Таблица с минималните ставки, работното време и отпуските в страните от ЕС 2017 г.

В бр. 2 на Държавен вестник от 6.1.2017 г. бе обнародвана Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

Съгласно наредбата условията на труд, уговорени в допълнителното споразумение/ трудовия договор, не може да са по-неблагоприятни за работника или служителя от условията, установени в приемащата държава със законови, подзаконови или административни разпоредби, колективни трудови договори, арбитражни решения, обявени за общоприложими по съответния ред, включително по отношение на здравословните и безопасни условия на труд, условията на работа на непълнолетните лица, на бременните жени, на кърмачките и на лицата с намалена работоспособност.

В тази връзка Инспекция по труда публикува таблица с минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС и държавите – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство.

Таблица с минималните условия на труд и заплащане, действащи през 2017 г. в страните от ЕС

ДържаваМинимални ставки 2017 г.Работно времеОтпуски
АвстрияНяма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Информация:

http://www.entsendeplattform.at/cms/Z04/Z04_0/home

http://www.sozialministerium.at

www.arbeitsinspektion.gv.at

www.bmf.gv.at

8 часа на ден; 40 часа на седмица. Да се вземе предвид, че в някои колективни договори седмичното работно време може да е между 38-38.5 часа30 дни на работна година; при стаж над 25 години – 36 дни.
БелгияСредният месечен гарантиран минимален доход (RMMMG) представлява абсолютната долна граница за обезщетение и считано от 01.01.2015 г. е както следва:

-1501,82 евро за работник на 18 год.,

-1541,67 евро за работник на 19 год.,

-1559,38 евро за работник на 20+ год.

Този месечен гарантиран минимален доход не е точно еквивалент на минималната месечна работна заплата.

Минималната работна заплата не е фиксирана със закон. Тя се определя   чрез колективни трудови договори, сключени от съвместните комисии/комитети. Договорените с колективните договори ставки са по сектори и квалификация и са по-високи от посочения гарантиран минимален доход. Информацията за тях е налична на: https://www.salairesminimums.be/index.html

 

информация и източник:

http://www.emploi.belgique.be;

 

38 часа/седмица20 работни дни/година
ГерманияПрез 2017г. минималната ставка e в размер на 8.84 Евро на час. Остава условието в   различните отрасли и региони минималната ставка да се определя с колективни трудови договори, които не могат да бъдат под минимално определената.

Към момента има само неофициални източници за общата минимална ставка: http://www.dw.com/en/german-minimum-hourly-wage-bumped-up-for-2017/a-19362540. И http://www.tradingeconomics.com/germany/minimum-wages.

Необходимата информация за колективни трудови договори може да се намери на: http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Mindestarbeitsbedingungen/Mindestlohn-Mindestlohngesetz/mindestlohn-mindestlohngesetz_node.html.

Работното време варира между 38 и 40 работни часа.24 работни дни
ГърцияМинималната работна заплата през 2017 не се увеличава, а обратно, намалява. Нов закон (4172/2013, член 103 от него) определя минимална работна заплата, която е в сила от 01.01.2017 г., в случаите когато е извън системата на колективното трудово договаряне.

Под натиска на кредиторите се предвижда отмяна на 13-ти и 14-ти заплата; намаляване на минималната работна заплата от 01.01.2017 (под валидната към момента минимална работна заплата в частния сектор, която е в размер на 586,80 евро за работниците над 25 години и в размер на 510,95 евро за работници под 25 години); премахване на всички бонуси и др.

 

Информация:

http://enypekk.gr/ston-prokrousti-katotatos-misthos-apo-1-1-2017/

 

http://www.fortunegreece.com/article/ta-10-agkathia-ton-daniston-sta-ergasiaka/.

 

8 часа на ден, 40 часа на седмица20 работни дни на година, но може да стигне и до 26 дни, в зависимост от трудовия стаж
ДанияНяма конкретна минимална ставка. За различните отрасли, минималната ставка се определя с колективни трудови договори.

Информация: http://uk.bm.dk/

www.workindenmark.dk

Работното време се регламентира според колективни споразумения25 дни платен отпуск
ЕстонияМесечната минимална заплата е 430 Евро, т.е. 2,54 евро на час.

 

Информация и източник:

http://www.ti.ee/en/organisation-contacts/the-labour-inspectorate/posted-workers/ .

Работните часове се договарят между служителя и работодателя. Очаква се служител да работи 8 часа на ден, следователно 40 часа на седмица.28 работни дни на година.

 

 

 

 

 

 

ИрландияМинималната почасова ставка за квалифицираните възрастни работници е 9,25 Евро на час. Работници над 18 години и със стаж, по-малък от 2 години от първата си работа, се дължат минимум 8.33 Евро. На работници, които имат 1 година стаж и са над 18г. се дължат минимум 7,40 евро на час. Изплаща се възнаграждение в размер на 6,48 Евро на час за работници под 18 годишна възраст.

 

Минимално заплащане за обучаващи се (работници над 18 год., в структурирано обучение в рамките на работния ден ):

Първата една трета от обучението – 6.94 Евро

Втората една трета от обучението –7.40 Евро

Третата една трета част от обучението – 8.33 Евро.

Забележка: всеки период от 1/3 трябва да бъде най-малко 1 месец и не по-дълъг от 12 месеца.

 

Източник:

https://www.workplacerelations.ie/en/

 https://www.workplacerelations.ie/en/What_You_Should_Know/Wages_and_Methods_of_Payments/

 

48 часа средно на седмица за период от 4 месеца, в т.ч. и за работещи в мобилния транспорт, за които е допустимо дадена работна седмица да включва 60 работни часа.-20 работни дни за година, в която лицето е работило най-малко 1365 часа;

-или 1/3 от работната седмица за всеки месец, в който са отработени повече от 117 часа;

– или 8 % от часовете, отработени до момента;

 

ИсландияНяма конкретна минимална ставка. Заплатите се определят чрез колективни трудови договори.

http://www.ninukot.is/index.php?id=281.

Нормативно определената работна седмица е 40 часа за 5 дни, но за някои професии е 37,5 – 39,5 часа седмично, предимно чиновници и асистент-продавачи.– 2 дни на месец, като 14 от тези дни – в летния сезон.
ИспанияМинималната работна заплата (SMI) през 2017 г., определена с кралски указ е в размер на 23,59 Евро на ден или 707.60 Евро на месец или 9 906.40 Евро годишна заплата (на база 14 плащания годишно)

Информация и източник:

 

www.salariominimo.es/.

 

40 часа седмичноне по-малко от 30 календарни дни
ИталияНяма установени минимални ставки.

Заплатите се регулират чрез колективни трудови договори.

Допълнителна информация:

www.lavoro.gov.it.

www.ispettorato.gov.it.

www.cnel.it.

Не е установен дневен лимит от работно време;   за работна седмица се счита всеки период от седем дни, в резултат на което работодателите могат да изчислят референтната седмица от всеки ден.

Законодателен декрет. N. 66 /04.08.2003

30 дни платен отпуск
КипърУсловията на наемане, в т.ч. минимално заплащане на труда, се уреждат с КТД. Архив на КТД се поддържа от Дирекция „Трудови правоотношения“ към Министерството на труда, благополучието и социалната сигурност. Архивът от КТД е наличен само на гръцки език:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dlr/dlr.nsf/page11_gr/page11_gr?OpenDocument.

 

Информация: www.mlsi.gov.cy

www.businessincyprus.gov.cy.

48 часа/седмица, в т.ч. извънреден труд, за референтен период от 4 месеца;

нощен труд: средно 8 ч. за всеки период от 24 часа, в рамките на 1 месец.

 

 

4 седмици платен годишен отпуск
ЛатвияOт 01 януари 2017 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Латвия е 380 евро.

 

Информация и източник:

 

http://www.lm.gov.lv/text/2014. – не е осъвременена информацията

http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/lativa

 

Продължителността на работното време е 8 часа на ден или 40 часа на седмица. Подрастващите и служителите, които са изложени на риск, работят, в съответствие с Кодекса на труда при намалено работно време от  7 часа дневно или 35 часа седмично.

 

Не по-малко от 4 работни седмици, без да се смятат празници. За лица под 18 години, отпуската е един месец.
Литва

 

С Резолюция на правителството No 644 oт 22 юни 2016 г., от 01 януари 2017 г. размерът на минималната месечна работна заплата в Литва е 380 евро, а минималната часова ставка е 2,32 Евро на час.

Информация и източник:

https://www.e-ar.lt/portal/lt/legalAct/172d7630394911e69101aaab2992cbcd

 

http://www.socmin.lt/en/social-statistics.html?backlink=%252Fen%252Fsearch%252Fresults%252Fp0.html.

Законово установеното работно време е 40 часа седмично. Максималното работно време, вкл. извънредния труд, не трябва да надвишава 48 часа за 7 дни.28 дни платен отпуск
ЛюксембургОт 01.01.2015 г. за лицата над 18 години месечното минимално заплащане за неквалифициран труд е в размер на 1922,96 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 11,1154 Евро.

За лицата над 18 години месечното минимално заплащане за квалифициран труд е в размер на 2307,56 Евро; почасовото минимално заплащане е в размер на 13,3385 Евро. Към началото на 2017 година минималната ставка не е променена.

Информация и източник:

http://www.itm.lu

 

Съгл. чл. 211-5 от Кодекса на труда продължителността на работното време не може да надвишава повече от 40 часа седмично; продължителността на работния ден е 8 часа.Най-малко 25 работни дни платен отпуск в годината (чл. 233-4 от Кодекса на Труда)
МалтаЗа лица на и над 18г. минималната работна заплата възлиза на 169.76 Евро на седмица. За 17 годишните седмичната минимална заплата е 162.68 Евро, а за под 17годишните тя е 160.14 Евро на седмица.

(Източник http://yesitmatters.com/resources/employment/minimum-wages/ и http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/minimum-wages-news/malta-announces-increase-in-minimum-wage-for-2017-december-23-2016.) Очаква се актуализация в официалният сайт:

http://dier.gov.mt/en/Employment-Conditions/Wages/Pages/National-Minimum-Wage.aspx.

Зависи от сферата на работа. Средното седмично време на работа не трябва да надвишава 48 часа (в период от 17 седмици)Служител работещ по 40 часа на седмица има право на 129 часа платен отпуск на година (4 седмици и 4 дни, при 8-часов работен ден)
НидерландияОт 01.01.2017 г. до 01.07.2017 г. минималната заплата на месец е в размер 1,551.60 Евро за лица на и над 23г. Седмичната минимална заплата възлиза на 358.05 Евро, а дневната на 71.61 Евро. Допълнителна информация предстои да бъде представена.

Информация и източник: https://www.government.nl/latest/news/2016/11/11/statutory-minimum-wage-as-of-1-january-2017

Максимум до 12 часа на ден, следователно 60 часа на седмица.20 работни дни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НорвегияНяма общовалидна минимална работна заплата и минималното заплащане се определя чрез колективни трудови договори, но в някои сектори са въведени минимални ставки на заплащане. Актуализациите направени в сайта за секторите имащи минимална ставка са направени между юли и ноември месец 2016 година.

За повече информация:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240096#Wages-construction.

Законът за работната среда предвижда нормалното работно време да включва максимум:

9 ч/24 ч и 40 ч/7 дни

При сменна работа, нощен труд и работа в неделни дни, нормалното работно време е 38 или 36 ч/седмица.

 

За повече информация:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240065

25 работни дни за година;

работници над 60-годишна възраст имат право на допълнителна отпуска от 1 седмица;

обикновено, под 1 работна седмица се разбират 6 работни дни.

Информация:

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240067

Обединено кралствоНационалното минимално заплащане е определено като почасова ставка, която се изплаща като средна стойност за всички отработени часове в рамките на определен референтен период. Референтният период може да бъде: ден, седмица или месец (и не по-дълъг от месец).

Ставките се актуализират през м. октомври на всяка година.

От октомври 2016г. до октомври 2017г. ставките са:

–          £7.20 за 25 годишни и по-възрастни

–          £6.95 за 21-24 годишни

–          £5.55 за 18-20 годишни

–          £4.00 за под 18г.

–          £3.40 за стажанти

За повече информация:

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates.

средно 48 часа/7 дни (при референтен период от 17 седмици), със съществуваща възможност определени работници доброволно да се откажат от това ограничение за определен период или за неопределено време;

нощен труд: средно 8 часа/24 часа (също при референтен период от 17 седмици)

За повече информация:

https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours

5,6 седмици платен годишен отпуск, на който работещите имат право след 13 седмици непрекъсната заетост.

За повече информация:

https://www.gov.uk/holiday-entitlement-rights

ПолшаМинималното заплащане се определя ежегодно въз основа на Закона за минималното заплащане (The act on minimum remuneration). За 2017 г. минималната месечна заплата е 2000 полски злоти.

 

Информация и източник:

www.mpips.gov.pl

http://www.mpips.gov.pl/wyszukaj/szukaj.html

 

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/ministerstwo/art,8503,najwazniejsze-zmiany-w-2017.html

8 часа дневно; 40 часа седмично.20 дни – ако служителят е бил нает за по-малко от 10 години; 26 дни, ако служителят има повече от 10 години трудов стаж
ПортугалияМинималното месечно заплащане за континенталната част на страната от 01.01.2017г. е в размер на 557.00 Евро.

Годишния доход е от 7420 евро.

На Азорските острови е 556.50 евро и Мадейра е 540.60 евро на месец. Годишния доход на Азорските острови е 7792 евро, а в Мадейра -7568 евро годишно.

 

Информация и източник:

https://www.economias.pt/salario-minimo/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1rio_m%C3%ADnimo

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mtsss.aspx

 

8 часа труд. Има спецификации съгласно колективното договаряне, приложимо за сектора. Няма законово ограничение за часовете на нощен труд, но има юридическа квалификация на периода на нощния труд. Работните часове се изчисляват дневно и седмично.22 дни платен отпуск.
РумънияМинималната месечна заплата се увеличи с 200 леи и от 01.02.2017 г. е в размер на 1450 румънски леи;

Източник:

http://www.romaniatv.net/salariul-minim-va-creste-cu-200-de-lei-pana-la-1-450-de-lei-de-la-1-februarie-2017_333506.html

 

www.inspectmun.ro

 

8 часа на ден; 40 часа на седмица; Максималната продължителност на работното време не може да надвишава 48 часа седмично, включително при полагане на извънреден трудНе по-малко от 20 работни дни/годишно
СловакияМинималната работна заплата от 01.01.2017 e 435 Евро/месец или 2,47 евро/час. Информация:

 

http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/slovakia и http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/12/c_135749100.htm.

 

Все още информацията не е актуализирана в официалните електронни страници:

www.employment.gov.sk. http://www.safework.gov.sk.

40 часа/седмично20 работни дни/годишно
СловенияВсе още не е публикувана минималната месечна ставка за 2017г. До момента минималната ставка остава непроменена от 2016 година – 790.73 Евро на месец. Стойността е била същата и през 2015 година.

Източник и информация:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/minimalna_placa/.

40 часа/седмично20 работни дни/годишно
УнгарияМинималната работна заплата се определя както следва:

– за неквалифицирани работници:

– 127 650 форинта на месец;

-25 550 форинта на седмица;

-5 110 форинта на дневна база.

– 639 форинта в случай, почасово заплащане

 

-за квалифицирани работници :

– 161 250 форинта/ месец.

– 29 690 форинта на седмица

– 5940 форинта на дневна база

– 742 форинта, в случай, почасово заплащане

 

Информация:

http://minimalber.blogspot.bg/

http://www.minimalber.info/

http://www.ommf.gov.hu

 

Установеното работно време е 8 часа. При споразумение между страните , дневното работно време може да се увеличи до не повече от дванадесет часа дневно за служителите, които:

– са на разположение;

– които са роднини на работодателя или на собственика.

20 работни дни редовен годишен отпуск.

 

ФинландияВъв Финландия няма определени минимални ставки на заплащане. Заплащането в страната се определя чрез колективни трудови договори.

Информация:

http://www.finlex.fi/

 

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1946/en19460436.pdf. (закон за колективните трудови договори)

 

 

 

Информация: Финландска данъчна администрация

 

http://www.vero.fi/en-US

 

Във Финландия всички служители имат право до 2,5 дни отпуск на месец.

 

 

ФранцияОт 01.01.2017 г. брутната минимална работна заплата на час е в размер на 9,76 евро или 1 480.27 евро на месец (т.е. 17 700 евро годишно).

 

Източник:

http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/remuneration-et-participation-financiere/remuneration/smic/article/le-smic

 

Във Франция законоустановената продължителност на работното време е 35 часа седмично, независимо дали е малко или по-голямо предприятие.

Максималната продължителност на ефективна работа, ако не е предвидено друго, не може да надвишава:

– 10 часа в денонощието,

– 48 часа на седмица (44 часа средно за период от 12 последователни седмици)

Във Франция, всички служители имат право до 2,5 дни отпуск за месец действителна работа, тоест от 30 работни дни за почивка (5 седмици) за една пълна работна година.

 

ХърватияМинималната месечна брутна работна заплата се определя с Декрет на правителството ежегодно.

За 2017 г. тя е в размер на 3 276 куни бруто.

 

Информация и източник:

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/455747/Minimalna-placa-u-2017-raste-za-156-kuna-bruto.html

 

http://www.poslovni.hr/hrvatska/vlada-odredila-iznos-minimalne-place-u-2017-godini-i-povecala-ju-za-156-kuna-321604

 

www.mrms.hr

 

Максимум 40 работни часа седмично.При 5-дневна работна седмица – 20 работни дни годишно, а при 6-дневна работна седмица – 24 работни дни, съгл. разпоредбите за платения годишен отпуск – чл. 55-64 от Закон за труда.
Чешка републикаОт 01.01.2017г. минималното месечно заплащане е 11,000 чешки крони.

Информация:

http://www.suip.cz/_files/suip-cd6ec26b8cd565f1f2f728332f08a1e5/basic-information-for-foreigners2016_10_24.pdf

 

http://www.mpsv.cz/cs/22117

 

40 часа/седмично20 работни дни/годишно
ШвецияНяма законово определена минимална заплата. Тя се определя с КТД, които са различни за отделните отрасли. Въпросът е от компетентността на синдикалните организации.

Информация:

http://www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal/sok-kollektivavtal.

 

Редовно работно време: 40 ч седмично или средно 40 ч на седмица за период от не повече от 4 седмици;

време „на повикване“: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец;

извънреден труд: 48 ч за период от 4 седмици или 50 ч за календарен месец – максимум 200 ч за календарна година;

Закон за работните часове:

http://www.government.se/sb/d/5807/a/104979

С общоприложими КТД е възможно да бъдат договорени други условия.

25 работни дни/годишно, като референтният период се отчита от 1 април на текущата година до 31 март на следващата година;

– при начало на трудовото правоотношение след 31 август, работещият има право само на 5 дни годишен отпуск за текущия референтен период;

– при трудово правоотношение с продължителност от 3 месеца и когато работата не бъде продължена след този срок, не се предвижда годишен отпуск, а това се компенсира със съответно заплащане;

Закон за годишния отпуск: http://www.government.se/sb/d/5807/a/104986

– с КТД е възможно да бъдат договорени други условия.

ЛихтенщайнНяма установена минимална работна заплата.

Информация: www.llv.li.

 

Максимум 45 работни часа за индустриални предприятия, както и при административен, технически и друг персонал в търговските дружества и търговия на дребно; за всички останали – 48 работни часа и 40 работни часа за лица между 15 и 18 год.

Информация: www.llv.li.

Работниците имат право на 4 работни седмици за една календарна година и 5 работни седмици при стаж над 20 години (съгл. чл. 30 от Кодекса на труда).
ШвейцарияНяма установена със закон нито минимална работна заплата, нито средна работна заплата. Размерът на заплатата се договаря между работодателя и работника. В допълнение към индивидуалните договори, могат са бъдат сключени колективни трудови договори за различни сектори или компании, в които синдикатите и работодателите определят разпоредбите, свързани със заплатата и изплащането ѝ,   с почивките, работно време и отпуските. За някои категории професии, които не са синдикализирани, т.е. не са част от КТД се изготвят стандартни (типови) трудови договори.

На сайта www.ch.ch е предоставен калкулатор на заплатите от Федералната статистическа служба, който позволява да се изчисли прилаганата в Швейцария заплата за съответния бранш, при отчитане на квалификацията.

Преглед на колективните   трудови договори, на ниво Конфедерация или по кантони, чийто обхват е разширен, а така също и стандартни трудови договори, фиксиращи минималните изисквания за заплати може да бъде намерен на https://www.ch.ch/fr/conventions-collectives-travail-cct/

 

Информация: www.ch.ch

https://www.ch.ch/fr/salaire-minimum-et-salaire-moyen/

Други подобни статии

  • Почивките по Наредба 15/1999 г. влизат в работното времеПисмо № 26/388 от 25.10.2007 г. на МТСПСпоред принципа, уреден в Кодекса на труда (КТ), почивките не се включват в работното време. Така, съгласно чл. 151, ал. 1 КТ, работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малка от 30 минути и […]
  • 5 полезни храни по време на настинкаПак започнаха да ни наобикалят различни микроби, както и болни колеги. В две последователни статии ще посочим няколко начина за борба с настинките и как с храната можем да помогнем на тялото да се пребори.Някои храни могат да ви направят по-устойчиви и да ви помогнат бързо да се […]
  • 4 мита за жегитеТъй като високите температури продължават с пълна сила, работата на открито също продължава да бъде сериозен риск за здравето и безопасността на работещите. От една страна, стресът от това, което се работи, от друга страна – стресът за тялото, произлизащ от необходимостта да се оттърве […]

Вашият коментар