Международна конференция „От Европейската към Националната здравна политика“

На 9-10 октомври тази година, под патронажа на Ректора на МУ-София, ще се проведе международната конференция „От Европейската към Националната здравна политика“, в която важна роля ще играе и секцията по трудова медицина. Конференцията ще се проведе във връзка със 100 годишнината на Медицински Университет – София и е организирана от Факултета по обществено здраве. … Чети нататък

Трудови злополуки – преглед на съдебната практика

В тази статия ще се запознаете с публикация на адвокат Мария Радева, която разглежда някои аспекти по признаването на злополуката за трудова и имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда. Адвокат Радева отново е наш гост-лектор и в следващото ни обучение по ЗБУТ за напреднали, което ще се проведе на 27-28 … Чети нататък

Как стават злополуките: Системна теория

Системата представлява група от редовно взаимодействащи се и взаимосвързани компоненти, които заедно формират единно цяло. Това определение е основата на системната теория на причините за злополуки. Тази теория системата като съставена от следните компоненти: човек – машина – среда. Вероятността за възникване на злополука се определя от начина, по който тези компоненти си взаимодействат. Промените … Чети нататък

Лидерство и благосъстояние в БЗР – добри практики от Вистеон България

Лидерство и благосъстояние в БЗР – добри практики от Вистеон България

Много фирми в България създават или въвеждат добри практики по безопасност и здраве при работа. За съжаление успяваме да „откраднем“ опит от тях само по време на редките конференции у нас. За сметка на това редовно четем за лоши практики. Поради тази причина с д-р Евстатиева страшно много се зарадвахме, когато една редовна участничка в … Чети нататък