Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – София, 6-7.11.2018

Обучение по ЗБУТ за напредали на 6-7 ноември 2018

Ето че дойде време и за нашето есенно обучение за напреднали в София. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

КТД в производство на пиво става валиден за всички фирми от бранша

Разпрострян браншови договор в производство на пиво

Браншовият колективен трудов договор в пивоварния бранш става задължителен за изпълнение за всички фирми в отрасъла. Това означава, че няма значение дали има синдикална организация във фирмата, договореностите в браншовия … Чети нататък

Общо изявление на работодателските организации относно медицинските прегледи

Писмо на АОБР относно медицинските прегледи на работещите

Настоящето официално писмо е публикувано в сайта на Асоциацията на организациите на българските работодател (АОБР), която обединява Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена … Чети нататък

Информация за стандарта за службите по трудова медицина

Стандарт

Актуализация 25 май 2018 г.: На Вашето внимание публикуваме и нови документи, които достигнаха до нас: Версия на стандарта от 16 май 2018 г. Становище на Асоциация на индустриалния капитал … Чети нататък

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – Пловдив, 10-11.05.2018

Обучение по безопасност и здраве при работа в Пловдив

Ето че дойде време и за нашето първо обучение по здравословни и безопасни условия на труд за напреднали в топлия Пловдив. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

Специално за Пловдив имаме двама гост-лектори с нестандартни теми, които си струва да чуете, защото тези теми обхващат важна част от нашата работа, а често са пренебрегвани.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО