Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

В портала за обществени консултации е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено от първоначално провежданите консултации за промени, а именно – ограничаването на броя служби по трудова медицина, в които може да работи един специалист по трудова … Чети нататък

Промени в Кодекса на труда и ЗЗБУТ от 25.03.2014 г.

Промени в Кодекса на труда и ЗЗБУТ от 25.03.2014 г.

В бр. 27 на Държавен вестник бяха публикувани Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда и Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Този път има промени, които си заслужава да отбележим. Една от тях е „смъртта“ на всеизвестната ревизионна книга по чл. 408 КТ за … Чети нататък