Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

Служби по трудова медицина

В портала за обществени консултации бе пъбликуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено … Чети нататък

Промени в Кодекса на труда и ЗЗБУТ от 25.03.2014 г.

Източник: http://www.sxc.hu/profile/nkzs

В бр. 27 на Държавен вестник бяха публикувани Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия … Чети нататък