Я надуй, дядо, противогаза

Животът е чудно нещо. Надарил ни е с рецептор за обоняние. Понякога вървейки по улицата щастливи хора, защото са без … Още

На работа

Закони за работата

Закон на Слаус: Ако вършиш някаква работа прекалено добре, няма да можеш да се отървеш от нея. Закон на Франко … Още