Как стават злополуките: Теория на човешките фактори

Теорията на човешките фактори свързва злополуките с верига от събития, причинени от човешка грешка. Според тази теория три основни фактора могат да доведат до човешка грешка: претоваряване, неподходяща реакция и неподходящо действие.

В тази статия ще ви разкажем малко повече за това как тези фактори могат да бъдат началото на процес, в който да се стигне до трудова злополука.

Претоварване

Претоварването е резултат от липсата на баланс межди капацитета на човека в дадено време и натоварването му в определено състояние. Капацитетът на човека е продукт от такива фактори като неговите естествени способности, о бучение, състояние на ума, стрес и физическо състояние.

Трябва да имаме предвид, че натоварването от извършването на определени задачи, за които човекът е отговорен се допълва с натоварването от външни фактори като шум, разсейващи фактори, вътрешни фактори като лични проблеми, емоционален стрес, притеснение и др. и ситуационни фактори – ниво на риска, неясни инструкции и пр.
Състоянието на човека, в което той извършва работата е също и п родукт на неговите мотивационни и емоционални нива.

Неподходяща реакция или несъвместимост

Как човек ще реагира на дадена ситуация може да предотврати или да причини злополука. Ако човекът установи опасни условия, но не направи нищо, за да ги коригира, неговата реакция ще е неподходяща.

Ако човекът премахне защитите от машината при опит да увеличи производителността, това също е неподходяща реакция. За неподходяща реакция говорим също и когато човек пренебрегва установени правила с цел безопасност. Такива реакции могат да доведат до злополуки.

Освен това, допълнителен фактор е т. нар. несъвместимост на работното място или с други думи – неподходящото работно място. Това може да са несъответствия на работното място с човека по отношение на размери, използвана сила, протягане и други подобни фактори, които също влияят на злополуките и нараняванията.

Неподходящи задачи

Човешката грешка може да бъде резултат и от неподходящи задачи, изпълнявани от човека. Когато един работник трябва да извършва задачи, която не знае как да направи, тогава говорим и за неподходяща задача.

Друг пример е свързан с извършването на работи от човек, който не преценява добре  риска при изпълнение на задачата. Подобни дейности могат да доведат до злополука и нараняване.

ТЕОРИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ ФАКТОРИ
Претоварване Неподходяща реакция Неподходяща дейност
  • Външни фактори (шум, дистрактори)
  • Вътрешни фактори (лични проблеми, емоционален стрес)
  • Ситуационни фактори (неясни инструкции, ниво на риска)
  • Идентифициране на опасността, но без да я коригираш
  •  Премахване на защити от машини и оборудване
  •  Игнориране на безопасността
  • Извършване на задачи, без да имаш необходимото обучение
  • Неправилна преценка на степента на риска в дадена задача

Пример от практиката

Компания за производство на кухненско оборудване произвежда алуминиеви принадлежности с търговска цел. След 10 години на стабилен растеж, изведнъж компанията увеличава тройно продажните си поради разшияване на пазара в Азия и Европа.

Увеличаването на продажбите радва менидмънта и работещите, но бързо ги претоварва, а скоро претоварва и  производствената база. В отговор е добавена втора смяна за производствения персонал и се позволява неограничен извънреден труд за най-опитния персонал.

Скоро след това, в компанията започват увеличаване на злополуките и нараняванията. По време на разследването, отговорното лице по здраве и безопасност отбелязва, че човешката грешка е постоянния фактор в злополуките. Той групира всички човешки грешки в три категории: (1) претоварване, (2) неподходяща реакция и (3) неподходяща дейност.

В категорията претоварване, той открива, че в бързината да се изпълнят всички поръчки в производството, персоналът е достигнал техните лични лимити в някои случаи и са над възможностите на други. Стресът, недостатъчното обучение на нови работници и умората водят до претоварване.

В категорията „неподходяща реакция“, лицето по безопасността открива, че персоналът е премахнал много от защитите на машините в опит да ускори производството. При всички злополуки, свързани с машините, се оказва, че са премахнати защити.

В категорията „неподходяща дейност“, отговорното лице открива, че на новите работници са възлагани отговорности, преди да се напълно обучени. Като резултат, неправилната оценка на риска е тази, която се свързва с изпълняваните от тях задачи.

След пълното разследване, в което се идентифицира човешката грешка, отговорното за безопасността лице подготвя презентация за изпълнителския мениджмънт със серия от препоръки за коригиращи мерки. Неговите препоръки са били подготвени така, че да предотвратят злополуки, свързани с човешка грешки без да се забавя производителността.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.