Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Смърт след падане от стълба

Miguel Virkkunen Carvalho Roof Ladder

Roof Ladder (CC BY 2.0) Животът ни разказва най-добрите истории. За съжаление, те невинаги са хубави и с щастлив край. Такава е и историята на Г. И.Н. (когото ще наричаме Георги за по-лесно), който пада от първото стъпало на стълбата и в резултат на това умира. Съдебното дело, свързано с граждански иск за обезщетение, подробно … Прочети повече

Какво се случва с трудовите злополуки в България?

Съвсем скоро отново прочетохме поредния отчет колко добре се справяме с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и трудовите злополуки намаляват. Дали така се случва наистина обаче?

  • Не деклариране на трудови злополуки.
  • Високи нива на травматизъм в някои отрасли и дейности.
  • Най-проблемен отрасъл – Строителство.
  • Най-висока честота – млади работници (18-20 възраст).
  • Най-много злополуки – работници с ниска квалификация и
    професионален опит до 1 г.

Това са изводите, които прави експерт от Националния осигурителен институт в своята презентация относно състоянието и тенденциите на трудовия травматизъм в България по време на Международната конференция Белгия – България 31.05.-1.06.2010 г.

Прочети повече

Злополуката по пътя за работа вече не е трудова?

В броя на официален вестник на Европейския съюз от 12 април 2011 г. бе обнародван Регламент (ЕС) № 349/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за трудовите злополуки.

В член 1 на новия регламент е дадено следното определение за „трудова злополука“:

„Трудова злополука“ означава краткотрайно събитие в процеса на работа, което води до физически или психически увреждания. Изразът „в процеса на работа“ означава при извършването на трудова дейност или през времето, прекарвано на работното място. Това включва настъпилите по време на работа пътнотранспортни произшествия, но не включва пътнотранспортните произшествия, настъпили при отиване на или при връщане от работното място, т.е. пътно-транспортните произшествия, настъпили при пътуването от дома до работното място или обратно.

Прочети повече