Курсовете BLS/AED на Европейския съвет по ресусцитация вече и в България

Училище по първа помощ

От няколко години след курсовете по първа помощ, които се провеждат под егидата на Европейския съвет по ресусцитация и все със съжаление откривах, че за България такива не са предвидени. … Чети нататък

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – София, 12-13.02.2019

Всички места за обучението са заети. Следващото ни обучение в София ще бъде на 28-29 март.

Дойде време да започнем и с нашите обучения за напреднали през 2019-а година. За напреднали – защото е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

Ще забележите, че тази година още повече наблягаме на „работилничките“ – уъркшопите, в които да правим нещата заедно и да дискутираме. Поради тази причина обучението се провежда в малка група.

Вижте повече

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – София, 6-7.11.2018

Обучение по ЗБУТ за напредали на 6-7 ноември 2018

Ето че дойде време и за нашето есенно обучение за напреднали в София. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

КТД в производство на пиво става валиден за всички фирми от бранша

Разпрострян браншови договор в производство на пиво

Браншовият колективен трудов договор в пивоварния бранш става задължителен за изпълнение за всички фирми в отрасъла. Това означава, че няма значение дали има синдикална организация във фирмата, договореностите в браншовия … Чети нататък