Телеобучение по ЗБУТ за напреднали – 8-9.12.2020 г.

Местата за обучението са заети

В безопасна онлайн среда можете да се включите в нашето телекопие на обучението ни по ЗБУТ за напреднали, което ще проведем на 8-9 декември 2020 г.

За да се включите в обучението е необходимо да имате микрофон и силно препоръчително – камера. Целта е максимално да се приближим до реалната обстановка. Платформата за провеждане на обучението подлежи на уточнение (Microsoft Teams или Zoom).

За да запазим дискусионния вид на обучението е предвидено ограничение в броя на участниците!

Всеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:8-9 декември
Място на провеждане:Всяко място с интернет :)
Продължителност:Първи ден: 10.00 – 16.30 ч.
Втори ден: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева, д-р София Евстатиева, дм
инж. Николай Спасов
Борислав Игов и Ралица Иванова – Рейвън Консултинг Груп
ПрограмаПърви ден

 1. Промени в нормативната база по ЗБУТ.
 2. Изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа. Изменения на законодателството.
 3. Въпроси и отговори за инструктажите.
 4.  Оценка на риска от А до Я на практика.
  1. По длъжности, процеси или дейности?
  2. Кой и как? Планиране и ангажиране.
  3. Важна ли е методиката?
  4. Как да „видим“ опасностите? Отчитане на необичайни операции по време на работа и непланирани, но предвидими събития.
  5. Риск и остатъчен риск (ефективност на мерките).

Втори ден

 1. Уъркшоп – теми от първия ден.
 2. Електробезопасност – изисквания за безопасна експлоатация на енергообзавеждането (често срещани пропуски от практиката).
 3. Работа от разстояние – изисквания, оценка на риска, добри практики.
 4. Умението и силата да убеждаваш – комуникационни и презентационни умения.
 5. Тест.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 195 лв. без ДДС (цена с ДДС: 234 лв.)

Цена с отстъпка: 180 лв. без ДДС (цена с ДДС: 216 лв.)

Отстъпка ползват:
– годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали (ще бъдат предоставени по електронен път), индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

Местата за обучението са заети