуциране на разходите на НОИ за пенсии по инвалидност.

Прочети повече

Задължения на личния лекар при подготовка за ТЕЛК

Знаете ли, че личният лекар няма право да откаже направление за изследвания и прегледи, каквито и да са те, щом са необходими за явяване на ТЕЛК? А чували ли сте за „Талон за медицинска експертиза„, който е длъжен да издаде пак той?

Често ми се обаждат за помощ хора, които ще се явяват на ТЕЛК и молят за повече информация относно подготовката на документите, сроковете и др. подобни. За съжаление в повечето случаи ги насочвам към личния им лекар (наричан общопрактикуващ лекар), тъй като той е човекът, който познава цялостното им здравословно състояние и чиято роля е да им помага по отношение явяването на ТЕЛК/НЕЛК.

Оказва се, че често личните лекари отказват да дадат направления за прегледи и изследвания, свързани с подготовка за ТЕЛК, въпреки че съгласно чл. 107 (2) от Закона за здравето „високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, свързани с процеса на медицинската експертиза на работоспособността, по искане на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се финансират от НЗОК в рамките на годишния й бюджет.“

Прочети повече