Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

В портала за обществени консултации е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

В проекта виждаме, че отсъства нещо съществено от първоначално провежданите консултации за промени, а именно – ограничаването на броя служби по трудова медицина, в които може да работи един специалист по трудова медицина. За лекарите ситуацията остава същата.

За техническите лица също няма промени. В проекта се прецизира понятието „техническо образование“, но това е по-скоро формална част, която не засяга директните потребители.

Стандарти за службите по трудова медицина

С предлаганите промени се залага основание за разработване на стандарти за службите по трудова медицина. Не сме забравили, че има специална наредба за функциите и задачите на службите и не можем да пророкуваме какво ще има е евентуалните бъдещи стандарти (в проекта се говори в множествено число, а не просто за един стандарт).

Това може да са изисквания, които се коментираха миналата година, например за поддържане на квалификацията на лекарите. Възможно е да са изисквания за офиси или помещения. Важното е, че няма поставен срок за изготвяне на посочения стандарт, така че за момента е едно добро пожелание.

Ще спрем да подаваме уведомления по чл. 15

Друга предлагана промяна е да отпадне изискването за подаване на уведомления за липса на промени, които да изискват подаване на нова декларация. По този начин ще се избегне създаването на стресови ситуации всеки април. Накратко: ако има промени, се подава нова декларация, ако няма такива – си траеш.

Националния съвет по условия на труд

Със следващата предлаган промяна се изпълнява една от препоръките в доклада на Сметната палата, който коментирахме скоро.

Националният съвет по условия на труд ще обсъжда Национална програма за безопасност и здраве при работа и отчет за изпълнението й. Остава само да се разработи програмата за тази или следващата година, както и да се изготви отчета за изпълнението на последната съществуваща програма – от 2014-а година.

Други подобни статии

 • Всичко за декларацията по чл. 15 ЗЗБУТКакво представлява декларацията по член 15 от ЗЗБУТ Съгласно чл. 14 (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, […]
 • Законодателството на ЕС в България: Директива 89/391/ЕИО и ЗЗБУТВ поредица от статии ще разгледаме как са въведени европейските директиви в България, като ще обърнем внимание на това по какъв начин са въведени, дали нещо е добавено като по-високо изискване или са предвидени по-специфични и конкретни мерки  за безопасност.Първо да припомним, че […]
 • Какво прави службата по трудова медицина Илюстрация: pattestnortheast, CC BY 2.0 До преди пет години работих активно в служба по трудова медицина. Когато казвах, че не извършваме медицински прегледи, следваше въпроса: "А какво тогава ще правите?"Презентацията, която ще видите в края на статията подготвих преди много […]

4 thoughts on “Чакаме стандарти за службите по трудова медицина

 1. Подобни обсъждания и методики, предлагани от хора, които е възможно да са добри теоретици, но практиката не е силната им страна, не водят до нищо друго освен съсипване на бизнес и прокарване на лобистка политика. Да, вярно е, че има некоректни СТМ, както и некомпетентни колеги, които тълкуват закона както им дойде без да се задълбочават в дадена тема, но не виждам с какво подобна методика ще подобри положението. Стане нещо – СТМ е виновна, работодателят няма или не знае къде са му документите – СТМ е виновна, работодателят не прави прегледи на служителите и не им купува ЛПС – СТМ виновна… А кога държавата и съвета на старейшините в МЗ и МТСП ще вземат мерки срещу нежеланието на работодателя да ползва услугите на СТМ или ще задължи същия да заплаща възнаграждението за труда на колегите? Как се очаква от СТМ да осъществява „качествено“ услугите си, при положение че непрекъснато се обсъждат нашите задължения, но не и права. Дори и да имам желание да променя трудовата среда в дадено предприятие, нямам възможността да го направя, защото само ИТ може да дава предписания, а моите съвети, в качеството ми на консултант, остават там, където са изказани, защото работодателят или няма пари, или желание, или просто не му пука какво се случва, защото фирмата му е създадена за 2 лв. и има още 10 като нея – ако тази „загази“ просто ще я продаде и ще продължи с друга.

  • Здравейте, Ирена,
   Към момента аз лично не разполагам с информация дали вече има някакъв официален вариант на стандарт за обсъждане (приложим такъв, защото преди години имаше работна група, която създаде нещо, но сега пак отначало се започва).
   Не знаем какво ще бъде заложено в него.
   Не е работа на СТМ да променя трудовата среда и не мисля, че никой не би вкарал подобно нещо в наредба или стандарт, та после СТМ да е виновна.
   Както писах и в предишния си коментар, моето лично мнение е, че се тръгва отзад напред и ще се добави нещо, което няма да промени съществено нещата, ако погледът не се обърне към контролния орган.
   Така, както инспекция по труда за тримесечие и годишно представя отчети за своята дейност, защо да не можем да видим и отчетите на РЗИ за контрола върху СТМ?

 2. Ха ха, кой го измисли лекарите в службите по трудова медицина да работят само в една служба!!!
  Ние вместо да облекчим нещата- както е в Германия например, където работодателят решава сключването на договор със СТМ и където може и само лекар да работи!
  Или забравихме, че няма и лекари по трудова медицина!!!
  Къде отива Кодекса на труда, който е над Наредбата на Министерство на здравеопазване и дава право на труд на всеки гражданин на РБългария!!!
  Я стига толкова – има ли специалисти, които разбират в тези комисии за предложения или пак е в интерес на някои…………………………………

  • Здравейте,
   Примерът с облекчаването на работодателя е в друга посока.
   Аз си направих труда да направя справка в регистъра на СТМ от 27.07.2017 г., който е публикуван в сайта на МЗ. Проверих лекарите в първите 50 служби.

   Резултатът е следния:
   Дванадесет лекаря са в две служби.
   Петнадесет са в три служби
   Седем „работят“ в четири СТМ
   Двама в пет СТМ
   Двама в шест СТМ

   Т.е. от 50 СТМ, само в 12 от тях лекарите си работят само в тях.

   Няма лошо, хората са работоспособни и искат да изкарват повече пари и все пак…някой трябва да контролира как работят и точно там се къса нишката.

   Аз също мисля, че не е необходимо ограничаване на броя служби, в които работи един лекар, дори смятам, че не е необходим някакъв стандарт.

   Трябват повече хора, можещи и знаещи и извършващи сериозни проверки в службите. Защо всички постоянно говорят за службите, но никой не обръща поглед към работата на РЗИ – колко човека на практика проверяват СТМ, обучават ли се, какви за резултатите от проверките – колко предписания, колко глоби, има ли случаи и какво се прави, ако при няколко опита за проверка никой не бъде открит на официално посочения адрес и никой не отговаря на официалния телефон и т.н.

Вашият коментар